Renginiai ir parodos

 

2019 M. BALANDŽIO MĖNESĮ

 

VILKAVIŠKIO VIEŠOJI BIBLIOTEKA

BIBLIOGRAFIJOS IR INFORMACIJOS SKYRIUS
2019.04.15-30 d. Literatūros paroda „Olandų baleto pradininkė“: Choreografės Sonios Gaskell 115-osioms gimimo metinėms.

SKAITYTOJŲ APTARNAVIMO SKYRIUS
2019.04.01-15 d. Literatūrinė paroda „Vaizdingo žodžio meistras“: Lietuvių rašytojo Petro Cvirkos 110-osioms gimimo metinėms.

VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUS
2019.04.04-18 d. Paroda stenduose „Balandžio 2-oji - Tarptautinė vaikų knygos diena”.
2019.04.04-18 d. Skirtukų paroda „Skirtukas mylimiausiai knygai”.
2019.04.06-20 d. Literatūros paroda „Jana Frey rašo vaikams ir jaunimui“: Rašytojos 50-mečiui.
2019.04.08-18 d. Literatūros paroda „Jonas Biliūnas - lyrinės lietuvių prozos pradininkas“ Prozininko, publicisto, lyrinės prozos pradininko Lietuvoje, visuomenės veikėjo Jono Biliūno 140-osioms gimimo metinėms.
2019.04.11 d. 12.00 val. Vaikiškos knygos šventė „Knyga daro stebuklus“.
2019.04.19-30 d. Literatūros paroda „Pavasario šventė - Velykos“.

 

KYBARTŲ M. FILIALAS

2019.04.02 d. Literatūrinis renginys „Versi knygos lapus ir stebuklai pabus“: Skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai.
2019.04.08-30 d. Ilonos Mikalainienės veltų lėlių paroda.
2019.04.03-17 d. Literatūros paroda „Aš dar kartą grįžtu...“: Lietuvių ir švedų rašytojo, Lietuvos diplomato, spaudos darbuotojo Igno Šeiniaus 130-osioms gimimo metinėms.
2019.04.11-25 d. Literatūros paroda „Jono Biliūno liūdnas žvilgsnis į gyvenimą“: Prozininko, publicisto, lyrinės prozos pradininko Lietuvoje, visuomenės veikėjo Jono Biliūno 140-osioms gimimo metinėms.
2019.04.15-30 d. Fotonuotraukų paroda „Akimirkos iš bibliotekos gyvenimo“: Nacionalinei bibliotekų savaitei.
2019.04.18-30 d. Literatūros paroda „Kai reikės nebebūti...“: Lietuvių prozininko, dramaturgo, eseisto Romualdo Granausko 80-osioms gimimo metinėms.
2019.04.19-30 d. Literatūros paroda „Iš prisiminimų sklinda gaidos kilnios“: Lietuvos rašytojo, poeto, vertėjo Mykolo Karčiausko 80-osioms gimimo metinėms.
2019.04.22-31 d. Literatūros paroda „Glėbį saulės, šilumos, nuotaikos labai geros ir margučių tau stiprių per Velykas aš linkiu“: Šv. Velykoms.
2019.04.25 d. 16.00 val. Literatūrinis vakaras „Poeto ir rašytojo, kybartiečio Algimanto Kaminsko kūryba“.
2019.04.29 d. Pradinių klasių moksleiviams ekskursija „Aš esu biblioteka“.

 

VIRBALIO M. FILIALAS

2019.04.06 d. Literatūrinė popietė „Po tylinčiom žvaigždėm eiles poetas rašė“: Lietuvių poeto, vertėjo, publicisto Jono Stielkūno 80-osioms gimimo metinėms.
2019.04.18-30 d. Literatūros paroda „Be pilietybės savo šalyje“: Čekų rašytojui Milanui Kunderai 90-sioms gimimo metinėms.
2019.04.23-30 d. Akcija „Dalinuosi knyga“.
2019.04.25 d. Literatūrinė popietė vaikams „Kaip knyga suranda draugą“.
2019.04.26 d. Edukacinis užsiėmimas „Knygos viršelio gaminimas“.

 

ALKSNĖNŲ FILIALAS

2019.04.11-23 d. Literatūros paroda „Ištikimas savo mintims ir kūrybai“: Rašytojo Jono Biliūno 140 - gimimo metinėms.
2019.04.23-30 d. Piešinių paroda „Mes iš pasakų“: Vaikai piešia pasakų herojus.
2019.04.23-30 d. Literatūros paroda Skaitomiausios knygos bibliotekoje.

