Renginiai ir parodos

 

2017 M. LAPKRIČIO MĖNESĮ

 

VILKAVIŠKIO VIEŠOJI BIBLIOTEKA

BIBLIOGRAFIJOS IR INFORMACIJOS SKYRIUS
2017.11.02-30 d. Literatūros paroda „O lietuvis vis tiek, kaip tas žirnis prie kelio, žydi ir žaliuoja“: Poeto Juozo Tysliavos 115-osioms gimimo metinėms.

SKAITYTOJŲ APTARNAVIMO SKYRIUS
2017.11.02-17 d. Literatūros paroda „Tautinio orumo žadintojas“: Maironio 155-osioms gimimo metinėms.
2017.11.20-12.18 d. Literatūros paroda „Kazuo Ishiguri - 2017 m. Nobelio literatūros premijos laureatas“.

VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUS
2017.10.26-11.11 d. Literatūros paroda „Niekas kitas, tik fantazija ir magija gali sukurti tikrovę...“ Monny Witcher - 60-mečiui
2017.11.02-16 d. Literatūros paroda „Vėlinės - mirusiųjų pagerbimo diena“.
2017.11.07 d. 10.00 val. Kūrybinės dirbtuvės „Pirštinės žiemužei“.

 

KYBARTŲ M. FILIALAS

2017.11.03-17 d. Literatūros paroda „Likimo vardas - Lietuva“: Politiko, Lietuvos Respublikos Prezidento, JAV lietuvių visuomenės veikėjo, ekologo Valdo Adamkaus 90-ies metų jubiliejui.
2017.11.04-18 d. Literatūros paroda „Liūdno žvilgsnio kūrėjas“: Lietuvos prozininko, scenaristo Broniaus Bušmos 70-ies metų jubiliejui.
2017.11.13 d. Literatūrinė popietė „Kai uždegamos žvakės...“: Šiaurės šalių bibliotekų savaitė.
2017.11.23-30 d. Literatūros paroda „Jonas Basanavičius - didis Tėvynės meilės mokytojas“: Lietuvos tautinio judėjimo veikėjo, kultūros istoriko, aušrininko, tautosakininko, publicisto, gydytojo, Vasario 16-osios Akto signataro, daktaro Jono Basanavičiaus 165-osioms gimimo metinėms.
2017.11.24-30 d. Literatūros paroda „K. Kolodis ir jo medinuko istorija“: Italų rašytojo Karlo Kolodžio 190-osioms gimimo metinėms.

 

VIRBALIO M. FILIALAS

2017.11.06-20 d. Literatūros paroda Kraštietis poetas Jonas Kalinauskas: Poeto gimimo 70-mečiui.
2017.11.06-20 d. Literatūros paroda „Eugenijui Matuzevičiui - 100“.
2017.11.14 d. Literatūrinė popietė „Po Šiaurės pašvaiste“: Naktinių skaitymų vakaras.
2017.11.17 d. Viktorina „Astrida Lindgren ir jos knygos vaikams“: Rašytojos 110-oms gimimo metinėms.
2017.11.23-30 d. Literatūros paroda „Viso pasaulio vaikai skaito Astridos Lindgren knygas“: Rašytojai Astridai Lindgren - 110.
2017.11.24 d. Teminė popietė „Paslaptingas advento laikas“.

 

ALKSNĖNŲ FILIALAS

2017.11.14-17 d. Literatūros paroda „Pakeliaukim po Šiaurės šalis“: Šiaurės šalių bibliotekų savaitė.

 

ALVITO FILIALAS

2017.11.15 d. Garsinis skaitymas vaikams „Šiaurės salų vėjai“: Šiaurės šalių bibliotekų savaitė.
2017.11.14 d. Literatūros paroda „Skandinavų literatūros personažai“.
2017.11.14 d. Literatūros paroda „Jūros ir istorijos įtakoje“.
2017.11.14 d. Vakaras „Pašvaiste žėrinčios šiaurės šalys“: Šiaurės šalių bibliotekų savaitė.

 

BARTNININKŲ FILIALAS

2017.11.02-17 d. Literatūros paroda „Požemio gyventojų puota“: Vokiečių rašytojo Vilhelmo Haufo 215-osioms gimimo metinėms.
2017.11.13-19 d. Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginiai.

 

GIRĖNŲ FILIALAS

2017.11.11 d. Viktorina „Skaitai knygas - kaupi žinias“.
2017.11.17 d. Knygos aptarimas „Mes Varnų saloje“.
2017.11.18 d. Knygos aptarimas ir garsinis skaitymas suomių rašytojo M.Kunas „Kalėdų senelis ir šamano būgnas“.
2017.11.29 d. Mokinių sukurtos knygelės kūrinių ekspozicija.

