Renginiai ir parodos

 

2018 M. SAUSIO MĖNESĮ

 

VILKAVIŠKIO VIEŠOJI BIBLIOTEKA

2018.01.12 d. 8.00 val. Pilietine iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“.

BIBLIOGRAFIJOS IR INFORMACIJOS SKYRIUS
2018.01.29-02.10 d. Literatūros paroda „Lietuvių dailės fone“: Tapytojo Kęstučio Palioko 85-osioms gimimo metinėms.

SKAITYTOJŲ APTARNAVIMO SKYRIUS
2018.01.03-30 d. Literatūros paroda „Aukojau žemei, ką galėjau ir ko aukot neketinau“: Rašytojo V. Mykolaičio - Putino 125-osioms gimimo metinėms.
2018.01.03-30 d. Tapybos darbų paroda „Apsaugoti nuo užmaršties“. Vadovė A. Dubauskienė.

VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUS
2018.01.03-19 d. Literatūros paroda „Sausio 13-oji istorijos puslapiuose“.
2018.01.06-31 d. Literatūros paroda „100 knygų vaikams ir Lietuvai“: Atkurtos Lietuvos 100-mečiui.
2018.01.08-19 d. Literatūros paroda „Šarlis Pero - didysis prancūzų pasakininkas“: Autoriaus 390-osioms metinėms.
2018.01.22-02.03 d. Literatūros paroda „Gamtos motyvai Kosto Kauko kūryboje“: Rašytojo 90-mečiui.
2018.01.26 d. VVJC vaidinimas pagal vaikų Metų knygas „Neužmirštamų istorijų vaikams improvizacijos“: akcijai „Metų knygos rinkimai“.

 

KYBARTŲ M. FILIALAS

2018.01.12-26 d. Literatūros paroda „Tvirtesnių čia nebuvo tvirtovių už lietuvių plačias krūtines“: Laisvės gynėjų dienai.
2018.01.12-26 d. Literatūros paroda „Iš Šarlio Pero pasakų salono“: Prancūzijos rašytojo-pasakininko, poeto ir kritiko 390-osioms gimimo metinėms.
2018.01.22-31 d. Literatūros paroda „Regėjau sapną... gal visai ne sapną...“: Žymiausio romantizmo epochos anglų poeto Džordžo Gordono Bairono 230-osioms gimimo metinėms.
2018.01.26-31 d. Literatūros paroda „Nupiešiu, nuspalvinsiu visą gimtinę“: Lietuvos vaikų poeto bei rašytojo, vertėjo Martyno Vainilaičio 85-osioms gimimo metinėms.
2018.01.29 d. Literatūros paroda „Degęs gyvenimo džiaugsmu“: Dailininko, kraštiečio Kęstučio Palioko 85-osioms gimimo metinėms.

 

VIRBALIO M. FILIALAS

2018.01.02-15 d. Literatūros paroda „Rašau vaikams nuo 3 iki 103 metų“: Rašytojui Anzelmui Matučiui - 95-osioms gimimo metinėms.
2018.01.05-19 d. Literatūros paroda „Dvasinės ir kūrybos laisvės simbolistas - Vincas Mykolaitis-Putinas“: Vinco Mykolaičio Putino 125-osioms gimimo metinėms.
2018.01.15-29 d. Literatūros paroda „Eiliuotų pasakų lietuviškas karalius Martynas Vainilaitis“: Poeto 85-osioms gimimo metinėms.

 

ALVITO FILIALAS

2018.01.18 d. Literatūrinė popietė ir paroda „Išsirenku geriausią ir balsuoju“: Metų knygos rinkimams.
2018.01.25 d. Klausimų atsakymų vakaras „Pažink. Atrask. Prisimink“.
2018.01.02-16 d. Literatūros paroda „Mano mėnesiai“: V. Mykolaičio-Putino 25-osioms gimimo metinėms“.
2018.01.16-30 d. Literatūros paroda „Martynas Vainilaitis - vaikų ir ežių bičiulis“: Rašytojo 85-osioms gimimo metinėms.

