INFORMACIJA APIE PASLAUGŲ TEIKIMĄ VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE IR FILIALUOSE KARANTINO LAIKOTARPIU

Informuojame, kad nuo kovo 22 d. keičiasi skaitytojų aptarnavimo tvarka Vilkaviškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir filialuose. Laikantis visų saugumo reikalavimų atveriamos skaityklos, interneto prieigos ir bibliotekos fondai. Maloniai kviečiame apsilankyti.

Naujienos

Elžbietos savaitgalis (6)

Balys Sruoga dėstė Vilniaus universitete ir netiesiogiai studentus skatino sąmoningai nestoti į nacių gretas. Dėl šios priežasties B. Sruoga bei dar kelios dešimtys intelektualų buvo suimti gestapo ir išvežti į Štuthofo koncentracijos lagerį. Beje, lageryje profesorius orumo neprarado. Jis stengėsi padėti draugams, bendražygiams. Patekęs dirbti į raštinę Balys Sruoga turėjo pildyti nusikaltimų knygą, kurią, tiesą sakant, klastojo, kad draugai išvengtų dujų kameros ar sušaudymo. Taigi, rašytojas, ištvėręs nežmonišką nacių žiaurumą, išliko orus, nes turėjo vidinės pagarbos kitam žmogui. Dar būdamas lageryje B. Sruoga suprato, jog visa tai, ką Štuthofo kaliniai išgyvena, turi sužinoti pasaulis. Rašytojas parašė atsiminimų knygą „Dievų mišką“, persmelktą ironijos.

Skaityti daugiau...

„Vaikų ir paauglių skaitybos tyrimas 2021“: kviečiame prisidėti

Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros departamentas ir IBBY Lietuvos skyrius inicijuoja „Vaikų ir paauglių skaitybos tyrimą 2021“ ir prašo visų, dirbančių ar kitaip susijusių su vaikų ir paauglių skaityba, dėmesio bei pagalbos prisidedant prie tyrimo anketų pildymo.
Šis tyrimas - tai papildytas tradicinio kasmetinio Mėgstamiausių vaikų knygų penketukų (daugiau: https://www.ibbylietuva.lt/megstamiausiu-knygu-penketukai/) anketos variantas. Tyrimas atnaujintas siekiant gauti platesnius duomenis apie vaikų ir jaunimo skaitybą Lietuvoje. Tyrime apklausiami I-X klasių moksleiviai. Užpildyti anketą užtruks apie 10-15 min.

Skaityti daugiau...

Gražiausio posakio apie biblioteką rinkimai

Lietuvos respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto 2015 m. rugsėjo 30 d. posėdžio protokolo Nr. 106-P-34 nutarimu jau šeštą kartą yra rengiamos Lietuvių kalbos dienos, kurių tikslas didinti lietuvių kalbos prestižą, stiprinti lietuvių kalbos motyvaciją, prisidėti prie lietuvių kalbos sklaidos pasaulyje, telkti bendruomenes Lietuvoje ir užsienyje.

Lietuvių kalbos dienoms paminėti įstaigose, visuomeninėse organizacijose, o taip pat lietuvių bendruomenėse užsienyje organizuojami įvairūs renginiai, į kuriuos mielai įsitraukia ir Vilkaviškio viešoji biblioteka.

Skaityti daugiau...

„Motiejus Valančius - lietuvių grožinės prozos pradininkas“: Rašytojo 220-osioms gimimo metinėms

Motiejus Valančius gimė 1801 m., Nasrėnų kaime, netoli Salantų (Kretingos raj.) turtingo valstiečio šeimoje.
XIX a. pradžioje Valančių šeima iš Nasrėnų išsikėlė gyventi į Klausgalvių-Medsėdžių kaimą. Motiejus Valančius mokėsi Žemaičių Kalvarijos domininkonų gimnazijoje (1816-1821 m.), vėliau (1822-1824 m.) - Varnių ir Vilniaus (1824-1828 m.) dvasinėse seminarijose. 1828 m. rugsėjo 1 d. Vilniaus katedroje buvo įšventintas į kunigus. Dirbo kapelionu Mozyriaus (dabar Baltarusija, Gomelio sritis), Kražių (1834-1840 m.) mokyklose. Profesoriavo Vilniaus (1840-1842 m.) ir Petrapilio (1842-1844 m.) dvasinėse akademijose. Nuo 1845 m. iki 1850 m. buvo Varnių Seminarijos rektoriumi. 1850-1875 m. vadovavo Žemaičių vyskupystei.
Ganytojas mirė 1875 m. gegužės 17d., palaidotas Kauno Arkikatedroje-Bazilikoje.

Skaityti daugiau...