Renginiai ir parodos

 

2018 M. GRUODŽIO MĖNESĮ

 

VILKAVIŠKIO VIEŠOJI BIBLIOTEKA

BIBLIOGRAFIJOS IR INFORMACIJOS SKYRIUS
2018.12.12-2019.01.12 d. Literatūrinė paroda stenduose „Užgaudė varpas liepimu aiškiausiu...“ Vinco Kudirkos 160-osioms gimimo metinėms
2018.12.12 d. 16 val. Renginys, skirtas Vinco Kudirkos 160-osioms gimimo metinėms „Užgaudė varpas liepimu aiškiausiu...“: susitikimas su profesoriumi Liudu Mažyliu.

SKAITYTOJŲ APTARNAVIMO SKYRIUS
2018.12.14 d. Edukacinis renginys „Europos šalių virtuvė“: Skirta Europos Kultūros paveldo metams.
2018.12.15-31 d. Literatūros paroda „Adomas Mickevičius ir Lietuva“: Lietuvos ir Lenkijos poeto, rašytojo Adomo Mickevičiaus 220-osioms gimimo metinėms.

VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUS
2018.12.11 d. 10.00 val. Kūrybinės dirbtuvės „Kalėdinių darbelių magija“.
2018.12.14 d. 16.00 val. Literatūros popietė „Įdomiausia 2018 Metų paauglių knyga“.
2018.12.02-31 d. Literatūros paroda „Vaikų Metų Knyga - 2018“.
2018.12.02-31 d. Literatūros paroda „Paauglių Metų Knyga - 2018“.
2018.12.10-31 d. Literatūros paroda „Prano Mašioto pasakėlės mažiesiems“: Lietuvos rašytojo, vaikų literatūros kūrėjo, vertėjo, publicisto, pedagogo, kultūros veikėjo Prano Mašioto 155-osioms gimimo metinėms.
2018.12.10-20 d. Literatūros paroda „Cornelia Funkė - garsiausia Vokietijos autorė, rašanti vaikams“: Rašytojos Cornelia Funke - 60-mečiui.
2018.12.11-25 d. Literatūros paroda „Ragana Lilė keliauja Knister knygų puslapiais“: Rašytojo 60-mečiui.
2018.12.20-31 d. Literatūros paroda „Šv. Kalėdų belaukiant“.

 

KYBARTŲ M. FILIALAS

2018.12.11 d. Kalėdinių dekoracijų gamybos pamokėlę „Kalėdų spindesio belaukiant“.
2018.12.19-31 d. Literatūros paroda „Mūs mažiausiems, mūs mieliausiems“: Lietuvos rašytojo, vaikų literatūros kūrėjo, vertėjo, publicisto, pedagogo, kultūros veikėjo Prano Mašioto 155-osioms gimimo metinėms.
2018.12.21-31 d. Literatūros paroda „Adomas ir jo mūzos“: Lietuvos ir Lenkijos poeto, rašytojo Adomo Mickevičiaus 220-osioms gimimo metinėms.
2018.12.21-31 d. Literatūros paroda „Kalėdų naktį svajos krūtinę apkabina, kada Jėzulis mažas žvaigždes širdims dalina“: Šv. Kalėdoms ir Naujiesiems metams.
2018.12.27-31 d. Literatūros paroda „Užgaudė Varpas liepimu aiškiausiu kelkite, kelkite, kelkite, kelkite...“: Rašytojo, poeto, Lietuvos valstybės himno autoriaus, vertėjo, knygnešio, laikraščio „Varpas“ redaktoriaus Vinco Kudirkos 160-osioms gimimo metinėms.

 

VIRBALIO M. FILIALAS

2018.12.14 d. Popietė „Įsipareigojęs Lietuvai darbu, kūryba, gyvenimu“: Rašytojo, poeto, Lietuvos valstybės himno autoriaus, vertėjo, knygnešio, laikraščio „Varpas“ redaktoriaus Vinco Kudirkos 160-osioms gimimo metinėms.
2018.12.07 d. Viktorina „Vincas Kudirka - tautos atgimimo istorijos dalis“.

 

ALKSNĖNŲ FILIALAS

2018.12.11-31 d. Piešinių paroda „Baltaveidė žiema popieriaus lape“.
2018.12.19-31 d. Literatūros paroda „Prisiminkime Prano Mašioto kūrybą“: Lietuvos rašytojo, vaikų literatūros kūrėjo, vertėjo, publicisto, pedagogo, kultūros veikėjo Prano Mašioto 155-osioms gimimo metinėms.

