Renginiai ir parodos

 

2017 M. KOVO MĖNESĮ

 

VILKAVIŠKIO VIEŠOJI BIBLIOTEKA

BIBLIOGRAFIJOS IR INFORMACIJOS SKYRIUS
2017.03.21-31 d. Literatūros paroda „ŽODIS tarp mūsų“ Kunigo Jeronimo Valaičio 130-osioms gimimo metinėms.

SKAITYTOJŲ APTARNAVIMO SKYRIUS
2017.03.06-30 d. Literatūros paroda „Šatrijos Raganos asmenybė ir kūryba“: Rašytojos 140-osioms gimimo metinėms.
2017.03.15-04.15 d. „Santakos“ laikraščio „Metų talentas“ nominantės Irenos Šunokienės tapybos darbų paroda „Spalvotos frazės“.

VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUS
2017.03.01-20 d. Literatūros paroda „Slėpiningasis gyvenime, tu, suaustas iš manęs ir daugybės nepažįstamų gijų...“ Isabel Abedi: Autorės 50-jam gimtadieniui.
2017.03.06-20 d. Literatūros paroda „Iš Šatrijos Raganos kūrybinio aruodo“: Autorės 140-mečiui.
2017.03.10-20 d. Literatūros paroda „Iškovota laisvė“: Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai.
2017.03.16-25 d. Literatūros paroda „Jie skelbė lietuvišką žodį“: Knygnešių dienai.
2017.03.17-30 d. Literatūros paroda „...noriu padėkoti tam keturkojui savo bičiuliui, kuris buvo tikra rakštis ...“: Amerikiečių rašytojo Johno Grogano 60-mečiui.
2017.03.20-04.15 d. Literatūros paroda „Mano kūryba - visiems vaikams, kuriems mes patikime savo ateitį“: Lois Lowry 80-mečiui.

 

KYBARTŲ M. FILIALAS

2017.03.13-27 d. Literatūros paroda „Laiškuose gyvenanti pasaka“: Lietuvos rašytojos, literatūros ir meno kritikės, dramaturgės, prozininkės, poetės, vertėjos Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės 130-osioms gimimo metinėms.
2017.03.16-30 d. Literatūros paroda „Legendinio didvyrio pėdomis“: Knygnešio, publicisto, „Aušros“ ir „Varpo“ bendradarbio Jurgio Bielinio 170-osioms gimimo metinėms.
2017.03.17-31 d. Literatūros paroda „Skaitau atslinkusį laiką“: Lietuvos poeto, vertėjo Alfonso Jono Navicko 80-ies metų jubiliejui.
2017.03.28-04.11 d. Literatūros paroda „Rudolfas Erikas Raspė ir Miunhauzenas“: Vokietijos rašytojo ir mokslininko 280-osioms gimimo metinėms.
2017.03 mėn. Teminė popietė „Širdis nori mylėti ir atleisti“- Gižų klebono Virginijaus Vaitkaus knygų „Kodėl mane?“ ir „Nepažinau tavęs, pasauli“ pristatymas.
2017.03 mėn. Literatūrinė viktorina „Piliakalniai - svarbiausias pagoniškas baltų kultūros palikimas“: Viktorina, skirta Piliakalnių metams paminėti.

 

VIRBALIO M. FILIALAS

2017.03.01-15 d. Literatūros paroda „Norėčiau savo kūryba suartinti žmogų su gamta“: Vladui Dautartui - 90-osioms gimimo metinėms.
2017.03.06-20 d. Literatūros paroda „Nuotykinės, istorinės, detektyvinės literatūros autorius Edvardas Uldukis“: Rašytojo 85-am gim. jubiliejui.
2017.03.10 d. Teminė popietė „Kalbininkas, semiotikas, mitologas ir eseistas Algirdas Julius Greimas: 100-osioms gim. metinėms ir Kalbos kultūros metams.
2017.03.16 d. Kraštotyros popietė vaikams „Virbalio krašto knygnešiai“.

 

ALVITO FILIALAS

2017.03.10-24 d. Literatūros paroda „Lakštingalų naktis“: Rašytojo, eseisto, dramaturgo Vlado Dautarto 90-osioms gimimo metinėms.
2017.03.07-21 d. Teminė paroda „Noriu žinoti“: Informaciniai leidiniai vaikams.
2017.03.11 d. Lietuvos nepriklausomybės dienos minėjimas „Kokia nuostabi Lietuva esi“

 

BARTNININKŲ FILIALAS

2017.03.14 d. Teminė popietė ikimokyklinukams „Pasisvečiuokime bibliotekoje“.
2017.03.21 d. Literatūrinė popietė „Tikroji poezija: kai eilėraštyje lieka ne rankų, o širdies šešėlis“: Tarptautinei poezijos dienai.
2017.03.20-31 d. Literatūros paroda „Gyvenimas - tai teatras, kuriame kiekvienas atliekame savo vaidmenį“: Tarptautinei teatro dienai.