 

BARTNININKŲ FILIALAS

2018.01.19 d. Teminė popietė „Renkame metų knygą“: Metų knygos rinkimai paauglių kategorijoje.
2018.01.30 d. Edukacinis užsiėmimas-paskaita „Arbatos spalvų ritmu“.
2018.01.02-15 d. Literatūros paroda „Tarp dviejų aušrų nesutemo naktis“: Vinco Mykolaičio Putino 125-osioms gimimo metinėms.
2018.01.16-30 d. Literatūros paroda „Debesėlių tiltas“: Poeto Anzelmo Matučio 95-osioms gimimo metinėms.

 

GIRĖNŲ FILIALAS

2018.01.12 d. Literatūrinė popietė „Tauta rinkosi laisvę“: Sausio 13 dienai.
2018.01.26 d. Literatūriniai skaitymai „Vaikų poetas - su vaiko širdimi“: Ką parašė Martynas Vainilaitis.

 

GIŽŲ FILIALAS

2018.01.12 d. Garsiniai skaitymai, filmų įrašų peržiūra „Sausio 13-oji gyva atmintyje“: Laisvės gynėjų dienai.
2018.01.17 d. Garsiniai skaitymai „Ką rodo girios televizija?“: Vaikų poetų Anzelmo Matučio 95-osioms ir Martyno Vainilaičio 85-osioms gimimo metinėms.
2018.01.23 d. „Skaityk, vertink, balsuok“: 2017 metų vaikų knygos rinkimai.
2018.01.02-30 d. Literatūros paroda „Vincas Mykolaitis - Putinas. Gyvenimas ir kūryba“: Rašytojo 125-osioms gimimo metinėms.
2018.01.02-30 d. Literatūros paroda „Kartą gyveno... Šarlis Pero“: Pasakų kūrėjo Š. Pero 390-osioms gimimo metinėms.

 

GRAŽIŠKIŲ FILIALAS

2018.01.04 d. „Rytmetys su Drevinuku“: Literatūrinis rytmetys vaikų darželio vaikams, rašytojo, vaikų literatūros kūrėjo A. Matučio 95-osioms gimimo metinėms.
2018.01.06-13 d. Literatūros paroda „Tarp dviejų aušrų pasaulis kaip pasaka“: Lietuvos poeto-prozininko V. Mykolaičio-Putino 125-osioms gimimo metinėms.
2018.01.13 d. Literatūros paroda „Nesugrįžo namolio“: Laisvės gynėjų dienai.
2018.01.23 d. Literatūrinė popietė „Skaitykime ir balsuokime“: Metų knygos rinkimams.
2018.01.23 d. Literatūrinė popietė „Metų knygose žvilgsnis į jauno žmogaus vidų“: Renkame metų knygą.
2018.01.25 d. Literatūrinis rytmetis vaikų darželio vaikams „Kodėl nykštukai spalvoti?“: Vaikų literatūros rašytojo M. Vainilaičio 85-osioms gimimo metinėms.

 

GUDKAIMIO FILIALAS

2018.01.02-30 d. Literatūros paroda „Didelio žmogaus mintys“: Rašytojo Vinco Mykolaičio-Putino 125-osioms gimimo metinėms.
2018.01.03-30 d. Literatūros paroda „Aš pats turiu liepsnoti saulele“: Poeto Anzelmo Matučio 95-osioms gimimo metinėms.
2018.01.08 d. Literatūrinė valandėlė „Anzelmas Matutis-vaikų bičiulis“: Poeto 95-osioms gimimo metinėms.

 

KARKLINIŲ FILIALAS

2018.01.12 d. 8.00 val. Akcija „Liepsnokit žvakutės“, skirta Sausio 13-ąjai paminėti.
2018.01.02-12 d. Literatūros paroda „...aš liksiu ištikimas žmogui ir sau pačiam...“: Rašytojo Vinco Mykolaičio-Putino 125-osioms gimimo metinėms.
2018.01.15-26 d. Literatūros paroda „Žmogus su vaiko širdimi“, skirta paminėti Lietuvos vaikų poeto bei rašytojo, vertėjo Martyno Vainilaičio 85 metų gimimo metines.
2018.01.19 d. 10.00 val. Literatūrinis rytmetis vaikams „Į pasakų šalį su Šarlio Pero pasakomis“.
2018.01.08-31 d. Viktorijos Revinienės tapybos darbų paroda „Gėlės, kurios niekada nevysta“.

