Veiklos sritys

Vaikų literatūros skyrius

 • 13 tūkst. išduodamų į namus dokumentų fondas vaikams.
 • 12 pavadinimų laikraščių ir žurnalų.
 • Enciklopedijos, žinynai, žodynai.
 • Paieškos katalogai, kartotekos, pagalba ieškantiems informacijos.
 • Interneto skaitykla.
 • Renginiai vaikams: vaikų knygos šventės, pasakų ir žaidimų popietės, susitikimai su vaikų rašytojais, parodų pristatymai, viktorinos.
 • Galimybė visiems lankytojams surengti savo kūrybos (piešinių, rankdarbių, kolekcijų ir kt.) parodas ir pristatymus.
 • Bendrauja su miesto mokyklomis, darželiais.

 

Spaudinių komplektavimo ir tvarkymo skyrius

 • Komplektuoja viešosios bibliotekos ir filialų fondus.
 • Elektroninis katalogas.
 • Išduoda spaudinius į namus. LIBIS bilietas.
 • Klasifikuoja, sistemina ir kataloguoja naujai gaunamus leidinius.
 • Nuo 2002 m. kuria elektroninį katalogą LIBIS programoje.
 • Kuria naujus dokumentų įrašus UNIMARK forma.
 • Rekataloguoja knygas ir kitus dokumentus.

 

Metodikos skyrius

 • Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojams:
  • teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas
  • organizuoja seminarus ir pasitarimus
  • rūpinasi kvalifikacijos kėlimu ir mokymais
  • teikia praktinę metodinę pagalbą filialams vietose
 • Analizuoja ir paskleidžia bibliotekų veiklos naujoves, vykdo lokalius skaitymo, informacinių poreikių tyrimus.