Renginiai ir parodos

 

2018 M. SPALIO MĖNESĮ

 

VILKAVIŠKIO VIEŠOJI BIBLIOTEKA

BIBLIOGRAFIJOS IR INFORMACIJOS SKYRIUS
2018.10.26-11.09 d. Literatūros paroda „Mano kelias - lyg kokio keliauninko“: Fotografo Algimanto Jurgio Kezio 90-osioms gimimo metinėms.

SKAITYTOJŲ APTARNAVIMO SKYRIUS
2018.10.15-31 d. Literatūros paroda „Be patirties nebūtų mano romanų“: Lietuvos rašytojui Mykolui Sluckiui 90-osioms gimimo metinėms.

VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUS
2018.10.04 d. Edukacinė popietė „Pasimokykime piešti kartu“: Pasaulinei gyvūnijos dienai.
2018.10.15-28 d. Literatūros paroda „Otfrydas Proisleris - žymus vokiečių vaikų rašytojas“: Rašytojo Otfrydo Proislerio 95-osioms metinėms.
2018.10.20-31 d. Literatūros paroda „Buvau įsitikinęs ir tebesu: nėra kito rašymo objekto, išskyrus žmogų...“: Lietuvos rašytojui Mykolui Sluckiui 90-osioms gimimo metinėms.
2018.10.26-31 d. Literatūros paroda „Knygos paskirtis - mokyti vaikus įveikti kliūtis, būti stipriems...“: Rašytojai Vilei Vėl 65-eri.

 

KYBARTŲ M. FILIALAS

2018.10.02-17 d. Literatūros paroda „Tvirti, drąsūs ir ryžtingi“: Angelų sargų dienai.
2018.10.19-31 d. Literatūros paroda „Subtili kūrybos jėga“: Lietuvos rašytojo, prozininko, dramaturgo, vertėjo Vydo Asto 70-ies metų jubiliejui.
2018.10.19-31 d. Literatūros paroda „Neramus Mykolo Sluckio uostas“: Lietuvos rašytojo 90-osioms gimimo metinėms.
2018.10.19-31 d. Literatūros paroda „Rašymas vaikams man teikia begalinį džiaugsmą“: Vokiečių rašytojo, vaikų literatūros kūrėjo Otfrydo Proislerio 95-osioms gimimo metinėms.

 

VIRBALIO M. FILIALAS

2018.10.13 d. Literatūrinė popietė Mėgstamiausio O. Proislerio knygos herojaus pristatymas: Rašytojo 95-mečiui.
2018.10.26 d. Teminė popietė „Geriausia perskaityta metų knyga“.

 

BARTNINKŲ FILIALAS

2018.10.01-31 d. Literatūros paroda „Jau laikas visai susiglaudęs“: Poeto , filosofo Liutauro Degėsio 65-ajam jubiliejui.
2018.10.05 d. Literatūriniai skaitymai „Ir aš mažas buvau“: Rašytojo, vaikų literatūros kūrėjo Prano Mašioto 155-osioms gimimo metinėms.
2018.10.22-31 d. Literatūros paroda „Rašymas vaikams man teikia begalinį džiaugsmą: Vokiečių rašytojo O. Proislerio 95-osioms gimimo metinėms.

 

GIRĖNŲ FILIALAS

2018.10.06 d. Teminė popietė „Mano Lietuva“: Lietuvos šimtmečiui.
2018.10.05-30 d. Literatūros paroda „Tavo gyvenimo prasmė ...ruduo“: Spalio 5-oji - Mokytojo diena.
2018.10.20 d. Literatūrinė valandėlė „Po šimts pypkių tai bent vaikis“: Vokiečių rašytojo O. Proislerio 95-osioms gimimo metinėms.

 

GIŽŲ FILIALAS

2018.10.02-31 d. Literatūros paroda „Didžiausias turtas - sveikata“: Literatūra apie sveiką gyvenseną.
2018.10.02-31 d. Literatūros paroda „Paskaityk ir sužinok“: Naujausi informaciniai leidiniai vaikams.
2018.10.18 d. Skaitymai, viktorina „Tautosakos skrynelė“: Smulkioji lietuvių tautosaka.

