Naujienos

Vienam pirmųjų mūsų tautinio atgimimo pranašų Sūduvoje Petrui Kriaučiūnui - 165

„Tas gilus prisirišimas prie savo žemės ir žmonių, savo tautos, Dievo įkvėptas, bendras yra visai žmonijai, nes kiekvienas neištvirkęs dar žemais pajautimais žmogus, kad ir menkesnė būtų jo tėvynė, nepapuošta nei prigimties gražybėmis, nei turtais, myli tą tėvynę labiau už kitas šalis“.

Petras Kriaučiūnas

Mokytojas, knygnešys, „Aušros“ rėmėjas, „Varpo“ bendradarbis, slaptos „Sietyno“ draugijos narys Petras Kriaučiūnas gimė 1850 m. spalio 16 d. Papečkių k. (dab. Girėnai, Vištyčio apsk., Vilkaviškio raj.).
Baigęs Vištyčio pradinę mokyklą jis mokėsi Marijampolės gimnazijoje, Seinų kunigų seminarijoje, Petrapilio dvasinėje akademijoje. Šventintis į kunigus atsisakė, nes būtų turėjęs dirbti Mogiliovo gubernijoje. Toliau mokėsi Varšuvos universitete, gavo mokytojo diplomą.

Skaityti daugiau...

Paroda „Paveikslai - mano akys“

Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje iki rugsėjo 15 d. veiks dailininkės Žydruolės Tumosaitės tapybos darbų paroda „Paveikslai - mano akys“.
Parodoje eksponuojama 11 įvairiais laikotarpiais nutapytų paveikslų, kuriuose dominuoja gėlės,augalai ir medžiai - tai, ką labiausiai mėgsta tapyti Žydruolė.
,Žmonių netapau’, - sako Žydruolė, nors rugpjūčio 14 d. įvykusiame parodos pristatyme kalbėjusi menotyrininkė Danutė Jedzinskienė pastebėjo, kad šie jos paveikslai - kaip žmonės, jie kalba ir turi ką pasakyti. Jie kalba apie didelį autorės talentą, apie tobulėjimą, apie norą suteikti žmonėms pasigėrėjimą.
„Nenoriu, kad žiūrint į mano paveikslus, žmonėms kiltų negatyvių minčių, pati nemėgstu „sunkių“ paveikslų“, - yra sakiusi Žydruolė. „Noriu, kad mano paveikslai žmonėms suteiktų gerų emocijų“.

Skaityti daugiau...

Projektui „Vilkaviškio krašto e-etnografijos akademija“ sukurtas logotipas

Vilkaviškio viešoji biblioteka, įgyvendindama projektą „Vilkaviškio krašto e - etnografijos akademija“, skelbė logotipo sukūrimo konkursą. Džiaugiamės, kad nežiūrint vasaros meto, sulaukėme 32-jų darbų (pasiūlymų) iš penkių autorių, kuriems nuoširdžiai dėkojame už pateiktas logotipo idėjas.
Rugpjūčio 25 d. viešojoje bibliotekoje rinkosi komisija, sudaryta iš viešosios bibliotekos projekto organizatorių bei projekto partnerių su tikslu išrinkti logotipą, kuris labiausiai atspindėtų projekto „Vilkaviškio krašto e - etnografijos akademija“ idėją. Komisija atidžiai išanalizavo visus 32 pateiktus kūrybinius darbus, jų meniškumą, originalumą, geriausią grafinį ir spalvinį sprendimą, temos atitikimą. Komisija apibendrino konkurso rezultatus ir geriausiu pripažino logotipą, kurį sukūrė dailininkė Žydruolė Tumosaitė, ji tapo projekto logotipo sukūrimo nugalėtoja, nes buvo nuspręsta, kad jos sukurtas logotipas geriausiai atspindi projekto tikslus, specifiką.

Skaityti daugiau...

Biblioteka - atvira erdvė bendruomenei

Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje rugpjūčio 7 d., lydimi Kauno apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus inspektorės Linos Cicėnaitės, dirbančios Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, lankėsi priežiūroje esantys asmenys (šeši nepilnamečiai ir vienas pilnametis). Ekskursijos į viešąją biblioteką tikslas - siekti efektyvesnio priežiūroje esančių asmenų užimtumo ir reintegracijos į visuomenę.
Atvykusieji turėjo galimybę susipažinti su visais viešosios bibliotekos skyriais ir jų veikla. Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Marija Žilienė supažindino su naudojimosi biblioteka taisyklėmis, kaip įsigyti skaitytojo pažymėjimą. Vaikų literatūros skyriaus bibliotekininkė Ina Dubickaitė papasakojo apie bibliotekos istoriją, Vaikų literatūros skyriaus vedėja Alvina Radžvilienė supažindino su skyriaus veikla, papasakojo apie tradicinius skyriaus renginius: Tarptautinę vaikiškos knygos šventę, Šiaurės šalių bibliotekų savaitę, Metų knygos rinkimų akciją, literatūrines popietes, temines spaudinių parodas.

Skaityti daugiau...