 

ALVITO FILIALAS

2019.04.23 d. Literatūros paroda „Mažos ir didelės, storos ir plonos, spalvotos ir ne...“.
2019.04.23-30 d. Literatūros paroda „Kvepiančios knygos“.
2019.04.25 d. 11.00 val. Proto mūšis „Atėjau ir sužinojau“.

 

BARTNINKŲ FILIALAS

2019.04.01-12 d. Literatūros paroda „Skaitomiausios vaikiškos knygelės“: Tarptautinei vaikiškos knygos dienai.
2019.04.15-30 d. Literatūros paroda „Kelią gyvenimui“: Lietuvių, švedų rašytojo, diplomato Igno Šeiniaus 130-osioms gimimo metinėms.
2019.04.24 d. Teminė popietė vaikams „Biblioteka ir aš“: Nacionalinei bibliotekų savaitei.
2019.04.25 d. Kūrybinės dirbtuvės „Mano užrašų knygelė“: Nacionalinei bibliotekų savaitei.
2019.04.26 d. Literatūrinė popietė „Gyvenu, kada rašau...“: Rašytojo , Juozo Tumo-Vaižganto, 150-osioms gimimo metinėms paminėti.

 

GIŽŲ FILIALAS

2019.04.02 d. Teatralizuoti skaitymai „Skaitome ir vaidiname pasaką“: Tarptautinei vaikų knygos dienai.
2019.04.02-30 d. Literatūros paroda „Knygos, H. K. Anderseno premijos laureatės“: Tarptautinei vaikų knygos dienai.
2019.04.02-30 d. Fotografijų paroda „Sustabdytos akimirkos“: Bibliotekos renginiai.
2019.04.15 d. Konkursas „Keliaukime saugiai“: Knygų skirtukų gamyba saugaus eismo tema.
2019.04.30 d. Pirmokų ekskursija į biblioteką „Kelionė į knygų šalį“: Nacionalinei bibliotekų savaitei.

 

GRAŽIŠKIŲ FILIALAS

2019.04.02 d. Literatūrinė popietė „Knygelės - dėl mažų vaikelių“: Tarptautinei vaikų knygos dienai vaikų darželio auklėtiniams.
2019.04.05 d. Piešinių paroda „Piešiniai ant asfalto“: Poetės V. Šulcaitės 90-osioms gimimo metinėms.

 

GUDKAIMIO FILIALAS

2019.04.08 d. Akcija „Įdomiausios knygos Gudkaimio bibliotekoje“.
2019.04.15 d. Edukacinė valandėlė. „Mes keliaujam, iškylaujam saugiai ir linksmai“: Saugaus eismo dienai.
2019.04.23 d. Teatralizuota popietė „Kai rasa kieme išdžius, ten ridensim margučius“: Šv. Velykoms.

 

KARKLINIŲ FILIALAS

2019.04.01-09 d. Skirtukų knygoms konkursas „Saugau save ir kitus“: Skirtas saugaus eismo savaitei.
2019.04.01-08 d. Literatūros paroda „Vaistažolės gydo“: Skirta Pasaulinei sveikatos dienai.
2019.04.02 d. 10.00 val. Literatūrinis rytmetys „Vaikystė su knyga“: Skirtas Tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti.
2019.04.16 d. 10.00-13.00 val. Kūrybinės dirbtuvėlės „Kiaušinių marginimas vašku“.
2019.04.16 d. 15.00 val. Kino popietė visai šeimai.
2019.04.26 d. 10.00 val. Velykinių žaidimų rytmetys „Vaikų Velykėlės“
2019.04.24 d. 10.00 val. Garsiniai skaitymai ikimokyklinukams „Magiškas pasakų pasaulis“.
2019.04.24 d. 16.00 val. Aktyviausių skaitytojų pagerbimo popietė „Ačiū“.

