Renginiai ir parodos

 

2019 M. SPALIO MĖNESĮ

 

VILKAVIŠKIO VIEŠOJI BIBLIOTEKA

2019.10.15 d. 17.00 val. Renginių ciklas/projektas „Tautos šauklių takais“. Apie A. Smetonos kelionę per Lieponos upelį pasakos Kybartų bendruomenės narys Vitas Katkevičius. Istorikės dr. Ingridos Jakubavičienės knygos „Duetas: Antanas ir Sofija Smetonos“ pristatymas. Skambės TAU Universiteto moterų vokalinio ansamblio „Vakarė“ romansai.

BIBLIOGRAFIJOS IR INFORMACIJOS SKYRIUS
2019.10.01-11 d. Literatūros paroda „Kai laisvės saulė nusileido“: Kunigo kankinio Vlado Pėstininko 130-osioms gimimo metinėms.
2019.10.24-31 d. Literatūros paroda „Už ateitį tautos“: Generolo Broniaus Skomskio 155-osioms gimimo metinėms.

SKAITYTOJŲ APTARNAVIMO SKYRIUS
2019.10.20-31 d. Literatūros paroda „2019 m. literatūrinė Nobelio premija“.

VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUS
2019.10.01-07 d. Literatūros paroda „Žymi jaunosios kartos kūrėja Rebeka Una“: Rašytojos 40-mečiui.
2019.10.01-10 d. Literatūros paroda „Eduardas Mieželaitis - gražiausių ir žinomiausių poemų vaikams autorius“: Poeto 100-mečiui.
2019.10.01-14 d. Literatūros paroda „Tariu AČIŪ mokytojui“: Tarptautinei mokytojų dienai.
2019.10.02 d. 10.00 val. Vykdant projektą „Pažink, kurk, tobulėk“ vyks „Riešutorto kūrybinės dirbtuvėlės“, kurias ves rašytojas Benas Bėrantas ir dailininkė Vilija Kvieskaitė.
2019.10.02-15 d. Literatūros paroda „Mamyte, tėveli, paskaityk man“.
2019.10.10 d. 10.00 val. KAVB projekto „Pasakos gestų kalba“ pristatymas.
2019.10.11-31 d. Literatūros paroda „Susipažink - interaktyvios knygos!”.
2019.10.14-31d. Literatūros paroda „Maisto kilmė, įdomybės, receptai“: Pasaulinei maisto dienai.
2019.10.18 d. 09.30 val. Rytmetis „Mes - sveikuoliai“: dalyvaus Vilkaviškio vaikų l/d „Eglutė“ „Saulučių“ grupės ugdytiniai.

 

KYBARTŲ M. FILIALAS

2019.10.02-16 d. Literatūros paroda „Kad teisingumas būtų stiprus, o jėga - teisinga“: Policijos - Angelų sargų dienai.
2019.10.05-18 d. Literatūros paroda „Tai nuo Jūsų čia taip šviesu...“: Mokytojo dienai.
2019.10.15-29 d. Literatūros paroda „Anapus gėrio ir blogio“: Vokiečių filosofo, rašytojo Frydricho Nyčės 175-osioms gimimo metinėms.
2019.10.25-31 d. Literatūros paroda „Šlovė Žemaičių“: Lietuvių kultūros veikėjo, rašytojo, tautosakininko Simono Stanevičiaus 220-osioms gimimo metinėms.

 

VIRBALIO M. FILIALAS

2019.10.21 d. Literatūrinė viktorina vaikams „Apie knygas ir jų autorius“.

 

BARTNINKŲ FILIALAS

2019.10.01-14 d. Literatūros paroda „Visi žemės vaikai“: Prozininko Aleksandro Raimondo Kašausko 85-osioms gimimo metinėms.
2019.10.04 d. Teminė popietė „Mūsų draugai“: Pasaulinė gyvūnijos diena.
2019.10.14-20 d. Literatūros paroda „Maitinkimės skaniai ir sveikai“: Pasaulinei maisto dienai.
2019.10.21-31 d. Literatūros paroda „Miško pasaka“: Poeto Eduardo Mieželaičio 100-osioms gimimo metinėms.
2019.10.25 d. Literatūrinė popietė „Kad rasčiau taką...“: Rašytojo Albino Baranausko gimimo 90-osioms gimimo metinėms.