 

KETURVALAKIŲ FILIALAS

2018.01.05-26 d. Stendas „Fiziko gimusio Parausių kaime, Keturvalakių valsčiuje Ignaičio Andriaus 110-osioms gimimo metinėms“.
2018.01.08 d. 14.30 val. Šventinė popietė „Trys karaliai atkeliavo“: Aktyviausių bibliotekos skaitytojų vaikų šventė.
2018.01.13 d. 14.00 val. Teminė popietė „Jų vardų nepamiršime“: Laivės gynėjų dienai.
2018.01.26 d. 13.00 val. Popietė „Vaikų metų knygos rinkimai“.

 

KLAMPUČIŲ FILIALAS

2018.01.04-30 d. Literatūros paroda „Atrask mane iš naujo“: Senų leidinių paroda.
2018.01.12-26 d. Piešinių paroda „Mano Lietuva“: Laisvės gynėjų dienai.
2018.01.18-30 d. Literatūros paroda „Vėlai aš išėjau į tuščią kelią“: Rašytojo, poeto V. Mykolaičio-Putino 125-osioms gimimo metinėms.
2018.01. Literatūrinė popietė „Motušės žąsies pasakos“: Vaikų rašytojo Š. Pero 390-tosioms gimimo metinėms.

 

 

PAEŽERIŲ FILIALAS

2018.01.04-18 d. Literatūros paroda „Aš - šilų berniukas“: Poeto, vaikų literatūros kūrėjo, pedagogo Anzelmo Matučio 95-osioms gimimo metinėms.
2018.01.09 d. Literatūriniai skaitymai „Poetas su vaiko širdimi...“: Poeto, rašytojo, vertėjo, vaikų literatūros kūrėjo Martyno Vainilaičio 85-osioms gimimo metinėms.
2018.01.18-30 d. Literatūros paroda „Su degančia širdim einu“: Rašytojo, poeto, prozininko Vinco Mykolaičio-Putino 125-osioms gimimo metinėms.

 

PAJEVONIO FILIALAS

2018.01.08-30 d. Literatūros paroda „O man tu - kaip motina, laukianti kryžkelėj“: Vinco Mykolaičio Putino 125-osioms gimimo metinėms.
2018.01.08-30 d. Literatūros paroda „Už žilų šilų šalis“: Anzelmo Matučio 95-osioms gimimo metinėms.
2018.01.22-02.15 d. Literatūros paroda „Pakilo dangun aitvarai - geltoni, raudoni, žali...“: Martyno Vainilaičio 85-osioms metinėms.

 

PAŠEIMENIŲ FILIALAS

2018.01.12-26 d. Literatūros paroda „Laisvės liepsna“: Laisvės gynėjų dienai.
2018.01.02-30 d. Literatūros paroda „A. Matutis - trumpojo eilėraščio meistras“: Poeto Anzelmo Matučio 95-osioms gimimo metinėms.
2018.01.04-30 d. Literatūros paroda „Šarlis Pero - literatūrinės pasakos pradininkas“: Šarlio Pero 380-osioms gimimo metinėms.
2018.01-30 d. Literatūros paroda „Martynas Vainilaitis - literatūros pasakos karalius“: Vaikų rašytojui M. Vainilaičio 85-osioms gimimo metinėms.

 

PILIAKALNIŲ FILIALAS

2018.01.05 d. Šventinė popietė „Smalsiukų“ klubo šventė“.
2018.01.09-30 d. Literatūros paroda „Margaspalviai posmai“: Poeto Anzelmo Matučio 95-osioms gimimo metinėms.