 

GIRĖNŲ FILIALAS

2017.03.10 d. Edukacinė popietė „Pramynę laisvės kelią“: Kovo 11-osios Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai.

 

GIŽŲ FILIALAS

2017.03.09 d. Viktorina „Kalba - brasta per laiko upę“: Lietuvių kalbos dienoms.
2017.03.02-17 d. Literatūros paroda „Šilelio kaimo vaikas“: Rašytojo Vlado Dautarto 90-osioms gimimo metinėms.
2017.03.01-30 d. Literatūros paroda „Lietuviško spausdinto žodžio kelias“: Knygnešio dienai.

 

GRAŽIŠKIŲ FILIALAS

2017.03.08 d. Literatūrinė-muzikinė popietė „Tu priverti pavasarį žydėti“: Tarptautinei moters dienai.
2017.03.08-21 d. Literatūros paroda „Atėjusi iš dvaro paslapties“: Rašytojos M. Pečkauskaitės (Šatrijos Raganos) 140-osioms gimimo metinėms.
2017.03.16 d. Teminė popietė „Kaip sunkiai pasakos keliavo pas vaikus“: Knygnešio dienai.

 

KARKLINIŲ FILIALAS

2017.03.01-08 d. Kūrybinės dirbtuvėlės „Keliaujanti abėcėlė“: Skirtas Lietuvių kalbos dienoms.
2017.03.01-03 d. Kaziuko mugės darbelių paroda.
2017.03.03 d. 16.00 val. Kaziuko mugės šurmulys.
2017.03.06-09 d. Gražiausio lietuviško žodžio rinkimai.
2017.03.10 d. 16.00 val. Baigiamasis lietuvių kalbos dienų renginys „Žodis iš mūsų lūpų“.
2017.03.13-24 d. Literatūros paroda „Įkvepiančios V. Hugo mintys“: Skirta žymiausiam XIX a. Prancūzų romantikui V. Hugo.
2017.03.20-31 d. Literatūros paroda „Poezija - tai sielos kalba“: Poezijos dienai.
2017.03.20 d. Kūrybinės dirbtuvėlės „Žemė mano delne“.

 

KETURVALAKIŲ FILIALAS

2017.03.07 d. Literatūrinė popietė „Žodis iš mūsų lūpų“: Garsiniai skaitymai.
2017.03.09 d. Gimtosios kalbos medis 5-10 klasių mokinių sukurtų kūrybinių darbų pristatymas.
2017.03.10 d. Baigiamasis renginys „Auginame gimtosios kalbos medį“, Karklinių filiale.
2017.03.13-20 d. Literatūros paroda „Gražiausios lietuvių liaudies pasakos“.
2017.03.16-30 d. Literatūros paroda „Lietuviško spausdinto žodžio kelias“: Knygnešio dienai.
2017.03.02-16 d. Literatūros paroda „Gražiausios lietuvių liaudies pasakos“.
2017.03.22 d. Popietė „Pasigamink pats“: Rankdarbių būrelis.
2017.03.29 d. Popietė „Graži, žvali, sveika“: Grožio ir sveikatos patarimai moterims.

 

KLAMPUČIŲ FILIALAS

2017.03.01-31 d. Literatūros paroda „Dvaras kurį išdraskė laiko viesulas“: Rašytojos, prozininkės M. Pečkauskaitės 140-osioms gimimo metinėms.
2017.03.03-31 d. Literatūros paroda „Vaikų literatūros kūrėjas apie gamtą“: Rašytojo, dramaturgo V. Dautarto 90-osioms gimimo metinėms.
2017.03.18-31 d. Rankdarbių paroda „Kūryba suartina žmones“: Lietuvos globėjo Šv. Kazimiero dienai.
2017.03.24 d. 16.00 val. Teminė popietė „Nenuritintų akmenų šventė“: Gavėnios laikotarpiui.

 

KLAUSUČIŲ FILIALAS

2017.03.08-22 d. Literatūros paroda „Literatūra moterims ir apie moteris“: Moters dienai.
2017.03.01-15 d. Literatūros paroda „Dangiškasis Lietuvos globėjas“: Lietuvos globėjo švento Kazimiero dienai.
2017.03.07 d. Viktorina, literatūros paroda „Žemė - mūsų visų namai“: Pasaulinei Žemės dienai.

