Mokamos paslaugos

 

- LIBIS SAP skaitytojo pažymėjimas 1,00 €;
- skaitytojo pažymėjimo vartotojams iki 14 metų, pensininkams, invalidams (pateikus pažymėjimą) 0,70 €;
- skaitytojo pažymėjimo dublikatas 1,50 €;
-

delspinigiai (bauda) už laiku negrąžintus bibliotekai spaudinius ir kitus dokumentus skaitytojus aptanaujančiuose skyriuose (1 spaudinys už vieną uždesltą dieną)

0,01 €.

Skaitytojo pažymėjimas išduodamas:
    VB skaitytojų aptarnavimo skyriuje (atsakingas asmuo bibliotekininkė Janina Dailidienė)
    VB vaikų literatūros skyriuje (atsakingas asmuo skyriaus vedėja Alvina Radžvilienė)

 

Dokumentų skenavimas ir spausdinimas:

- dokumento skenavimas 0,15 €;
- spausdinimas spalvotu spausdintuvu, pusė A4 formato lapo 0,30 €;
- spausdinimas spalvotu spausdintuvu, visas A4 formato lapas 0,60 €;
- spausdinimas spalvotu spausdintuvu, pusė A3 formato lapo 0,60 €;
- spausdinimas spalvotu spausdintuvu, visas A3 formato lapas 1,20 €;
- spausdinimas nespalvotu spausdintuvu, A4 formato lapas 0,10 €;
- spausdinimas nespalvotu spausdintuvu, A3 formato lapas 0,20 €.

 

Kopijavimo paslaugos:

- vienpusė A4 formato kopija 0,10 €;
- vienpusė A3 formato kopija 0,15 €;
- spalvota A4 formato (pusės) lapo kopija 0,30 €;
- spalvota A4 formato lapo kopija 0,60 €;
- spalvota A3 formato (pusės) lapo kopija 0,60 €;
- spalvota A3 formato lapo kopija 1,20 €.

 

Kopijavimo paslaugos studentams, moksleiviams, pensininkams ir invalidams:

- vienpusė A4 formato kopija 0,06 €;
- vienpusė A3 formato kopija 0,10 €.


Dokumentų spausdinimo, kopijavimo bei skenavimo paslaugos teikiamos:
    VB bibliografijos ir informacijos skyriuje (atsakingas asmuo skyriaus vedėja Gitana Pumerytė-Vosylienė)
    VB vaikų literatūros skyriuje (atsakingas asmuo skyriaus vedėja Alvina Radžvilienė)
    Kybartų m. filiale (atsakingas asmuo vyresnioji bibliotekininkė Aušra Kokanskienė)
    Virbalio m. filiale (atsakingas asmuo vyresnioji bibliotekininkė Danutė Stankūnienė)
    Alvito filiale (atsakingas asmuo bibliotekininkė Angelė Blažaitienė)
    Bartninkų filiale (atsakingas asmuo bibliotekininkė Birutė Banackienė)
    Girėnų filiale (atsakingas asmuo bibliotekininkė Vida Andziulienė)
    Gižų filiale (atsakingas asmuo bibliotekininkė Nijolė Vaitūnaitienė)
    Gražiškių filiale (atsakingas asmuo bibliotekininkė Nijolė Dubickienė)
    Gudkaimio filiale (atsakingas asmuo bibliotekininkė Irena Andziulienė)
    Karklinių filiale (atsakingas asmuo bibliotekininkė Sandra Tupčiauskienė)
    Keturvalakių filiale (atsakingas asmuo bibliotekininkė Zina Pečiulienė)
    Klampučių filiale (atsakingas asmuo bibliotekininkė Irena Katkevičienė)
    Klausučių filiale (atsakingas asmuo bibliotekininkė Jurga Grajauskienė)
    Lakštučių filiale (atsakingas asmuo bibliotekininkė Daina Tunkulienė)
    Opšrūtų filiale (atsakingas asmuo bibliotekininkė Livija Žilionienė)
    Paežerių filiale (atsakingas asmuo bibliotekininkė Irena Valinskienė)
    Pajevonio filiale (atsakingas asmuo bibliotekininkė Valda Milišauskienė)
    Pašeimenių filiale (atsakingas asmuo bibliotekininkė Angelė Kazlauskienė)   
    Pilviškių filiale (atsakingas asmuo bibliotekininkė Irena Kriukienė)
    Pūstapėdžių filiale (atsakingas asmuo bibliotekininkė Danutė Vaičiūnienė)
    Ramoniškių filiale (atsakingas asmuo bibliotekininkė Virgilija Marcelionienė)
    Serdokų filiale (atsakingas asmuo bibliotekininkė Žydruolė Tumosaitė)
    Sūdavos filiale (atsakingas asmuo bibliotekininkė Renata Kolčinienė)
    Vištyčio filiale (atsakingas asmuo bibliotekininkė Lilita Saukaitienė)
    Vokiškėlių filiale (atsakingas asmuo bibliotekininkė Anelė Striuoginienė)
    Žaliosios filiale (atsakingas asmuo bibliotekininkė Regina Ričkutė)

(atsakingas asmuo bibliotekininkė Sandra Tupčiauskienė)