 

GIŽŲ FILIALAS

2017.11.02-30 d. Literatūros paroda „Populiariausios šiaurės šalių rašytojų knygos“.
2017.11.13-17 d. Garsiniai skaitymai, literatūros paroda „Literatūrinė kelionė po šiaurės šalių salas“.

 

GUDKAIMIO FILIALAS

2017.11.02-23 d. Teminė paroda „Pagerbkime anapilin išėjusius“.
2017.11.23 d. Literatūros paroda „Pakeliaukime po Šiaurės šalis“.

 

KARKLINIŲ FILIALAS

2017.11.10 d. 10.00 val. Klasikinės muzikos rytmetys vaikams su Simonu Bušma.
2017.11.10 d. 17.30 val. Klasikinės gitaros muzikos rečitalis. Romantinės ir virtuozinės melodijos gitarai solo. Groja ir veda Simonas Bušma.
2017.11.11 d. 12.00 val. Reginos Cikanaitės-Mineikienės knygos „Aš čia esu, esu visur“ pristatymas.
2017.11.14 d. 17.30 val. Garsiniai skaitymai „Šviesos ir žodžio šventė“ Šiaurės šalių bibliotekų savaitė.
2017.11.17 d. 10.00 val. „Šviesos ir žodžio šventė“ vaikams „Mes lobių saloje“.
2017.11.20 d. Kūrybinių dirbtuvėlių diena bibliotekoje. Atvirukų, sveikinimų gaminimo diena.
2017.11.20-24 d. Atvirukų, spaudos ir literatūros paroda „Pasveikinkim vieni kitus“.
2017.11.13-30 d. Literatūros paroda „Žengia drąsiai, žengia tiesiai“ (Lietuvos karių dienai).
2017.11.13-17 d. Literatūros paroda „Šiaurės šalių rašytojai - vaikams“: Šiaurės šalių bibliotekų savaitei.

 

KLAMPUČIŲ FILIALAS

2017.11.17 d. 19.00 val. Literatūrinė vakaronė „Šilti susitikimai Šiaurėje“: Šiaurės šalių bibliotekų savaitė.
2017.11.13-31 d. Piešinių paroda „Mano atostogos saloje“: Šiaurės šalių bibliotekų savaitė.
2017.11.24 d. 16.00 val. Literatūros skaitymai „Gražiausios Haufo pasakos“: Vaikų literatūros kūrėjo W. Haufo 215-osioms gimimo metinėms.
2017.11.02-31 d. Teminė paroda „Senų daiktų pasakojimai“: Tolerancijos dienai.

 

OPŠRŪTŲ FILIALAS

2017.11.15-29 d. Literatūros paroda „Haufo pasakų pasaulyje“: Rašyto Vilhelmo Haufo 215-osioms gimimo metinėms.

 

PAEŽERIŲ II FILIALAS

2017.11.02-16 d. Literatūros paroda „Negeski, švyturio ugnele“: Poeto E. Matuzevičiaus 100-osioms gimimo metinėms.
2017.11.28-12.12 d. Literatūros paroda „Gimtinės medžių prieglobstyje“: Gamtininko T. Ivanausko 135-osioms gimimo metinėms.

 

PAJEVONIO FILIALAS

2017.10.30-11.29 d. Literatūros paroda „Tos mažos žalios mūsų kalvos“ - Poeto kraštiečio Jono Kalinausko 70-mečiui.
2017.11.13-29 d. Piešinių paroda „Šiaurietiški paveikslėliai“: Šiaurės šalių bibliotekų savaitei.
2017.11.17 d. 09.00 val. Literatūriniai skaitymai „Skandinaviški paskaitymai“ - Šiaurės šalių bibliotekų savaitei.
2017.11.22 d. 11.00 val. Literatūriniai skaitymai darželinukams „Žiemiškos pasakėlės“: Šiaurės šalių bibliotekų savaitei.

 

PAŠEIMENIŲ FILIALAS

2017.11.02-30 d. Literatūros paroda „Prie knygos, tartum prie sielos“: Rašytojo Vinco Krėvės-Mickevičiaus 135-osioms gimimo metinėms.
2017.11.02-30 d. Literatūros paroda „Kūriniai adresuoti vaikams“: Vokiečių rašytojo Vilhelmo Haufo 215-osioms gimimo metinėms.
2017.11.13d. 9.00 val. Garsinio skaitymo valandėlė vaikams „Šviesos ir žodžio šventė“: Šiaurės šalių bibliotekų savaitė.
2017.11.14 d. 17.00 val. Sutemos skaitymai suaugusiems: Šiaurės šalių bibliotekų savaitė.
2017.11.14-17 d. Piešinių konkursas „Šiaurės salos“: Šiaurės šalių bibliotekų savaitė.
2017.11.16 d. Viktorina „Kelionė po šiaurės salas“: Šiaurės šalių bibliotekų savaitė.
2017.11.13-17 d. Literatūros paroda „Šiaurės šalių rašytojai“: Šiaurės šalių bibliotekų savaitė.