 

KETURVALAKIŲ FILIALAS

2019.04.23-29 d. Literatūros paroda „Tat buvo nedidelė balta katytė“: Rašytojo Jono Biliūno 140-osioms gimimo metinėms.    
2019.04.09 d. 13.00 val. Kūrybinė - teminė popietė „Mezgu kelio ženklą...“.
2019.04.11 d. 14.00 val. Kūrybinė - teminė popietė „Pasigaminkim verbą“.
2019.04.18 d. 13.00 val. Edukacinis užsiėmimas „Ruošiamės Šv. Velykoms, mano margutis gražiausia1. 2019.04.26 d. 14.00 val. Garsiniai skaitymai „Žymiausios Viljamo Šekspyro dramos“: Dramaturgo Viljamo Šekspyro 455-osioms gimimo metinėms.    
2019.04.24-30 d. Literatūros paroda „Su kuo valgyta druska“: Rašytojo Juozo Baltušio 110-osioms gimimo metinėms.
2019.04.23 d. 14.00 val. Literatūrinė popietė „Knyga - raktas, biblioteka - durys, bibliotekininkas - draugas !!!“.

 

KLAMPUČIŲ FILIALAS

2019.04.01-30 d. Literatūrinė paroda „O jaunosios dienos mano!“: Rašytojo Jono Biliūno 140-tosioms gimimo metinėms.
2019.04.23-30 d. Literatūros paroda „Senovinės pasakos, istorijos“: Rašytojo , Juozo Tumo-Vaižganto, 150-osioms gimimo metinėms paminėti.
2019.04.30 d. 15.00 val. Teminė popietė „Gyvenimas priklauso tam, kuris juo džiaugiasi“: Pasaulinei sveikatos dienai.
2019.04.01-30 d. Literatūrinė paroda „O jaunosios dienos mano!“: Rašytojo Jono Biliūno 140-tosioms gimimo metinėms.
2019.04.28 d. 13.00 val. Teminė popietė „Saugi kelionė į mokyklą“: Saugaus eismo dienai.
2019.04.28 d. 14.00 val. Teminė popietė „Kiaušinis - gyvenimo simbolis“: Atvelykiui.

 

KLAUSUČIŲ FILIALAS

2019.04.02 d. Naujausių knygų pristatymas „Susipažinkime su naujausia vaikų literatūra“: Tarptautinei vaikų knygos dienai.
2019.04.17 d. Dekoracijų konkursas „Širdžiai miela Velykų puošmena“: Artėjančioms Velykoms.
2019.04.24 d. Eilėraščių apie biblioteką konkursas „Eilės tau ir apie tave, biblioteka!”: Nacionalinei bibliotekų savaitei.
2019.04.23 d. 15.30 val. Naujausių vaikiškų knygų pristatymas ir literatūrinis žaidimas-konkursas „Prakalbinkim lentynose gulinčiais knygeles“.
2019.04.23-29 d. Biografinės literatūros paroda „Įkvepiančios garsių žmonių biografijos“.

 

LAKŠTUČIŲ FILIALAS

2019.04.03 d. 15.00 val. Ekskursija „Tu ir biblioteka“: Tarptautinei vaikų knygos dienai. Tarptautinė vaikų knygos diena. „Kelyje būsiu atsargus ir sveikas grįšiu į namus“- knygų skirtukai saugaus eismo tema.
2019.04.12 d. 15.00 val. Edukacinis užsiėmimas, verbų gamyba „Verba plaka, verba plaka...“
2019.04.26 d. 15.00 val. Edukacinis užsiėmimas „Ir knygelė turi širdį“: Suplyšusių knygelių restauravimas
2019.04.26 d.15.00 val. Literatūrinė valandėlė „Nuo motinos rankų prasideda kelias“: Gražiausi kūriniai apie motinas.

 

OPŠRŪTŲ FILIALAS

2019.0401-30 d. Literatūros paroda „Jono Biliūno kūryba vaikams“: Rašytojo Jono Biliūno 140-osioms gimimo metinėms paminėti.
2019.04.01-30 d. Literatūros paroda „Prisimenant Nikolajų Gogolį“: Rašytojo Nikolajaus Gogolio 210-osioms gimimo metinėms paminėti.

