Poezijos pavasario 2021 akimirkos

Renginys prasidėjo Kiršuose, Salomėjos Nėries tėviškėje. Poetės žodžiais „Sužaliuos širdies šakelė tik savoj padangėj“ pavadintoje popietėje poezijos entuziastai dalijosi savo eiliuotais tekstais. Vakare meno gerbėjai buvo pakviesti į atvirą bibliotekos erdvę. Susirinkusius pasveikino Vilkaviškio viešosios bibliotekos direktorė Vilija Gilienė. Renginį moderavo poetė, Zigmo Gėlės literatūrinės premijos laureatė Nijolė Daujotytė-Kuolienė. Menininkė skatino mylėti bei puoselėti poeziją. 52-uoju Salomėjos Nėries literatūrinės premijos laureatu tapo filosofas, astrofizikas, poetas, vertėjas, žurnalistas Vytautas Rubavičius už knygą „Smilgos šešėlis“. Laureatą pasveikino ir rajono savivaldybės administracijos įsteigtą premiją įteikė Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Artūras Blauzdžiūnas bei Vilkaviškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Bernardas Marčiukonis. Renginio metu eiles skaitė poetas Antanas Galinis, dzūkų tarme rašantis Juozas Žitkauskas, Mažojo poezijos pavasario laureatė Agnė Miliauskaitė-Brazienė, poetė Nijolė Daujotytė-Kuolienė. Dainomis dalijosi bardas Vygandas Kazlauskas.