 

PILIAKALNIŲ FILIALAS

2017.11.14 d. Literatūros paroda - pristatymas „Astrida Lindgren - viena žymiausių vaikų rašytojų pasaulyje“: Rašytojos Astridos Lindgren 110-osioms gimimo metinėms.
2017.11.29 d. Literatūriniai skaitymai: V. Haufo pasaka „Nykštukas nosis“: V. Haufo 215-osioms gimimo metinėms.

 

PILVIŠKIŲ FILIALAS

2017.11.13-15 d. Norvegų rašytojos Anės Katrinės Vestli knygos „Guro“ skaitymas ir aptarimas su 5-7 klasės mokiniais.
2017.11.17 d. 15.00 val. Herborg Wassmo knygos „Dinos knyga“ bei jos tęsinių aptarimas su suaugusiais skaitytojais.

 

PŪSTAPĖDŽIŲ FILIALAS

2017.11.02 d. 16.00 val. Gyvenimo ir kūrybos pristatymas: „Tavo širdy aš būsiu ir vakaras, ir rytas...“: Poeto J. Tysliavos 115-osioms gimimo metinėms.
2017.11.02-17 d. Literatūros paroda „Tarp skausmų į garbę“: Poeto J. Mačiulio - Maironio 155-osioms gimimo metinėms.
2017.11.06-24 d. Literatūros paroda „Žvelgti į vaikus rimtai“: Rašytojos A. Lindgren 110-osioms gimimo metinėms.
2017.11.13-30 d. Literatūros paroda „Dar kartą pasidžiaugti pasakų pasauliu“: Rašytojo V. Haufo 215-osioms gimimo metinėms.
2017.11.14 d. 16.00 val. Literatūrinė valandėlė „Žvelgti į vaikus rimtai“: Rašytojos A. Lindgren 110-osioms gimimo metinėms.
2017.11.29 d. 16.00 val. Pasakų skaitymas „Dar kartą pasidžiaugti pasakų pasauliu“: Rašytojo V. Haufo 215-osioms gimimo metinėms.

 

RAMONIŠKIŲ FILIALAS

2017.11.17 d. Teminė valandėlė „Būsiu draugas kiekvienam“: Pokalbiai prieš patyčias.

 

SERDOKŲ FILIALAS

2017.11.07-21 d. Literatūros paroda „Juozas Tysliava - Suvalkijos krašto sūnus“: Poeto 115-osioms gimimo metinėms.
2017.11.21-30 d. Literatūros paroda „Algimantas Radzevičius - lietuvių literatūros istorikas, kritikas“: Rašytojo 85-ajam gimtadieniui.

 

SŪDAVOS FILIALAS

2017.11.02 d. Teminė popietė „Rudens virsmo šventė - Ilgės arba Vėlinės“.
2017.11.14 d. Teminė popietė „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė “.
2017.11.14-17 d. Literatūros paroda „Šiaurės šalių literatūra“: Šiaurės šalių bibliotekų savaitė.

 

VIŠTYČIO FILIALAS

2017.11.14 d. Garsinis kūrinio skaitymas „Šviesos ir žodžio šventė“: Skirta Šiaurės bibliotekų savaitei.
2017.11.13-19 d. Piešinių paroda „Aš piešiu Šiaurę“: Skirta Šiaurės šalių bibliotekų savaitei.
2017.11.17 d. Viktorina „Kelionė po Šiaurės šalis“: Skirta Šiaurės šalių bibliotekų savaitei.
2017.11.20-30 d. Literatūros paroda „Jo pasakos pilnos humoro, tinkančio ir suprantamo ir vaikams, ir suaugusiems, istorijos kupinos gyvenimiškų ir psichologinių tiesų.“ V. Haufo - 215 gimimo metinėms.

 

VOKIŠKĖLIŲ FILIALAS

2017.11.14 d. Literatūros paroda „Knygelės atkeliavo iš Šiaurės“: Šiaurės šalių bibliotekų savaitei.

 

ŽALIOSIOS FILIALAS

2017.11.02 d. 15.30 val. Teminė popietė „Ruduo bibliotekoje“.
2017.11.16 d. 15.30 val. Literatūrinė valandėlė „Šiaurės salos“: Šiaurės šalių bibliotekų savaitė.

2014. 09.27-30d. Literatūros paroda „Mylėjom Lietuvą iš tolo“: Kraštietei Genovaitei Dumčiūtei - Breichmanienei - 95