 

PŪSTAPĖDŽIŲ FILIALAS

2018.02-19 d. Literatūrinė paroda „Vai eičiau, aš eičiau į naktį žvaigždėtą“: Rašytojo V. Mykolaičio - Putino 125-osioms gimimo metinėms.
2018.02.05 d. 16.00 val. Garsinis eilėraščių skaitymas „Be girios nemoku parašyti eilėraščio“: Poeto A. Matučio 95-osioms gimimo metinėms.
2018.01.12 d. 16.00 val. Literatūrinė valandėlė „Spalvoti nykštukai prie Gegutės šaltinio“: Poeto M. Vainilaičio 85-osioms gimimo metinėms.
2018.01.12 d. 16.00 val. Literatūrinė valandėlė „Šarlis Pero iš pasakų salono“: Rašytojo 390-osioms gimimo metinėms.
2018.01.15-31 d. Literatūros paroda „Filosofas. Istorikas. Poetas.“: A. Maceinos 110-osioms gimimo metinėms.

 

RAMONIŠKIŲ FILIALAS

2018.01.05 d. Literatūros paroda „Tartum berželiuose Šnekučiai Šneka darželiuose Vaikučiai “: Rašytojo Anzelmo Matučio 95-osioms gimimo metinėms.

 

SERDOKŲ FILIALAS

2018.01.18 d. 15.30 val. Literatūrinė popietė „Anzelmas Matutis - vaikų draugas“: Poeto 95-osioms gimimo metinėms.
2018.01.30 d.15.30 val. Literatūriniai skaitymai „Su pasakom į stebuklų šalį“: Šarlio Pero 390-osioms gimimo metinėms.
2018.01.11-30 d. Literatūros paroda „Rašytojas, nepabūgęs žvelgti į sielos bedugnę“: Rusų rašytojo Aleksejaus Tolstojaus 135-osioms gimimo metinėms.
2018.01.17-30 d. Literatūros paroda „Atidaryti vaiko sielą - štai kur mūsų, vaikų poetų tikslas“: Poeto Martyno Vainilaičio 85-tosioms gimimo metinėms.

 

SŪDAVOS FILIALAS

2018.01.02-05 d. Knygų ir piešinių pristatymas, garsiniai skaitymai „Metų vaikų knygos rinkimai“.
2018.01.13 d. Sausio 13-oji: Režisieriaus B. Talaškos filmo, skirto Laisvės gynėjų dienai, peržiūra.
2018.01.13 d. Kūrybinės dirbtuvės „Po neužmirštuolę kiekvienam“. Laisvės gynėjų dienai.
2018.01.05 d. Metų vaikų knygų apžvalga „Aš žaidžiu biblioteką“: Metų vaikų knygos rinkimai.
2018.01.08-15 d. Literatūros paroda „Tą naktį ugnimi pražydo LAISVĖ“.
2018.01.02-08 d. Literatūros paroda „Altorių šešėlyje“: Vincas Mykolaitis-Putinas - rašytojas, poetas, prozininkas. 125-osioms gimimo metinėms.

 

VIŠTYČIO FILIALAS

2018.01.11-25 d. Literatūrinė popietė „Lakštingalai artimais posmais, širdį atidavęs vaikams“: Prozininko, vaikų literatūros kūrėjo A. Matučio 95-osioms gimimo metinėms.
2018.01.08-31 d. Literatūros paroda „Nenoriu išnykti iš savo šviesiosios būties“: Rašytojo, poeto, prozininko V. Mykolaičio-Putino 125-ąsias gimimo metines.

 

VOKIŠKĖLIŲ FILIALAS

2018.01.03 d. Literatūriniai skaitymai „Mano kelias“: Rašytojo V.Mykolaičio-Putino 125-osioms gimimo metinėms.
2018.01.13 d. Literatūros paroda „Viltis gimusi sausio naktį“: Laisvės ginėjų dienai.

 

ŽALIOSIOS FILIALAS

2018.01.04 d. Teminė popietė „Trys karaliai“: Trijų karalių šventė.
2018.01-02-12 d. Literatūros paroda „Su pirmuoju pavasario saulės šypsniu“: Rašytojo Vinco Mykolaičio-Putino 125-osioms gimimo metinėms.
2018.01.19-28 d. Literatūros paroda „Spalvoti akmenėliai“: Poeto, rašytojo, vaikų literatūros kūrėjo Martyno Vainilaičio 85-osioms gimimo metinėms.

2014. 09.27-30d. Literatūros paroda „Mylėjom Lietuvą iš tolo“: Kraštietei Genovaitei Dumčiūtei - Breichmanienei - 95