 

ALVITO FILIALAS

2018.12.05 d. Advento popietė „Kitaip įprasmintas laikas“.
2018.12.13 d. Kūrybinės dirbtuvėlės „Kalėdinis angelas mano rankomis“.
2018.12.04-31 d. Literatūros paroda „Nobelio diena“.
2018.12.11-31 d. Atvirukų paroda „Paveiksliukai iš praeities“.

 

BARTNINKŲ FILIALAS

2018.12.10-14 d. Literatūros paroda „Aukštyn, aukštyn, kaip saulė“: Lenkų - lietuvių poeto, rašytojo Adomo Mickevičiaus 220-osioms gimimo metinėms.
2018.12.10-31 d. Literatūros paroda „Lapų žaidimas“: Poetės, prozininkės Violetos Palčinskaitės 75-ajam gimtadieniui.
2018.12.14-31 d. Literatūros paroda „Ten kur lemia žmogui dalį“: Lietuvos valstybės himno autoriaus, rašytojo, poeto Vinco Kudirkos 160-osioms gimimo metinėms.
2018.12.18 d. Popietė vaikams, geriausių skaitytojų apdovanojimai „Kalėdų stebuklui artėjant“.

 

GIRĖNŲ FILIALAS

2018.12.11 d. 15.00 val. Teminė popietė „Visa kas šventa daroma iš meilės ir vardan meilės“: Lietuvos valstybės himno autoriaus, rašytojo, poeto Vinco Kudirkos 160-osioms gimimo metinėms.
2018.12.20 d. 15.00 val. Geriausio skaitytojo rinkimai - apdovanojimai, parodos pristatymas „Žiemos puokštė“.
2018.12.27.d. 15.00 val. Rašinio konkursas „Laiškas bibliotekininkui“.

 

GIŽŲ FILIALAS

2018.12.03-21 d. Literatūros paroda „Lietuvos mylėtojas Vincas Kudirka“: Rašytojo gydytojo V. Kudirkos 160-osioms gimimo metinėms.
2018.12.03-21 d. Literatūros paroda „Prano Mašioto knygynėlis. Užsukite“: Rašytojo P. Mašioto 155-osioms gimimo metinėms.
2018.12.03-07 d. Kūrybinės dirbtuvėlės, kalėdinių dekoracijų gaminimas „Kalėdų belaukiant“.
2018.12.13 d. Adventinė popietė „Iš širdies į širdį“.

 

GRAŽIŠKIŲ FILIALAS

2018.12.13 d. Literatūriniai skaitymai „Visos poezijos tema - meilė“: Poeto A. Jonyno 95-osioms gimimo metinėms.
2018.12.15 d. 12.00 val. Tetaralizuota adventinė popietė „Adventinės žvakelės spindesy“.
2018.12.18 d. 12.00 val. Edukacinė popietė „Malonus Kalėdų laukimas“.
2018.12.19 d. Literatūrinis rytmetys „Mokykimės širdies gerumo iš knygelių“: Lietuvos rašytojo, vaikų literatūros kūrėjo, vertėjo, publicisto, pedagogo, kultūros veikėjo Prano Mašioto 155-osioms gimimo metinėms.
2018.12.27-31 d. Literatūrinė paroda „Vincas Kudirka - Lietuvos mylėtojas“: Lietuvos prozininko, poeto, Lietuvos himno autoriaus V. Kudirkos 160-osioms gimimo metinėms.

 

GUDKAIMIO FILIALAS

2018.12.15 d. Kalėdinės eglutės įžiebimo šventė Gudkaimio kaime.
2018.12.03-31 d. Literatūros paroda „Posmai iš širdies ir sielos“: Lietuvos rašytojo, vaikų literatūros kūrėjo, vertėjo, publicisto, pedagogo, kultūros veikėjo Prano Mašioto 155-osioms gimimo metinėms.
2018.12.17-31 d. Literatūros paroda: Rašytojo, poeto, Lietuvos valstybės himno autoriaus, vertėjo, knygnešio, laikraščio „Varpas“ redaktoriaus Vinco Kudirkos 160-osioms gimimo metinėms.

 

KARKLINIŲ FILIALAS

2018.12.10-28 d. Literatūros paroda „Kai šventės artėja...“.
2018.12.10-14 d. Kūrybinės dirbtuvės bibliotekoje.
2018.12.16 d. 16.00 val. Popietė „Sveiki atvykę į ledo šalį“.