 

PAEŽERIŲ FILIALAS

2019.04.12 d. 16.00 val. Literatūriniai skaitymai „Skaitykime ir pamąstykime“: Rašytojo, publicisto Jono Biliūno 140-osioms gimimo metinėms.
2019.04.17 d. 17.00 val. Piešinių paroda - pristatymas „Velykų džiaugsmas“: Šv. Velykoms.
2019.04.19 d. 16.00 val. Literatūriniai skaitymai „Dvasia kalboje“: Lietuvių prozininko, dramaturgo, eseisto Romualdo Granausko 80-osioms gimimo metinėms.
2019.04.25 d. 17.00 val. Literatūriniai skaitymai „Ir juodas, ir baltas“: Lietuvos rašytojo, radijo ir spaudos darbuotojo, politinio bei visuomenės veikėjo Juozo Baltušio 110-osioms gimimo metinėms.
2019.04.23-30 d. Literatūros paroda „Mus jungia knyga“: Skaitomiausios knygos.
2019.04.26 d. 16.00 val. Viktorina „Skaitau - žinau“: Vietovardžių metams.

 

PAEŽERIŲ II FILIALAS

2019.04.02 d. Knygos aptarimas, piešinių paroda „Buvo meškinas Rudnosis“: Rašytojo Vytės Nemunėlio poemos „Meškiukas Rudnosiukas“ sukūrimo 80-mečiui.
2019.04.15-30 d. Literatūros paroda „Tai ką jaučiu“: poeto M. Karčiausko 80-osioms gimimo metinėms.

 

PAJEVONIO FILIALAS

2019.04.01-30 d. Piešinių paroda „Aš saulutę ridenu“: Artėjančioms Šv. Velykoms.
2019.04.01-30 d. Literatūros paroda „Trys gaidžio plunksnos“ - Romualdo Granausko 80-osioms gimimo metinėms.
2019.04-30 d. Literatūros paroda „Mano draugo pasakojimas“: Rašytojo, publicisto Jono Biliūno 140-osioms gimimo metinėms.
2019.04.23 d. 10.00 val. Teminis rytmetis „Paklausykim mes susėdę“: Nacionalinei bibliotekų savaitei.
2019.04.24 d. 11.00 val. Edukacinis užsiėmimas „Eime lankyti pasakų“.
2019.04.25 d. 10.30 val. Kūrybinė valandėlė „Ne vien tik istorijos“: Nacionalinei bibliotekų savaitei.

 

PILVIŠKIŲ FILIALAS

2019.04.02 d. Teminė popietė „Atrask vaikystės pasaką“: Tarptautinei vaikų knygos dienai.
2019.04.05 d. Kūrybinė popietė „Saugok kelyje save ir kitus“: Skirtukų knygoms gaminimas.
2019.04.09-16 d. Literatūros paroda „Jonas Biliūnas - itin ryški XX a. pradžios lietuvių visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo figūra“: Jono Biliūno - lietuvių novelės klasiko, psichologinės prozos ugdytojo 140-osioms gimimo metinėms.
2019.04.15-30 d. Piešinių paroda „Kieno margutis gražiausias?“: Šv. Velykoms.
2019.04.18 d. Literatūrinė valandėlė „Išplėšęs iš savo gyvos širdies, kūrėjas meta kūrinį tiesiai į pražiotus laiko žvėries nasrus...“: Romualdo Granausko - lietuvių prozininko, dramaturgo, eseisto 80-osioms gimimo metinėms.
2019.04.23-30 d. Literatūros paroda „Jei tris dienas neskaitei jokios knygos, tavo žodžiai bus seklūs“ (kinų patarlė).
2019.04.24 d. Mokinių ekskursija „Skaitymas - tai geriausias mokymasis“.
2019.04.25-30 d. Literatūros paroda „J. Baltušis - vienas įspūdingiausių XX a. antrosios pusės lietuvių rašytojų“: Lietuvos rašytojo, radijo ir spaudos darbuotojo, politinio bei visuomenės veikėjo, vertėjo kūrinio „Su kuo valgyta druska“ prisiminimas ir aptarimas, skirtas 110-osioms gimimo metinėms: knygos aptarimas.

