Galerija

Poezijos pavasaris 2022 m.

2022 m. Poezijos pavasario parodą vainikavo 2021 m. S. Nėries vardo literatūrinės premijos laureato V. Rubavičiaus žodžiai.

Poezijos pavasaris 2021 m.

2021 m. Poezijos pavasario parodoje - penkiasdešimtosios literatūrinės S. Nėries vardo premijos sukakties akcentai ir pirmojo 1971 m. įvykusio renginio svečių atminimas.

Poezijos pavasaris 2020 m.

2020 m. Poezijos pavasaris ilgai įsimins dėl neįprastos datos. Liepos mėnesį įvykęs renginys alsavo vasaros vidurio branda, parodos stendai akino skaisčiais darželio lelijų žiedais.

Poezijos pavasaris 2019 m.

Paroda, skirta 2019 m. Poezijos pavasario šventei, nušvito S. Nėries gimtojo sodo žiedais. Tai - simboliška sąsaja su 115-osioms poetės gimimo metinėms skirta virtualia paroda „Salomėjos sodas“.

Žiūrėti

Poezijos pavasaris 2018 m.

2018-ųjų metų Poezijos pavasariui skirtoje parodoje apžvelgiami visų Vilkaviškio rajono savivaldybės S. Nėries literatūrinės premijos laureatai. Drauge susitikę „tolimi ir artimi“ pavasariai drauge įamžino ir garbingą bibliotekos veiklos jubiliejų.

Žiūrėti

Poezijos pavasaris 2017 m.

2017-ųjų metų Poezijos pavasario parodos akcentas - tai 100-osios kraštiečio, Salomėjos Nėries literatūrinės premijos laureato, Kazio Bradūno gimimo metinės. Jo žodžiai tapo parodos pavadinimu: „Tą žodį kaip gyvybę brangų šaukiu eilėraščio vardu“. 2017-aisiais minėti Tautinio kostiumo metai atsispindėjo spalvinguose raštuose, papuošusiuose parodos stendus.

Žiūrėti

Paroda 100-osioms K. Bradūno gimimo metinėms

„Jau niekas nesakys: Eime, o aš vis tiek pareisiu...“ prižadėjo savo poezijoje K. Bradūnas. Pažadą tęsėjo. 1990-aisiais metais Vilkaviškio viešosios bibliotekos svečių knygoje poetas rašė: Džiaugiuosi sugrįžęs į savo jaunų dienų gimnaziją - į šiandieninę Vilkaviškio biblioteką. Radau tą pačią klasę ir tą patį langą, per kurį kelerius lemtus žvelgiau į nežinomą ateitį. O ji buvo visokia. Bet šiandien, anot eilėraščio „į savo vietą pareinu ir atsisėdu su visais“. Su visais „Prie vieno stalo“. Simbolinį garsaus kraštiečio sugrįžimą atskleidė ir paroda, kurioje jautriai atskleisti svarbiausi jo gyvenimo tarpsniai.

Žiūrėti

Poezijos pavasaris 2016 m.

„Vieną pavasarį mano sieloje buvo dangus“ - rašė Salomėja Nėris. Pagrindinis 2016-ųjų metų parodos, skirtos Poezijos pavasariui Vilkaviškyje, akcentas buvo 45-oji S. Nėries literatūrinės premijos įsteigimo sukaktis. Šios premijos laureatų sąrašą papildė poetas, 2016 metų Salomėjos Nėries literatūrinės premijos laureatas Rimvydas Stankevičius.

Žiūrėti

Poezijos pavasaris 2015 m.

„Duok, eilėrašti, ranką, pasivaikščiokim, mudu“ - tokiais Algimanto Baltakio žodžiais į Poezijos pavasario renginius kvietė Vilkaviškio viešoji biblioteka. Visą dieną lietumi grasinęs dangus neišdrįso sugadinti šventės. Poezijos pavasarį drauge su Vilkaviškio poezijos gerbėjais pasitiko 2015 metų S. Nėries vardo literatūrinės premijos laureatas Vainius Bakas, poetė Meilė Kudarauskaitė, aktorė Dalios Michelevičiūtė, poeto K. Bradūno duktė Elena Bradūnaitė-Aglinskienė, poetas Vytautas Kaziela, poetas ir vertėjas Arvydas Valionis bei bardas Povilas Girdenis.

Žiūrėti

Skaitmeninių fotografijų konkursas „Shelfie“

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie atsiuntė savo nuotraukas. Smagu žinoti, kad vilkaviškiečių tarpe yra daug skaitymui neabejingų žmonių - gražių, kūrybingų, nuoširdžių ir nepakartojamų. Visuomet laukiame Jūsų bibliotekoje.

Žiūrėti