 

GIRĖNŲ FILIALAS

2019.10.04 d. 15.00 val. Teminė popietė „Širdis tavo mokykloj pasilieka“: Mokytojo dienai.
2019.10.10-24 d. Teminė paroda „Piešiu Lietuvą“: Tėviškės piešiniai vaikų akimis.
2019.10.29 d. Paroda „Atkeliavo rudenėlis su gėrybių krepšeliu“.
2019.10.30 d. 12.00 val. Teminė popietė „Mums saugu, kai mes kartu“: Saugus eismas.

 

GIŽŲ FILIALAS

2019.10.04 Literatūriniai skaitymai „Valandėlė Zuikių mokykloje: Skirta poeto Eduardo Mieželaičio 100-osioms gimimo metinėms.
2019.10.31 d. Literatūrinė parodos pristatymas „Salomėja Nėris - mūsų skausmo ir džiaugsmo sesuo“: Skirta poetės Salomėjos Nėries 115-osioms gimimo metinėms.
2019.10.11 d. Kraštotyrinės parodos pristatymas „Žingsniai į šiandieną“: Skirta Gižų mokyklos įkūrimo 150-osioms metinėms.

 

GRAŽIŠKIŲ FILIALAS

2019.10.03 d. Literatūrinė popietė „Aš jau ne pipiras“: Poeto E. Mieželaičio 100-osioms gimimo metinėms.
2019.10.08-10 d. Literatūros paroda „Eduardo Mieželaičio eilėraščių brydė“: Poeto E. Mieželaičio 100-osioms gimimo metinėms.
2019.10.19-26 d. Literatūros paroda „Mūsų tautosakos lobiai“: Tautosakos dienai paminėti.

 

GUDKAIMIO FILIALAS

2019.10.02-31 d. Literatūros paroda „Ištikimas žmogui“: Rašytojo Eduardo Mieželaičio 100-sioms gimimo metinėms.
2019.10.14 d. Literatūros valandėlė „Tautos gyvatos giesmes“: Literatūros klasiko S. Stanevičiaus 220-sioms gimimo metinėms.

 

KARKLINIŲ FILIALAS

2019.10.02 d. 12.00 val. Rašytojo B. Bėranto ir dailininkės V. Kvieskaitės dirbtuvėlės „Miško linksmybės“.
2019.10.03-28 d. Literatūros paroda vaikams „E. Mieželaičiui - 100“.
2019.10.21-31 d. Literatūros paroda „Smagu ruošti, gardu valgyti“.
2019.10.25 d. 10.30 val. Garsiniai skaitymai vaikams „Zuikis Puikis“: Skirti E. Mieželaičio 100-sioms gimimo metinėms paminėti.
2019.10.28 d. 17.00 val. Nedos Daugulienės tapybos darbų parodos atidarymas.

 

KETURVALAKIŲ FILIALAS

2019.10.06 d. 14.30 val. Viktorina „Jei bibliotekos draugas būsiu - daug žinosiu, nepražūsiu!“.
2019.10.22 d. 14.00 val. Edukacinė valandėlė „Ne tik skaitau, bet ir tvarkau“.
2019.10.15 d. 14:30 val. Literatūrinė popietė „Gražiausios eilės - Rudeniui“.
2019.10.03 d. 12.00 val. Literatūrinės parodos pristatymas „Žalia pievų jūra paraudę klevai Atplaukia kaip gintaro gero laivai“: Poeto Eduardo Mieželaičio 100-osioms gimimo metinėms paminėti.

 

KLAMPUČIŲ FILIALAS

2019.10.06 d. 13.00 val. Literatūrinė popietė „Neskubėkit bėgančios minutės“: Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai.
2019.10.06 d. 15.00 val. Teminė popietė „Kad senjorai būtų saugūs“: Saugaus eismo dienai.
2019.10.07-14 d. Senų daiktų paroda „Paslaptingą skrynią atvėrus“: Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai.
2019.10.01-31 d. Literatūros paroda „Išėję, bet neužmiršti“: Poeto E. Mieželaičio 100-osioms gimimo metinėms.
2019.10.18 d. 15.00 val. Literatūrinė popietė „Aš noriu būti didelė“: Poeto E. Mieželaičio 100-osioms gimimo metinėms.

 

KLAUSUČIŲ FILIALAS

2019.10.02-16 d. Literatūros paroda „Zuikio puikio mokykla“: Eduardo Mieželaičio 100-osioms gimimo metinėms.
2019.10.09 d. Viktorina vaikams „Gyvūnijos pasaulyje“: Pasaulinei gyvūnijos dienai.
2019.10.16 d. Teminė viktorina „Būk saugus kelyje“: Saugaus eismo renginių ciklui.

