Paroda Vasario 16-ajai 2015 m.

„Lietuva, kai aš tave tariu, prieš akis sumirga raštų raštai...“ /B.Brazdžionis/
Vasario 16-oji, valstybės atkūrimo dienos šventė, svarbi istorinės atminties ir tautinio tapatumo puoselėjimui. Lietuvos valstybė neįsivaizduojama be savo kalbos, vėliavos, himno bei herbo, o valstybinė šventė - be tautinio kostiumo. Tautinės juostos, tautinio kostiumo dalies, simbolinė reikšmė išlieka svarbi ir šiomis dienomis - kaip lietuvybės simbolis.
Lietuvių tradicinių juostų raštai yra vieni sudėtingiausių pasaulyje. Kai kurie jų ypač archajiški. Tautinių juostų fragmentų bei audimo įrankių aptinkama jau X-XIV a., Lietuvos valstybės formavimosi laikotarpiu. Juostose užfiksuoti ženklai gali būti skaitomi kaip knyga arba laiškas, parašytas mums protėvių. Pasak etnologo, dailėtyrininko Vytauto Tumėno, lietuvių juostose galima suskaičiuoti apie 27 skirtingus ženklus, o Suvalkijos regiono juostos pasižymi ypač didele tokių ženklų gausa. Senovėje juostos audimas buvo prilyginimas aukai, apeigai, magiškam ritualui. Juostų tautiniai raštai - tai mūsų Tėvynės raštai, kurie mums padeda, globoja, palydi ir apsaugo. Jie siejami su šventomis tradicijomis - jėgų bei įkvėpimo šaltiniu, svarbiu kiekvieno žmogaus ir visos valstybės gerovei ir išlikimui.
Parodoje eksponuojamos Suvalkijos kraštui būdingos lietuviškos tautinės juostos iš Vilkaviškio krašto muziejaus fondų. Jos - mūsų savasties simbolis, tautinės atminties saugotojos, kalbančios pamirštais ženklais ir perduodančios mums marguose raštuose įaustą magišką žinią.