 

PŪSTAPĖDŽIŲ FILIALAS

2019.04.01-12 d. Literatūros paroda „Rašytojas gyvenimo verpetuose“: Prozininko ir dramaturgo I. Šeiniaus 130-osioms gimimo metinėms.
2019.04.01-12 d. Literatūros paroda „Lietuvių muzikos patriarchas“: Vargonininko, kompozitoriaus, pedagogo ir choro dirigento J. Naujalio 150-sioms gimimo metinėms.
2019.04.01-19 d. Literatūros paroda „Dramos poetas“: Prozininko, publicisto, lyrinės prozos pradininko Lietuvoje, visuomenės veikėjo Jono Biliūno 140-osioms gimimo metinėms.
2019.04.08-19 d. Literatūros paroda „Paminklas nykstančiam kaimui“: Rašytojo R. Granausko 80-osioms gimimo metinėms.
2019.04.15-30 d. Literatūros paroda „Knygų puslapiuose - istorijos žingsniai“: Rašytojo Alg. Kaminsko 75-sioms gimimo metinėms.
2019.04.23-29 d. Akcija „Perskaičiau aš - perskaityk ir tu“: Pasidalinkime knygomis.
2019.04.26 d. 15.00 val. Knygų tvarkymo akcija „Tegul knygelė šypsosi“.

 

RAMONIŠKIŲ FILIALAS

2019.04.02 d. Garsiniai skaitymai „Tarptautinė vaikų knygos diena“: Pasirinktų vaikiškų knygų skaitymai.
2019.04.19 d. Kūrybinė-teminė popietė „Artėja Šv. Velykos“: Velykinių darbelių gamyba.
2019.04.15-26 d. Literatūros paroda „Gyvenimas po klevu“: Rašytojo Romualdo Granausko 80-osioms gimimo metinėms paminėti.
2019.04.26 d. Edukacinis užsiėmimas „Knyga-turtas, saugok ją“: Knygų tvarkymas.

 

SERDOKŲ FILIALAS

2019.04.09-23 d. Literatūros paroda „Kūryba spindi kaip dieną pasirodžiusi žvaigždė“: Rašytojo Jono Biliūno 140-tosioms gimimo metinėms.
2019.04.17-30 d. Literatūros paroda „Kol gyvas, tol rašai“: Rašytojo Romualdo Granausko 80-tosioms gimimo metinėms.
2019.04.21 d. Margučių ridenimo šventė „Velykos - linksmiausia pavasario šventė“.
2019.04.23-25 d. Atvirų durų dienos „Biblioteka - bendruomenės kultūros centras“: Informacijos dienos.
2019.04.23-25 d. Akcija „Dovanoju bibliotekai“: Žmonių literatūrinių leidinių dovanojimas bibliotekai.

 

VIŠTYČIO FILIALAS

2019.04.02 d. Literatūrinė popietė „Margas paukštelis viso pasaulio naujienas nešioja“: Vaikų knygos dienai.
2019.04.11 d. Video filmų peržiūra „Nieko kita aš nenoriu, tik lelijos kad žydėtų“: Rašytojo Jono Biliūno 140-osioms gimimo metinėms.
2019.04.15-30 d. Literatūros paroda „Kartais atrodo, kad už mane viską rašo gailestis“: Rašytojo R. Granausko 80-osioms gimimo metinėms.

 

VOKIŠKĖLIŲ FILIALAS

2019.04.02-16 d. Literatūros paroda „Šviesi vaikystės ateitis“: Tarptautinei vaikų knygos šventei.
2019.04.03-17 d. Literatūros paroda „Mano kelias“: Rašytojo I. Šeiniaus 130-sioms gimimo metinėms.
2019.04.18-30 d. Literatūros paroda „Viskas praeina“: Rašytojo R. Granausko 80-osioms gimimo metinėms.
2019.04.23 d. 15.00 val. Literatūrinė popietė „Bundančio pavasario spalvos“.
2019.04.27 d. 15.00 val. Literatūrinė viktorina „Mes iš knygų“.

 

ŽALIOSIOS FILIALAS

2019.04.11 d. 15.30 val. Literatūrinė valandėlė „Laimės žiburys“: Rašytojo, publicisto Jono Biliūno 140-osioms gimimo metinėms.
2019.04.22-30 d. Literatūrinė paroda „Vaizduotė gali širdį sustabdyt, kada širdis pati sustoti nenori“: Žymiausio renesanso dramaturgo Viljamo Šekspyro 455-osioms gimimo metinėms.
2019.04.25 d. 15.30 val. Teminė popietė „Knygos gyvenimas“: Nacionalinei bibliotekų savaitei.
2019.04.30 d. 15.30 val. Teminė popietė „Kodėl verta skaityti?“: Nacionalinei bibliotekų savaitei.

2014. 09.27-30d. Literatūros paroda „Mylėjom Lietuvą iš tolo“: Kraštietei Genovaitei Dumčiūtei - Breichmanienei - 95