Naujienos

Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje lapkričio 3-9 d. būrelis „ROBOTIKA“ laikinai stabdomas!

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, „3.2.1.4. 2021 m. lapkričio 3-9 d. neformalusis vaikų švietimas (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą) vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas“.

Rudens gėrybių paroda „Daržovių pokštai“

Darbelių autoriai - Vilkaviškio vaikų l/d „Eglutė“ priešmokyklinio ugdymo „Bitučių“, „Voveriukų“ ir ikimokyklinio ugdymo „Ežiukų“ grupių ugdytiniai, tėveliai, auklėtojos.

Paroda eksponuojama Vaikų literatūros skyriuje (I aukštas).

Kviečiame apsilankyti!

Poeto Roberto Keturakio atminimui

Su nuoširdžiu liūdesiu pranešame apie 1981 m. Salomėjos Nėries vardo literatūrinės premijos laureato Roberto Keturakio mirtį.

Poetas gimė 1935 m. kovo 12 d. Premija jam skirta už poemą „Žemės vardas“ iš eilėraščių rinkinio „Veidą matau“:

„Suspaudus gladiolių margą puokštę,

Juodai apgobusi nuleistą galvą
Pro dobilų bangavimą artėji,
Ne į mane, eini tu į save
Per liepos lietų - žalią, šiltą, tirštą,
Didėjančius lašus - kaip dovaną
Visiems: žmonėms, žolėms ir debesim...“

Nulenkime akimirkai galvas prieš šviesųjį poezijos riterį...

Kultūrinės veiklos organizatoriui ir švietėjui Juozapui Albinui Herbačiauskui - 145

„Kūrėjas gyvenimą kuria! Garbė jam už jo prometėjišką drąsą būti gyvenimui dievu!.. Garbė kūrybai!..“

Juozapas Albinas Herbačiauskas


Rašytojas, publicistas, vertėjas ir kultūros veikėjas, rašęs lietuvių ir lenkų kalbomis, gyvenęs tiek Lietuvoje, tiek ir Lenkijoje Juozapas Albinas Herbačiauskas gimė 1876 m. spalio 20 d. Vilkaviškio apskrityje, Lankeliškiuose, Stolaukelių sodžiuje, zakristijono Kajetono Herbačiausko (kitur - Gerbačiausko, Garbuko) ir Marijos Magdalenos Linkaitės, kilusios iš žemaičių bajorų Gedgaudų giminės, šeimoje.
Mokėsi Marijampolės gimnazijoje, iš kurios buvo pašalintas dėl pas jį rastos uždraustos lietuviškos spaudos. Mykolas Biržiška nurodo, kad pas rašytojo tėvą buvo aptiktas kalendorius lenkiškais rašmenimis, o kaltę prisiėmęs sūnus Juozapas Albinas. Vengdamas caro žandarų persekiojimų, jis pasitraukė į Lenkiją. Didžiausią savo gyvenimo dalį J. A. Herbačiauskas praleido Krokuvoje.

Skaityti daugiau...