 

GRAŽIŠKIŲ FILIALAS

2018.10.19-31 d. Literatūros paroda „Raganiukės ir vaiduokliuko burtai“: Literatūrinis rytmetys vaikų darželio auklėtiniams skirtas vaikų rašytojo O. Proislerio 95-osioms gimimo metinėms.
2018.10.20-27 d. Literatūros paroda „Į literatūrą nuo mažumės“: Rašytojo M. Sluckio 90-osioms gimimo metinėms.
2018.10.23-31 d. Rudens darbelių paroda „Vėjas pučia neramus - drasko medžių lapelius“.

 

GUDKAIMIO FILIALAS

2018.10.01-31 d. Literatūros apžvalga, paroda „Dvi elegijos Simonui Daukantui“.
2018.10.01-31 d. Literatūros paroda „Nėra klastingesnio priešo, nei kasdienybė“: Poeto, filosofo Liutauro Degėsio 65-čiui.

 

KETURVALAKIŲ FILIALAS

2018.10.01 d. Nuotraukų paroda „...branda...“: Skirta Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai.     
2018.10.18 d. 15.00 val. Popietė „Rudens dovanėlės“: Darbeliai iš rudens gėrybių.
2018.10.24 d. 14:30 val. Literatūrinė popietė „Niekas Rekso nemylėjo, nieks priglausti nenorėjo“: Skirta Pasaulinei gyvūnijos dienai.
2018.10.26 d. 15.00 val. Literatūrinė popietė „Paskaitysi - daug sužinosi“: Naujausi informaciniai leidiniai vaikams.
2018.10.30 d. 15.00 val. Literatūros paroda „Čeža lapai auksinio rudens“.

 

KLAMPUČIŲ FILIALAS

2018.10.07 d. 13.00 val. Literatūrinė popietė „Skamba laiko sidabriniai lašai“: Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai.
2018.10.01-31 d. Literatūros paroda „Uostas mano neramus“: Rašytojo M. Sluckio 90-osioms gimimo metinėms.
2018.10.01-31 d. Literatūros paroda „Vaikystės džiaugsmai“: Rašytojo O. Proislerio 95-osioms gimimo metinėms.

 

OPŠRŪTŲ FILIALAS

2018.10.15-31 d. Literatūros paroda „Vaiduokliukas“: Rašytojo Otfrydo Proislerio 95-osioms gimimo metinėms.
2018.10.31 d. Teminė-muzikinė popietė (vaikams) „Pokštas arba saldainis“: Helovynui paminėti.

 

PAEŽERIŲ FILIALAS

2018.10.02-30 d. Literatūros paroda „Taurios širdies švietėjas“: Rašytojo V. Kudirkos 160-osioms gimimo metinėms.
2018.10.22 d. Literatūrinė popietė „Knyga, padariusi man įspūdį“.

 

PAEŽERIŲ II FILIALAS

2018.10.15-30 d. Literatūros paroda „Niekada nerašiau nuobodžiaudamas“: Prozininko Mykolo Sluckio 90-osioms gimimo metinėms.

 

PAJEVONIO FILIALAS

2018.10.01-30 d. Literatūros paroda „Šviesa tokia kartais skaudi“: Rašytojo Mykolo Sluckio 90-osioms gimimo metinėms.
2018.10.01-30 d. Literatūros paroda „Kartą gyveno tokia raganiukė“: Rašytojo O. Proislerio 95-osioms gimimo metinėms.
2018.10.23 d. 10.00 val. Literatūriniai skaitymai „Sekam pasakas vaikams“: Pasakos darželinukams.

 

PAŠEIMENIŲ FILIALAS

2018.10.01-30 d. Literatūros paroda „Laiko sūpuoklėse“: Rašytojo M. Sluckio 90-osioms gimimo metinėms.
2018.10.01-30 d. Literatūros paroda „Rašymas vaikams teikia begalinį džiaugsmą“: Rašytojo O. Proislerio 95-osioms gimimo metinėms.

