Stovyklos „Pažintis su literatūriniu Vilkaviškiu“ dienoraštis

Vilkaviškio viešoji biblioteka šiemet pirmą kartą dalyvavo „Vaikų socializacijos rėmimo“ konkurse, kurį patvirtino Vilkaviškio rajono savivaldybė ir skyrė lėšų programoms įgyvendinti. Stovykla veikė birželio 12 - 23 dienomis, į kurią užsiregistravo dvidešimt aštuoni 7-12 metų vaikai. Stovyklos tikslas buvo supažindinti vaikus su Vilkaviškio gatvių pavadinimų kilme, vedant ekskursijas po Vilkaviškio miesto įžymias vietas, pavadintas garsių rašytojų ir poetų vardais. Kiekvieną dieną pagal temą vyko ekskursijos, nueitų žingsnių skaičiavimas, garsiniai rašytojų kūrybos skaitymai, žaidimų popietės, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės.

Pirmąją stovyklos dieną (birželio 12) vaikams trumpai pristatėme stovyklos programą, supažindinome su saugaus elgesio taisyklėmis, pravedėme virtualią ekskursiją po biblioteką, kurios metu vaikams buvo papasakota ir skaidrėmis iliustruota Vilkaviškio viešosios bibliotekos istorija, supažindinta su bibliotekos skyriais ir jų atliekamomis funkcijomis, išsamiai pristatyta Vaikų literatūros skyriaus veikla, renginiai. Žaidėme žaidimą „Mano vardas - tavo sumanymai“, kurio metu vaikai turėjo po vieną prisistatyti ir papasakoti, kas sugalvojo jam vardą, „Lietuvių vardų kilmės žodyno“ pagalba aiškinomės dalyvių vardų kilmes. Vaikai piešė laisva tema, kūrė vitražus stiklo dažais.

Birželio 13 dieną ėjome į Salomėjos Nėries gatvę, kadangi užklupo lietus, sugužėjome į Vilkaviškio rajono savivaldybės pastatą, apžiūrėjome Vilkaviškio garbės piliečių portretus, turėjome retą galimybę žvilgtelėti į santuokų salę, trumpai pakalbėti apie Vilkaviškio miesto istoriją, pakeliui atgal į biblioteką, stabtelėti prie paminklo Vilkaviškio herbui. Grįžę į biblioteką trumpai apžvelgėme Salomėjos Nėries biografiją, klausėmės garsinio „Senelės pasakos“ įrašo, po to vaikai piešė įdomiausią Salomėjos Nėries „Senelės pasakos“ veikėją ir savo piešinį pristatė draugams. Populiariausi „Senelės pasakos“ veikėjai vaikų tarpe buvo: medžiai, raganos, žalčiai, vilkai, žąsinai, nykštukai. Remiantis kitu žymiu poetės kūriniu „Eglė žalčių karalienė“ pynėme „Žalčio pynę“ iš popieriaus.

Birželio 14 d. susipažinę su Maironio gatve, apžvelgėme svarbiausius poeto biografijos faktus, garsiai skaitėme baladę „Jūratė ir Kastytis“, žiūrėjome animacinį filmą „Gintarinė pilis“, keliavome „pojūčių taku“ basomis tikrais Baltijos jūros akmenėliais, klausantis jūros ošimo įrašo. Veikė kūrybinė studija „Gintarinės pilies architektai“, kurios metu vaikai pasiskirstę komandomis turėjo nupiešti ir papuošti „gintarėliais“ savo kūrybos gintarinę pilį. Pravedėme edukaciją „Ekslibriso gamyba“: vaikai gamino savo ekslibrisus iš bulvės. Šią dieną prie bibliotekos vyko „Gedulo ir Vilties dienos“ paminėjimas, kuriame dalyvavo ir mūsų stovyklautojai.

Birželio 15 d. žingsniavome į Žemaitės gatvę, pasakojome apie rašytojos gyvenimą, skaitėme Žemaitės kūrinį vaikams „Piemenukai“, vyko kūrybinės dirbtuvės „Kitoks knygos gyvenimas“, žaidėme lauke.

