Renginiai ir parodos

 

2018 M. BIRŽELIO MĖNESĮ

 

VILKAVIŠKIO VIEŠOJI BIBLIOTEKA

BIBLIOGRAFIJOS IR INFORMACIJOS SKYRIUS
2018.06.16-31 d. Literatūros paroda „Sėjo pirmus meilės prosenių kalbos ir savo tėvynės grūdus“ Poeto Petro Armino (Trupinėlio) - 165-osioms gimimo metinėms.

SKAITYTOJŲ APTARNAVIMO SKYRIUS
2018.06.06-20 d. Literatūros paroda „Meile ir tikrosiomis vertybėmis žavinčių romanų kūrėja“: Rašytojai Virdžinijai Kleo Endriui - 100.
2018.06.22-30 d. Literatūros paroda „Kai nereiški gyvenimui pretenzijų, viskas, ką gauni, yra dovana / E. Marija Remarkas“: Rašytojo 120-osioms gimimo metinėms.

VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUS
2018.06.01-16 d. Literatūros paroda „Rytoj nesigailėsi to, ką padarei šiandien“: Rašytojo Bruno Ferrero 75-sioms gimimo metinėms.
2018.06.02-17 d. Literatūros paroda „Mano šypsena Tau, tėveli“: Tėvo dienai.
2018.06.09-20 d. Literatūros paroda „Mėgstamas vaikų rašytojas“: Džeimsas Oliveris Kervudas.
2018.06.14-28 d. Literatūros paroda „Prisiminimai neišblėsta...“: Gedulo ir Vilties dienai.
2018.06.27-07.11 d. Literatūros paroda „Eilėraščių skrynelėje“: Kosto Kubilinsko 95-osioms gimimo metinėms.

 

KYBARTŲ M. FILIALAS

2018.06.01-15 d. Literatūros paroda „Su tavim aš keliaučiau visur...“: Tėvo dienai.
2018.06.13-27 d. Literatūros paroda „Išvežti gyvenimai“: Gedulo ir vilties dienai.
2018.06.19-30 d. Literatūros paroda „Kova už gyvybės kibirkštį“: Vokiečių rašytojo Ericho Marijos Remarko 120-osioms gimimo metinėms.

 

VIRBALIO M. FILIALAS

2018.06.04 d. Literatūros paroda „Vokiečių rašytojas E. M. Remarkas“: Rašytojo 120-oms gimimo metinėms.
2018.06.08 d. Literatūros vakaras suaugusiems „Miniatiūrų meistras Bruno Ferrero“.
2018.06.15 d. Literatūros vakaras „Mylinčiom akim pasaulį visą matyti“: Rašytojos J. Degutytės 90-oms gimimo metinėms.
2018.06.22 d. Literatūrinė popietė suaugusiems „Poezija - tai kraujo žiedas“: Janinos Degutytės 90-mečiui.

 

ALVITO FILIALAS

2018.06.05-19 d. Literatūros paroda „Saksonijos krašto kūrėjas“: Rašytojo E. M. Remarko 120-osioms gimimo metinėms.
2018.06.07-21 d. Literatūros paroda „Menu mįslę keturgyslę“: Minklės, kryžiažodžiai, mįslės.

 

BARTNININKŲ FILIALAS

2018.06.01-30 d. Literatūros paroda „Kada vakaras lūžta lyg adata“: Poeto eseisto Donaldo Kajoko 65-ajam jubiliejui.
2018.06.19-30 d. Literatūros paroda „Tai žino tik vėjas“: Italų rašytojo, kunigo saleziečio Bruno Ferero 75-osioms gimimo metinėms.

 

GIRĖNŲ FILIALAS

2018.06.04-30 d. Literatūros paroda „Pasakų karalystė vaikų akimis“: B. Pūkelevičiūtės kūrybą paskaičius.

 

GIŽŲ FILIALAS

2018.06.04-29 d. Literatūros paroda „Tremties archyvas“: Gedulo ir vilties dienai.
2018.06.04-29 d. Piešinių paroda „Stovi pasakų namelis“.
2018.06.28 d. Ekskursija „Daktaro Vinco Kudirkos keliais“: Rašytojo, gydytojo Vinco Kudirkos 160-osioms gimimo metinėns.

 

GRAŽIŠKIŲ FILIALAS

2018.06.01 d. Literatūrinė - edukacinė popietė „Vaikystės piešiniai ant asfalto“: Tarptautinei vaikų gynimo dienai.
2018.06.22-29 d. Literatūros paroda „Knygos tapusios klasika, populiarios ir šiandien“: Rašytojo E. M. Remarko 120-osioms gimimo metinėms.

 

KARKLINIŲ FILIALAS

2018.06.01 d. 09.30 val. Garsinių skaitymų ir žaidimų valandėlė „Dar viena pasaka“: Skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai.
2018.06.04-22 d. Literatūros paroda „Regėjau Tėviškę sapne“: Gedulo ir vilties dienai.

