Naujienos

Naujo animacijos stiliaus atradėjui Zenonui Šteiniui - 75

„Labiausiai mėgstu poeziją. Ten daug erdvės jausmui ir vaizduotei. Ir pasakas. Jose daug išminties ir tiesos.“

Zenonas Šteinys


Dailininkas, karikatūristas, režisierius, animatorius Zenonas Šteinys gimė 1946 m. liepos 3 dieną Kybartuose (Vilkaviškio apskr.). 1971 m. baigė Kauno S. Žuko taikomosios dailės technikumą. Dirbo keramiku, akmentašiu, tinkuotoju, dailininku - freskų restauratoriumi Vilniaus bažnyčiose, savaitraščių „Kalba Vilnius“, „Pirmadienis“ meniniu redaktoriumi. 1984 m. - Aukštuosius kino scenaristų ir režisierių kursus Maskvoje. Atsitiktinai perskaitęs „Literatūroje ir mene“ skelbimą apie Aukštuosius režisūros kursus, Z. Šteinys pasiuntė pluoštą karikatūrų ir buvo priimtas į kursą, kuriam vadovavo žinomas multiplikacijos meistras Fiodoras Chitrukas. Po studijų grįžęs į Lietuvą Z. Šteinys iškart pradėjo dirbti Lietuvos kino studijoje, kurioje kūrė kartu su animatoriumi Ilja Bereznicku, geriau žinomu kaip filmuko „Baubas“ autoriumi.

Skaityti daugiau...

„Poezijos pavasaris“ 2021

Tarptautinis poezijos festivalis šiais metais po Lietuvą pasklidęs birželio 27 - liepos 11 dienomis, tradiciškai neaplenks Vilkaviškio ir liepos 1 d. vyks poezijos, muzikos renginiai, bus teikiama Salomėjos Nėries vardo literatūrinė premija.

2021 metų Salomėjos Nėries vardo literatūrinei premijai gauti Lietuvos rašytojų sąjungos valdyba pateikė šias kandidatūras:
Dainių Dirgėlą už eilėraščių knygą „2 D ir kiti formatai“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2020),
Vytautą Rubavičių už eilėraščių knygą „Smilgos šešėlis“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2020),
Alvydą Valentą už eilėraščių knygą „Prierašai neegzistuojančioms „Iliados“ ir „Odisėjos“ iliustracijoms“ (Slinktys, 2020).

Pagal Salomėjos Nėries literatūrinės premijos skyrimo nuostatus, komisijos posėdyje, balsuojant, išrenkamas laureatas. Šiais metais komisijos nariai vienbalsiai balsavo už poeto, publicisto, kultūros kritiko, žurnalisto ir vertėjo Vytauto Rubavičiaus kandidatūrą, įvertindami, kad jo eilėraščiuose gilinamasi į žmogaus vidinę egzistenciją, kūrybai būdinga lakoniška individualizuota poetinė kalba artima S. Nėries kūrybos pasaulėjautai.

Skaityti daugiau...

Elžbietos savaitgalis (22)

Alvydas Šlepikas - lietuvių poetas, režisierius, scenaristas, rašytojas. Jis yra pelnęs ne vieną apdovanojimą už savo nuopelnus - už eilėraščius. O 2013m. gavo Lietuvos rašytojų sąjungos premiją už geriausią metų knygą - „Mano vardas - Marytė“. Ši istorija apie „vilko vaikus“. Vaikus, kurie stengėsi ne tik dėl savo ateities, bet ir savo šeimos. Iš savų namų išvaryti vokiečiai glaudėsi ten, kur buvo įmanoma. Mama Eva su keturiais vaikais bei teta Lota įsikūrė malkinėje. Vyriausiasis sūnus Heincas iš Lietuvos stengiasi parnešti šeimai maisto. Vis dėlto istorija pakrypsta netikėta linkme. Pagrindinė knygos veikėja tampa Renatė. Ji sutinka įvairių žmonių, kurie nori padėti. Deja, ne visi tokie geranoriški. Ši knyga pasakoja menkai žinomą Lietuvos bei Vokietijos istoriją - baltąją dėmę.

Įsimintiniausios citatos:
„Apie kitus - kaimynus, pažįstamus - nebuvo kada galvoti nei rūpintis, - kiekvienas už save.“
„Nepradėk bijoti to, ko bijoti visai nereikia.“

Žavėjusiam savo stiliaus grakštumu Antanui Vaičiulaičiui - 115

„O mano rūpestis - kad lietuvių tauta ir kalba eitų iš kartos į kartą, iš amžių į amžius. Jaunas būdamas, rinkau iš žmonių retesnius žodžius ir paskui iš tų žodžių rašiau knygas.
Aš laimingas būčiau, jei iš tų raštų bent vienas - vienų vienintelis žodis nueitų į tolimąsias gadynes. Tada man vaidentųsi, kad jis, tas žodis, ten žiburiuoja, kaip rasos lašelis pievoj, kai rytų saulė teka, - ir to pakaktų mano širdies ramybei ir paguodai“.

Antanas Vaičiulaitis


Prozos meistras, literatūros kritikas, vertėjas, poetas, daugelio leidinių redaktorius, diplomatas Antanas Vaičiulaitis gimė 1906 m. birželio 23 d. Didžiųjų Šelvių kaime (Vilkaviškio vlsč.).
Mokėsi Vilkaviškio „Žiburio“ gimnazijoje, kurioje buvo suformuoti tvirti gyvenimo pagrindai. Gimnazijoje įsijungė į ateitininkų veiklą, dalyvavo literatų būrelyje, pamilo prancūzų kalbą ir literatūrą. Lietuvos universitete (vėliau pavadintame Vytauto Didžiojo vardu) studijavo lietuvių ir prancūzų kalbas bei literatūras, pedagogiką, psichologiją. 1935-38 studijas tęsė Sorbonos ir Grenoblio (Prancūzija) universitete.

Skaityti daugiau...