 

OPŠRŪTŲ FILIALAS

2107.03.21-31 d. Literatūros paroda „Ten kur poezija teka lengvai“: Pasaulinė poezijos diena.
2017.03.22-04.18 d. Piešinių paroda „Velykų belaukiant“.

 

PAEŽERIŲ FILIALAS

2017.03.10 d. 16.00 val. Literatūriniai skaitymai vaikams „Žmogaus ir gamtos dialogas“: Rašytojo, dramaturgo Vlado Dautarto 90-osioms gimimo metinėms.
2017.03.09-23 d. Literatūrinė paroda „Prie tautos atgimimo šaltinio“: Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai.

 

PILIAKALNIŲ FILIALAS

2017.03.08 d. Literatūros paroda „Žmogaus ir gamtos dialogas“: Rašytojo Vlado Dautarto 90-osioms gimimo metinėms.
2017.03.21 d. Literatūrinė viktorina „Vienas juokas atsakyti, jeigu moki tu skaityti“.
2017.03.21-28 d. Literatūrinė paroda „Pasakų skrynią atvėrus“.

 

PŪSTAPĖDŽIŲ FILIALAS

2017.03.10 d. 15.00 val. Literatūrinė valandėlė: „Pilnas vakaras nutilusios dainos“: Poeto K. Bradūno 100-osioms gimimo metinėms.
2017.03.14 d. 15.00 val. Literatūros paroda „Kas savo žemės širdį jaučia... “: Poeto B. Brazdžionio 110-osioms gimimo metinėms.
2017.03.01-18 d. Literatūros paroda „Rašytojo gyvenimo blyksniai“: Prozininko Alg. Zurbo 75-ąjam gimtadieniui.
2017.03.01-10 d. Literatūros paroda „Suskilo pasaulis į nežinią ir pažinimą“: Rašytojos D. Urnevičiūtės 85-osioms gimimo metinėms.
2017.03.13-25 d. Literatūros paroda „Trapus gyvasties siūlelis“: Rašytojo Petro Dirgėlos 70-osioms gimimo metinėms.

 

RAMONIŠKIŲ FILIALAS

2017.03.28 d. Teminė popietė „Mūs gyvybė iš rugio dosnumo“.

 

SERDOKŲ FILIALAS

2017.03.10-24 d. Literatūros paroda „Kokia graži tu pareini iš jau sudžiūvusių pageltusių rožynų“: Šatrijos Raganos 140-osioms gimimo metinėms.
2017.03.10-24 d. Literatūros paroda „Knygos svajotojoms mergaitėms“.

 

SŪDAVOS FILIALAS

2017.03.01-10 d. Rankdarbių paroda „Moterys - savo rankomis sušildančios net ledą.“ Tarptautinei Moters dienai.
2017.03.03 d. Kūrybinės dirbtuvės „Kaziuko mugė“.
2017.03.08 d. Literatūros protmūšis „Mes iš pasakos“.
2017.03.08 d. Literatūros ir multimedijų fotoparoda „Sename dvare“: Šatrijos Raganos 140-ųjų gimimo metinių.
2017.03.18-31 d. Literatūrinė paroda „E. Uldukio kūryba Lietuvos literatūroje“.
2017.03.21-24 d. Vaikų rankdarbių iš atliekų paroda „Kai žemelė atsibudo“: Žemės dienai.
2017.03.21 d. Teminė popietė „Gamtos grožio puoselėjimas ant Rementiškių piliakalnio“.

 

VIŠTYČIO FILIALAS

2017.02.15-03.13 d. Senų spaudinių paroda „Tikras lietuviškas lobis“: XX a. pradžios lietuviški spaudiniai bibliotekoje, skirta Lietuvių kalbos dienoms.
2017.03.03 d. Popietė-viktorina „Mirę lietuvių kalbos žodžiai“: Skirta Lietuvių kalbos dienoms.

 

VOKIŠKĖLIŲ FILIALAS

2017.03.10-24 d. Literatūros paroda „Rašytojo kūryba“: Rašytojo V. Dautarto 90-osioms gimimo metinėms.

 

ŽALIOSIOS FILIALAS

2017.03.06 d. 15.30 val. Teminė popietė vaikams „Pavasaris eilėse“: Poezijos diena.
2017.03.07-22 d. Literatūros paroda „Jūros spalvos“: Rašytojo Vlado Dautarto 90-osioms gimimo metinėms.
2017.03.23 d. 15.30 val. Literatūrinė valandėlė „Po lietuvių kalbos skėčiu“: Lietuvių kalbos diena.

2014. 09.27-30d. Literatūros paroda „Mylėjom Lietuvą iš tolo“: Kraštietei Genovaitei Dumčiūtei - Breichmanienei - 95