Birželio 16 d. keliavome į Vinco Pietario gatvę, grįžę į biblioteką vaikus supažindinome su rašytojo gyvenimu, skaitėme ištrauką iš V. Pietario knygos vaikams „Lapės gyvenimas ir mirtis“. Vyko edukacinė valandėlė „Žaidžiame teatrą“, kurios metu stovyklautojų komandos gavo užduotį: pagal duotą pasaką, kurios pagrindinė veikėja lapė, pasigaminti veikėjus ir pasiskirsčius vaidmenimis pasirodyti. Vaikai nustebino savo išradingumu ir fantazija, puikiai padirbėję komandose suvaidino jiems skirtą pasaką. Po to visus pakvietėme į kūrybines dirbtuves „Knygų skirtuko gamyba“.

Birželio 19 d. vykome į Jono Basanavičiaus gatvę, apžiūrėjome pakeliui sutiktus pastatus ir gamtovaizdžius. Bibliotekoje keliavome „Labirintais paskui J. Basanavičių“: apžvelgėme jo gyvenimą ir veiklą, skaitėme J. Basanavičiaus pasakas, piešėme labirintą. Kūrybinėse dirbtuvėse „Knygos gimimas“ vaikai kūrė savo knygelę, po to žaidė lauke.

Birželio 20 d. susipažinome su Simono Daukanto gatve, aplankėme Darbo biržą. Grįžę į biblioteką pasakojome apie S. Daukanto asmenybę, skaitėme S. Daukanto „Žemaičių pasakas“, pagal kurias kūrėme 3D pasaką iš plastilino, sekėme pasaką „grandinėle“, smagiai praleidome laiką, žaisdami lauke prie Šeimenos upelio netoli „Meilės“ tilto.

Birželio 21 d. keliavome į Jono Biliūno gatvę, susipažinome su Jono Biliūno gyvenimu, skaitėme apsakymą „Kliudžiau“. Stovyklos dalyviai pasidalijo patirtimis pokalbyje „Mūsų gyvūnai“, pasakojo apie savo augintinius, apie gyvūnėlius, kuriuos išgelbėjo. Vyko „Gyvūnų mylėtojo“ medalio gamyba iš modelino. Po to stovyklautojų penkias komandas pakvietėme sudalyvauti literatūriniuose protmūšiuose, kuriuose visi pasitikrino savo skaitymo žinias.

Birželio 22 d. su stovyklautojais žingsniavome į Kristijono Donelaičio gatvę, grįždami aplankėme Vilkaviškio dvarą, stabtelėję pakalbėjome apie dvaro istoriją. Bibliotekoje skaitėme ištraukas iš K. Donelaičio „Metų“. Spalvinome „Gyvūnų mylėtojo“ medalius. Vaikai tapė ant molbertų tema „Piešiu metų laikus“. Meno studijoje „Gėlės vasarai“ iš spalvoto popieriaus kūrė gėles, skirtas Joninėms.

Birželio 23 d. vyko stovyklos uždarymas, kuriame apibendrinome dviejų savaičių veiklas, žiūrėdami skaidres „Akimirkų kaleidoskopas“. Vaikus pakvietėme pasigaminti atviruką tema „Iš visos širdies...“, jį gražiai išpuošiant ir tekstą užrašant plunksnakočiu su tušu. Po to vaikai puošė „Rankų medį“, įsivertino savo nuotaikas stovyklos metu. Ir kulminacijoje - vyko stovyklos „Pažintis su literatūriniu Vilkaviškiu“ dalyvių apdovanojimas. Visi vaikai gavo po padėkos raštą, knygelę, rašiklį ir balioną. Valio - stovyklos metu nukeliavome 28 707 žingsnius!

Alvina Radžvilienė
Vilkaviškio viešosios bibliotekos
Vaikų literatūros skyriaus vedėja