 

LAKŠTUČIŲ FILIALAS

2019.10.04-18 d. Literatūros paroda „Eduardas Mieželaitis-Lietuvos poetas, publicistas, vertėjas“: Poeto Eduardo Mieželaičio 100-osioms gimimo metinėms paminėti.
2019.10.18 d. Literatūriniai skaitymai „Po rudens darbų - pailsėt visiems smagu“.

 

OPŠRŪTŲ FILIALAS

2019.10.30 d. Teminė-muzikinė popietė „Pokštas arba saldainis”: Helovynui paminėti.

 

PAEŽERIŲ FILIALAS

2019.10.04 d. 16 val. Literatūriniai skaitymai „Poezijos sparno paliesti“: Lietuvos poeto, publicisto, vertėjo Eduardo Mieželaičio 100-osioms gimimo metinėms.
2019.10.14-28 d. Literatūros paroda „Savo tėviškės piligrimas“: Poeto Pauliaus Drevinio 100-osioms gimimo metinėms.

 

PAEŽERIŲ II FILIALAS

2019.10.01-15 d. Literatūros paroda „Aš čia gyvenau“: Rašytojo J. Tumo-Vaižganto 150-osioms gimimo metinėms.
2019.10.16-31 d. Literatūros paroda „Šimtas zuikių susirinko...“: Poeto E. Mieželaičio 100-osioms gimimo metinėms.

 

PAJEVONIO FILIALAS

2019.10.01-30 d. Literatūrinė paroda „Sudėtinga ir nepaprasta asmenybė“: Poeto E. Mieželaičio 100-osioms gimimo metinėms.
2019.10.24 d. 11.00 val. Garsiniai skaitymai „Ašarotas rudenėlio veidas“: Vėlinėms.

 

PILVIŠKIŲ FILIALAS

2019.10.01-11 d. Literatūros paroda „Tebūna visko, visko žmogui reikia“. O kad laimingas būtų - tiek nedaug...“: Poeto, publicisto, vertėjo Eduardo Mieželaičio 100-osioms gimimo metinėms.
2019.10.01-09 d. Teminė paroda „Jūsų širdis - kuo daugiau išdalina kitiems, tuo labiau praturtėja pati“: Mokytojo dienai.
2019.10.10 d. 15.00 val. Teminė valandėlė „Akių šviesa“: Skirtas regėjimo dienai.

 

PŪSTAPĖDŽIŲ FILIALAS

2019.10.03 d. 16.00 val. Literatūrinė valandėlė „Lieptas į vaiko pasaulį“: Rašytojo E. Mieželaičio 100-osioms gimimo metinėms.
2019.10.14-31 d. Literatūros paroda „Odė Žemaičiams“: Rašytojo S. Stanevičiaus 220-osioms gimimo metinėms.

 

SERDOKŲ FILIALAS

2019.10.03-17 d. Literatūros paroda „Gal tos rožinės sniegenos kaltos, kad pradėjau rašyti“: Poeto Eduardo Mieželaičio 100-tosioms gimimo metinėms.
2019.10.10-24 d. Literatūros paroda „Metus skaičiuoju pagal išleistas knygas“: Rašytojo Aleksandro Raimondo Kašausko 85-tajam gimimo jubiliejui.
2019.10.12 d. Poezijos vakaras „Gal tos rožinės sniegenos kaltos, kad pradėjau rašyti“: Poeto Eduardo Mieželaičio 100-tosioms gimimo metinėms.

 

VIŠTYČIO FILIALAS

2019.10.01 d. Teminė popietė „Subrandintos gyvenimo spalvos“: Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai.
2019.10.17-31 d. Piešinių paroda „Daktaras Aiskauda“.

 

VOKIŠKĖLIŲ FILIALAS

2019.10.02-31 d. Literatūros paroda „Tautos dvasios ugdytojas“: Poeto E. Mieželaičio 100-osioms gimimo metinėms.

 

ŽALIOSIOS FILIALAS

2019.10.01 d. 15.00 val. Teminė popietė „Senjorų diena“: Tarptautinė pagyvenusių žmonių dienai.
2019.10.21-31 d. Literatūros paroda „Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi“: Konstitucijos dienai.

2014. 09.27-30d. Literatūros paroda „Mylėjom Lietuvą iš tolo“: Kraštietei Genovaitei Dumčiūtei - Breichmanienei - 95