 

KETURVALAKIŲ FILIALAS

2018.06.01 d. 15:00 val. Teminė popietė „Tėti, mes Tave labai mylim“: Tėvo dienai.
2018.06.01 d. 14:00 val. Literatūrinė - muzikinė popietė „Lietuva - mes tavo vaikai“: Tarptautinei vaikų gynimo dienai.
2018.06.06-22 d. Literatūros paroda „Knygos - jubiliatės“: Jubiliejinės knygų išleidimo sukaktys.
2018.06.23 d. 18:00 val. Teatralizuota kaimo šventė „Kaip švęsti Jonines“.
2018.06.27 d. 11:00 val. Garsiniai skaitymai „Amžinoji, grynoji ir tobuloji romantika“: A. Každailio - prozininko vaikų literatūros kūrėjo 75-osios gimimo metinėms.

 

KLAMPUČIŲ FILIALAS

2018.06.15 d. 16.00 val. Teminė popietė „Laivai ir jūrininkai“: Prozininko A. Každailio 75-kerių metų jubiliejui.
2018.06.01-30 d. Literatūros paroda „Auksinių žuvelių paslaptys“: B. Ferero 75-tosioms gimimo metinėms.
2018.06.01-30 d. Literatūros paroda „Lietuvių tremties keliai“: Okupacijos ir genocido dienai.

 

KLAUSUČIŲ FILIALAS

2018.06.06 d. Literatūrinis protmūšis „Sugrįžkime į pasakų pasaulį“: Tarptautinei vaikų gynimo dienai.
2018.06.13-21 d. Literatūros paroda „Tremties keliais“: Gedulo ir Vilties dienai.

 

OPŠRŪTŲ FILIALAS

2018.06.05-27 d. Literatūros paroda „Prisimenant vokiečių rašytoją E. M. Remarką“: Rašytojo Ericho Marijos Remarko 120-osioms gimimo metinėms.

 

PAEŽERIŲ II FILIALAS

2018.06.04-30 d. Literatūros paroda „Nei vienas nebuvo pagailėtas“: Gedulo ir vilties dienai.
2018.06.18-30 d. Literatūros paroda „Vieno pasaulinio karo turėtų užtekti“: Rašytojo E. M. Remarko 120-osioms gimimo metinėms.

 

PAŠEIMENIŲ FILIALAS

2018.06.01-30 d. Literatūros paroda „Erichas Marija Remarkas - populiariausias XX amžiaus rašytojas“: Ericho Marijos Remarko 120-osioms gimimo metinėms.

 

PILVIŠKIŲ FILIALAS

2018.06.12-26 d. Literatūros paroda „Lietuvos praradimų kelias“: Skirta tautos Gedulo ir vilties dienai - birželio 14-tai.

 

PŪSTAPĖDŽIŲ FILIALAS

2018.06.14 d. 16.00 val. Literatūrinė valandėlė „Žmogaus likimas Lietuvos istorijos vingiuose“: Lietuvos šimtmečiui.
2018.06.01-22 d. Literatūros paroda „Lietuvių dvasios budintojas“: Poeto P. Armino - Trupinėlio 165-osioms gimimo metinėms.
2018.06.11-29 d. Literatūros paroda „Tragizmu paženklinta kūryba“: Rašytojo E. M. Remarko 120-osioms gimimo metinėms.
2018.06.18-29 d. Literatūros paroda „Jūros metraštininkas“: Lietuvos istoriko ir rašytojo A. Každailio 75-ąjam gimtadieniui.

 

RAMONIŠKIŲ FILIALAS

2018.06.01-30 d. Literatūros paroda „Naujausios knygos bibliotekoje“.

 

SŪDAVOS FILIALAS

2018.06.04-29 d. Vaikų plenero darbų paroda „Žvilgsnis į ateitį pro suvalkietišką langinę“.
2018.06.01 d. Teminė popietė „Lobio paieška bibliotekoje“: Tarptautinei vaikų gynimo dienai.
2018.06.19-30 d. Literatūros paroda „Ericho Marijos Remarko - 120-osios gimimo metinės“.
2018.06.19-26 d. Literatūros paroda „Ką talpina savyje Rasų, Kupolės ir Joninių vardai?“.

 

VOKIŠKĖLIŲ FILIALAS

2018.06.02 d. 14.00 val. Teminė popietė „Mažo žmogaus - didelis pasaulis“: Tarptautinei vaikų gynimo dienai.
2018.06.20-30 d. Literatūros paroda „Sustabdytos akimirkos“: Rašytojo E. M. Remarko 120-osioms gimimo metinėms.

 

ŽALIOSIOS FILIALAS

2018.06.21 d. Kūrybinė popietė „Rasos“: Joninės.
2018.06.04-14 d. Literatūrinė paroda „Laimės paslaptis - tai sugebėjimas gerėtis visais pasaulio stebuklais“: Italų rašytojo Bruno Ferrero75-osioms gimimo metinėms.

2014. 09.27-30d. Literatūros paroda „Mylėjom Lietuvą iš tolo“: Kraštietei Genovaitei Dumčiūtei - Breichmanienei - 95