 

KETURVALAKIŲ FILIALAS

2018.12.03-17d. Teminė paroda „Pasaulinė AIDS diena“.
2018.12.18 d. 14:30 val. Kūrybinės dirbtuvės „Snaigių pusnys šoka“: Mokomės karpyti snaiges.     
2018.12.17-31d. Literatūros paroda „Ir šviesa, ir tiesa mūs žingsnius telydi“: Lietuvos rašytojui, visuomenės veikėjui, Lietuvos himno autoriui Vincui Kudirkai - 160 m.

 

KLAMPUČIŲ FILIALAS

2018.12.17 d. Advento popietė „Sušildyk mane gerumu“.
2018.12.03-31 d. Literatūros paroda „Trys takai, kur lemia žmogui dalį“: Rašytojo, poeto, Lietuvos valstybės himno autoriaus, vertėjo, knygnešio, laikraščio „Varpas“ redaktoriaus Vinco Kudirkos 160-osioms gimimo metinėms.
2018.12.14 d. Knygų Kalėdų akcija „Kūrybinės dirbtuvės“.

 

KLAUSUČIŲ FILIALAS

2018.12.19 d. Šventinė popietė „Pelytės Kalėdos“: Artėjančioms Šv. Kalėdoms.
2018.12.05-13 d. Literatūros paroda „Iš piemenuko atsiminimų“: Lietuvos rašytojo, vaikų literatūros kūrėjo, vertėjo, publicisto, pedagogo, kultūros veikėjo Prano Mašioto 155-osioms gimimo metinėms.

 

OPŠRŪTŲ FILIALAS

2018.12.07-28 d. Piešinių paroda „Laukiu Šv. Kalėdų“.
2018.12.19 d. Teminė - muzikinė popietė „Kalėdų naktį tylią“: Šv. Kalėdos.

 

PAEŽERIŲ FILIALAS

2018.12.17-12.31 d. Literatūros paroda „Šviesą spinduliuojanti kūryba“: Rašytojo, vaikų literatūros kūrėjo, vertėjo, publicisto, pedagogo, kultūros veikėjo Prano Mašioto 155-osioms gimimo metinėms.
2018.12.20 d. Rankdarbių paroda - pristatymas „Sudėjau vakarą prie vakaro...“: Šv. Kalėdoms.
2018.12.27-2019.01.10 d. Literatūros paroda „Vincas Kudirka lietuvių tautinio atgimimo simbolis“: Kraštiečio, prozininko, poeto, publicisto, vertėjo, kritiko Vinco Kudirkos 160-osioms gimimo metinėms.
2018.12.28 d. 15.00 val. Literatūros popietė „Vincas Kudirka gyvenimo ir kūrybos apsupty“: Kraštiečio, prozininko, poeto, publicisto, vertėjo, kritiko Vinco Kudirkos 160-osioms gimimo metinėms.

 

PAEŽERIŲ II FILIALAS

2018.12.02-31 d. Literatūros paroda „Stebuklo belaukiant“.
2018.12.17-31 d. Literatūros paroda „Sniego pasaka“: Literatūra apie žiemą.

 

PAJEVONIO FILIALAS

2018.12.03 d. 10.00 val. Popietė „Adventas - stebuklo laukimo metas“.
2018.12.03-31 d. Literatūros paroda „Aplink mano trobą“: Rašytojo, vaikų literatūros kūrėjo, vertėjo, publicisto, pedagogo, kultūros veikėjo Prano Mašioto 155-osioms gimimo metinėms.

 

PAŠEIMENIŲ FILIALAS

2018.12.20 d. 16.00 val. Popietė „Kalėdos vaikų akimis“.
2018.12.03-31 d. Literatūros paroda „Pranas Mašiotas - vaikų literatūros tėvas“: Rašytojo, vaikų literatūros kūrėjo, vertėjo, publicisto, pedagogo, kultūros veikėjo Prano Mašioto 155-osioms gimimo metinėms.
2018.12.03-31 d. Literatūros paroda „Kalėdų nakties fantazija“.
2018.12.17-31 d. Literatūros paroda „Dėl Lietuvos akis esu išverkęs...“: Rašytojo Adomo Mickevičiaus 220-osioms gimimo metinėms.
2018.12.03-21 d. Literatūros paroda „Gerumo liepsna, sušildyk širdį“: Adventui.

