Naujienos

„Gimtoji žemė Tavęs ilgisi ir savo širdyje didžiai Tavęs pasigenda“

„Kūrybinis kelias atsiveria tada, kai kūrėjo vidaus gyvenimas pasidaro toks intensyvus, jis turi tiek daug pasakyti, jog, rodos, visos ligšiolinės formos to nepajėgs patenkinti. Reikia veržtis į naujas sritis - ir žodyje, ir mintyje, ir jausme...“ (A. Vaičiulaitis)
Birželio 21-ąją Vilkaviškio viešoji biblioteka pasitiko visą būrį kūrėjų, dalyvavusių tradiciniame, jau tryliktajame kūrybinių darbų konkurse „Gimtoji žemė Tavęs ilgisi ir savo širdyje didžiai Tavęs pasigenda“, skirtame Antano Vaičiulaičio atminimui. Konkurso pradžia žymi 2007-uosius metus, ir nuo to laiko jį kas antri metai inicijuoja bei organizuoja Vilkaviškio r. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius. Šiais metais įvairiose amžiaus grupėse sulaukta 18 darbų - pradedant literatūriniu žodžiu ir baigiant pasirinkta piešimo technikos iliustracija.

Skaityti daugiau...

Apie šviesą ir šešėlius - buvęs tremtinys

Birželio 9 dieną Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje svečiavosi žurnalistas, pedagogas, buvęs tremtinys - Rimantas Greičius. Atvykęs pristatyti neseniai išleistą savo knygą, svečias džiaugėsi galimybe aplankyti miestą, kuriame prasidėjo jo paties gyvenimo kelionė (R. Greičius gimė 1938 m. Vilkaviškyje) bei paviešėti bibliotekoje, buvusioje gimnazijoje, kurioje anuomet mokytojavo jo tėvelis Jonas Greičius, Salomėjos Nėries bendrakursis.
„Šviesa ir šešėliai“ - aštuntoji R. Greičiaus knyga, autobiografinis kūrinys, kuriame meniškai persipina publicistika su grožinės literatūros elementais, o pagrindinis veikėjas išlaiko tarsi neutralią poziciją - be vardo, pavardės, kalba trečiuoju asmeniu. Paklaustas, kodėl pasirinko būtent tokį kalbėjimo būdą, rašytojas atsakė: „nemėgstu žodžio „aš“, o ir stebėti save bei įvykius iš šalies - kartais atrodo paprasčiau“. Knygos pavadinimas „Šviesa ir šešėliai“ simboliškai atspindi tiek ano laikmečio, tiek šiandienos realijas.

Skaityti daugiau...

Per literatūrą skleidusiam laisvąją mintį Vladui Dubui - 135

„Kas yra tasai gyvenimas visatos amžinoj tyloj, abejingoj, chaotiškoj, apie nieką negalvojančioj ir nieko nejaučiančioj? Kas yra toji žmogaus gyvybė, išlekianti iš nebūties bedugnės ir veikiai krintanti į ją?“

Vladas Dubas

 

Literatūrologas, romanistas, mokslo visuomenės veikėjas, pedagogas Vladas Dubas gimė 1887 m. birželio 18 d. Žaliojoje (Žaliosios vlsč., Vilkaviškio apskr.).
Studijavo Varšuvos, Paryžiaus universitetuose. 1915 m. baigė Maskvos universitetą. 1918-23 mokytojavo Saulės gimnazijoje Kaune. Nuo 1920 m. skaitė literatūros paskaitas Aukštuosiuose kursuose Kaune, nuo 1922 m. dėstė romanistiką Vytauto Didžiojo universitete (iki 1930 m. Lietuvos universitetas); profesorius (1928). Bendradarbiavo periodinėje spaudoje: „Lietuva“, „Literatūra“, „Pradai ir žygiai“, „Studentų dienos“, „Lietuviškojoje enciklopedijoje“. 1931 m. redagavo ateistinį žurnalą „Vaga“.

Skaityti daugiau...

Susitikimas su rašytoja I. Ežerinyte

Vilkaviškio viešoji biblioteka, tęsdama renginių ciklą pagal projektą „Lietuvių autoriai paaugliams 2022“, finansuojamą Vilkaviškio rajono savivaldybės, birželio 2 dieną organizavo literatūrinius susitikimus su viena ryškiausių ir sėkmingiausių pastarųjų metų paauglių rašytojų - Ilona Ežerinyte.
„Išlaisvink žmogų, ir jis pradės kurti“, - kadaise rašė A. de Sent Egziuperi. Į kūrybines dirbtuves ir svajonę - parašyti knygą - paversti tikrove kvietė rašytoja Ilona Ežerinytė. Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas su itin šauniais, kūrybiškumo nestokojančiais S. Nėries pagrindinės mokyklos aštuntokais (mokyt. Gitana Melnykaitė), kurių neribota fantazija, laki vaizduotė ir noras kurti maloniai stebino pačią rašytoją. Beje, jai antrino ir mūsų kraštietė, taip pat gerai žinoma knygų paaugliams bei jaunimui autorė - Daina Opolskaitė, atvykusi į šį susitikimą.

Skaityti daugiau...