Naujienos

Vilkaviškio rajono literatų popietė Girėnų bibliotekoje

2015 m. lapkričio 27 d. 14 val. Vilkaviškio viešosios bibliotekos Girėnų filiale vyks popietė „Knyga, daina ir posmas - atgaiva pilkoj kasdienybėj“ su rajono literatais. Ilgėjant rudens vakarams, nostalgijos atmosferoje susitiks Vilaviškio krašto poetės ir Girėnų kaimo gyventojai. Skambant gitarai klausysimės dainų, bus tariami posmai apie gamtą, meilę, žmogaus trapumą. Tokie susitikimai - tai atgaiva sielai, malonus bendravimas su žmonėmis, ko taip trūksta mūsų greitai prabėgančiame gyvenime.
Kviečiame dalyvauti popietėje, susipažinti su kraštiečių kūryba, ir maloniai praleisti laiką Girėnų bibliotekoje.

Vida Andziulienė
Vilkaviškio viešosios bibliotekos
Girėnų filialo bibliotekininkė

Savo kūryba žadinusiam lietuvių skaitytojų savigarbos jausmą Vincui Pietariui - 165

„Kaip skruzdės neškime nors po menką šapelį, o vis tik tai susikraus ant galo pagalios šis tas iš mūsų praeities, iš mūsų istorijos...“

V. Pietaris

Gydytojas, lietuvių rašytojas, draudžiamosios lietuvių publicistikos bendraautoris, pirmojo lietuviško istorinio romano „Algimantas“ autorius Vincas Pietaris gimė 1850 m. spalio 9 d. Žiūrių-Gudelių kaime (buv. Vilkaviškio apskrityje). Jis buvo jauniausias gausios ūkininkų Kotrynos ir Antano Jono Pietarių šeimos vaikas.
Nuo 1859 m. rudens V. Pietaris porą metų lankė Pilviškių pradžios mokyklą, nuo 1865 m. - Marijampolės keturklasę mokyklą ir Suvalkų berniukų gimnaziją. Nuo 1870 m. iki 1875 m. mokėsi fizikos ir matematikos Maskvos universitete, kurį baigęs priimtas į Medicinos fakultetą (studijavo iki 1879).

Skaityti daugiau...

Transliacija „ATSAKINGAS SKAITYTOJAS. „Mąstau. Rūšiuoju. Gyvuoju!“

Vilkaviškio viešoji biblioteka kviečia spalio 20 d. 10 val. drauge stebėti tiesioginę internetinę transliaciją iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ministudijos. Transliacijos tema „ATSAKINGAS SKAITYTOJAS. „Mąstau. Rūšiuoju. Gyvuoju!“ bibliotekose.“ Transliacijoje dalyvaus Mantas Varaška - elektros ir elektroninės įrangos bei baterijų surinkimą organizuojančios Elektronikos platintojų asociacijos vadovas.

Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje vyko etnografinės informacijos rinkimo metodikos mokymai

Įgyvendindama projekto „Vilkaviškio krašto e-etnografijos akademija“ veiklas, Vilkaviškio viešoji biblioteka organizavo etnografinės informacijos rinkimo metodikos mokymus, kuriuos vedė Vytauto Didžiojo universiteto Kultūros studijų ir etnologijos katedros doc. dr. Arūnas Vaicekauskas.
Mokymai vyko rugsėjo 9 ir 29 dienomis, kuriuose dalyvavo 28 viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai bei 2 savanoriai. Susirinkusieji išklausė temas: Kraštotyriniai tyrimai Lietuvoje ir pasaulyje: istorija ir istoriografija. Istorinio, etnografinio, kultūrinio ir kt. regiono sampratos. Užnemunės regionas: samprata, etnokultūrinės bei istorinės raidos ypatumai. Bendroji vietos tyrimo metodika.

Skaityti daugiau...