 

PILVIŠKIŲ FILIALAS

2018.12.03-20 d. Teminė paroda „Adventas - susikaupimo ir ramybės metas. Lietuvių papročiai ir tradicijos laukiant Šv. Kalėdų“.
2018.12.11-31 d. Vaikų karpinių paroda „Kalėdų džiaugsmas jau čia pat“.
2018.12.10-27 d. Literatūros paroda „Pranas Mašiotas - švietėjas, vaikų literatūros kūrėjas“: Rašytojo, vaikų literatūros kūrėjo, vertėjo, publicisto, pedagogo, kultūros veikėjo Prano Mašioto 155-osioms gimimo metinėms.

 

PŪSTAPĖDŽIŲ FILIALAS

2018.12.19 d. 16.00 val. Literatūrinė popietė „Mokslininko išmintis ir kūrėjo prigimtis“: Vaikų literatūros kūrėjo, pedagogo Prano Mašioto 155-osioms gimimo metinėms.
2018.12.21 d. 18.00 val. Teatralizuota Kalėdų šventė.
2018.12.10-31 d. Literatūros paroda „Tautinio Sąjūdžio ideologas“: Rašytojo ir visuomenės veikėjo Vinco Kudirkos 160-osioms gimimo metinėms.
2018.12.17-31 d. Literatūros paroda „Žvelk širdimi tik į širdį“: Rašytojo Adomo Mickevičiaus 220-osioms gimimo metinėms.

 

RAMONIŠKIŲ FILIALAS

2018.12.03 d. Edukacinė popietė „Advento vainiko gamyba“.
2018.12.14 d. Kūrybinė muzikinė popietė „Pasipuoškim Šv. Kalėdoms“: Kalėdinių dekoracijų gamyba.
2018.12.10-21 d. Literatūros paroda „Ei, vaikučiai, geltonplaukiai, mėlynakiai, greitakojai, laibabalsiai...“: Vaikų literatūros kūrėjo, pedagogo Prano Mašioto 155-osioms gimimo metinėms paminėti.

 

SERDOKŲ FILIALAS

2018.12.05-19 d. Literatūros paroda „Pranas Mašiotas - lietuviškos vaikų literatūros tėvas“: Rašytojo, pedagogo, vertėjo Prano Mašioto 155-tosioms gimimo metinėms.
2018.12.19 d. Teminė popietė „Praverk duris į stebuklingą naktį“: Kūčių papročiai ir tradicijos, žaisliukų gaminimas, snaigių karpymas.
2018.12.20-31 d. Karpinių paroda „Kai snaigės šoka...“.

 

SŪDAVOS FILIALAS

2018.12.04 d. Kūrybinės dirbtuvės „Kalėdų paslapties belaukiant“.
2018.12.04-31 d. Kalėdinių dekoracijų paroda „Kalėdos- mūsų kiekvieno namuose“.
2018.12.18 d. Teminė popietė „Žiemos pasaka“.
2018.12.03-31 d. „Knygų Kalėdų“ akcija: „Padovanok knygą savo bibliotekai“.

 

VIŠTYČIO FILIALAS

2018.12.07 d. Adventinė popietė „Verpia tylą naktis atsisėdus“.
2018.12.18 d. Literatūrinė popietė „Knygų Kalėdos“ ir „Metų knygos rinkimai“.
2018.12.10-31 d. Literatūros paroda „Meilės vaikams gali ir nerodyti, tik turėk, tai patys pamatys“: Vaikų literatūros kūrėjo, pedagogo Prano Mašioto 155-osioms gimimo metinėms.

 

VOKIŠKĖLIŲ FILIALAS

2018.12.14-31 d. Literatūros paroda „Gyvenimo prasmė“: Poeto A. Jonyno 95-osioms gimimo metinėms.
2018.12.22-31 d. Literatūros paroda „Versi knygos lapus ir stebuklas pabus“.

 

ŽALIOSIOS FILIALAS

2018.12.12 d. 15.30 val. Teminė popietė „Kalėdos knygose“: Šv. Kalėdų belaukiant.
2018.12.20 d. 15.30 val. Literatūrinė valandėlė „Dega žvakės ant eglutės“: Šv. Kalėdų belaukiant.
2018.12.10-20 d. Piešinių paroda „Kalėdos! Jau pats žodis džiugina“: Šv. Kalėdų belaukiant.

2014. 09.27-30d. Literatūros paroda „Mylėjom Lietuvą iš tolo“: Kraštietei Genovaitei Dumčiūtei - Breichmanienei - 95