 

PILVIŠKIŲ FILIALAS

2018.10-01-08 d. Teminė paroda „Skrenda paukšteliai į savąjį kelią, kuriuos širdimi auginai“: Spalio 5-oji - Mokytojo diena.
2018.10.15-23 d. Literatūros paroda „Svarbiausia - išsaugota kultūra“: Prozininko Mykolo Sluckio 90-osioms gimimo metinėms.
2018.10.24-31 d. Literatūros paroda „Simonas Daukantas - pirmasis, parašęs Lietuvos istoriją gimtąja lietuvių kalba“: Rašytojo, istoriko, švietėjo Simono Daukanto 225-osioms gimimo metinėms.

 

PŪSTAPĖDŽIŲ FILIALAS

2018.10.20 d. 15.00 val. Teminė valandėlė „Patyčioms - NE“.
2018.10.02-13 d. Literatūros paroda „Atėjo į knygą visas mano gyvenimas“: Rašytojo J. Macevičiaus 90-osioms gimimo metinėms.
2018.10.02-31 d. Literatūros paroda „Tarp praeities ir ateities“: Istoriko ir rašytojo S. Daukanto
225-osioms gimimo metinėms.
2018.10.09-27 d. Literatūros paroda „Kam šypsosi mėnulis?“: Rašytojo M. Sluckio 90-osioms gimimo metinėms.
2018.10.16-27 d. Literatūros paroda „Laikyti ranką ant gyvenimo pulso“: Rašytojo V. Asto 70-ąjam jubiliejui.

 

RAMONIŠKIŲ FILIALAS

2018.10.15-26 d. Literatūros paroda „Mykolo Sluckio kūryba“: Rašytojo Mykolo Sluckio 90-osioms gimimo metinėms.
2018.10.22-31 d. Literatūros paroda „Vaiduokliukas“: Rašytojo Otfriedo Proislerio 95-osioms gimimo metinėms.

 

SERDOKŲ FILIALAS

2018.10.04-18 d. Literatūros paroda „Mano biografija - mano knygos“: Rašytojo Alfonso Bieliausko 95-tajam jubiliejui.
2018.10.09-23 d. Literatūros paroda „Į literatūrą nuo jaunumės veržiausi kaip į ugnį“: Rašytojo Mykolo Sluckio 90-osioms gimimo metinėms.
2018.10.13 d. Teminis vakaras, susitikimas su aktyviais skaitytojais „Knyga - leidžia žmogui pakilti“.
2018.10.18-31 d. Literatūros paroda „Otfydo Proislerio kūryba - vaikystės pasaulio svarbi dalis“: Vokiečių rašytojo Otfrydo Proislerio 95-osioms gimimo metinėms.

 

VIŠTYČIO FILIALAS

2018.10.02 d. Teminė popietė „Gerbti, padėti, suprasti“: Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai.
2018.10.08-31 d. Fotoalbumų paroda „Savo nuotraukose... dalinuosi džiaugsmu, kad atradau grožio spindulėlį kurioje nors žemės kertelėje“: Žymiausio lietuvių išeivijos foto-grafo Algimanto Kezio 90-osioms gimimo metinėms.
2018.10.15-31 d. Vaikų piešinių paroda „Kuri spalva gražiausia Gimtinės“.

 

VOKIŠKĖLIŲ FILIALAS

2018.10.19-31 d. Literatūros paroda „Įdomūs nutikimai“: Rašytojo O. Proislerio 95-osioms gimimo metinėms.
2018.10.20-31 d. Literatūros paroda. „Mano kelias“: Rašytojo M. Sluckio 90-osioms gimimo metinėms.

2014. 09.27-30d. Literatūros paroda „Mylėjom Lietuvą iš tolo“: Kraštietei Genovaitei Dumčiūtei - Breichmanienei - 95