Darbo užmokestis

 

Pareigybių pavadinimas Pareigybių
skaičius
2021 m. pareigybinis
koeficientas
Direktorė 1 10,21
Direktorės pavaduotoja 1 7,44
Viešosios bibliotekos skyrių vedėjos 4 6,52
Kultūros projektų vadovas 1 6,02
Specialistas su aukštuoju mokslu viešojoje bibliotekoje 1 5,93
Specialistas su aukštuoju mokslu filialuose 5,5 5,86
Specialistas su aukštuoju neuniversitetiniu (kolegija) mokslu 4,25 5,79
Specialistas su aukštesniuoju bibliotekiniu mokslu 14,75 5,36
Specialistas su aukštesniuoju ne bibliotekiniu mokslu 6,75 5,21
Darbuotojas su viduriniu mokslu 1,25 4,91
Metodininkas 1 5,18
Kybartų miesto filialo vedėjas 1 6,16
Virbalio miesto filialo vedėjas 1 5,96
Bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius 1 6,35
Archyvaras 1 4,91
Dailininkas 0,5 5,93
Vyriausias buhalteris 1 7,16
Buhalteris 1 4,80
Ūkio ir bendrojo padalinio vedėja 1 5,60
Elektrikas 0,5 4,50
Santechnikas 0,25 4,20
Vairuotojas 1 4,50
Kūrikas 1 4,40
Valytojas 1,35 MMA
Kiemsargis 0,5 MMA
Darbininkas 1 MMA