Salomėjos Nėries vardo literatūrinės premijos laureatai

1971 m. įsteigta premija geriausio eilėraščio kaimo tematika autoriui
1972 m. apdovanotas pirmasis laureatas poetas Jonas Strielkūnas už eilėraštį „Lietuva“ iš rinkinio „Vėjas rugiuos“
1973 m. Albinas Bernotas už eilėraštį „Duonos trupinys“
1974 m. Algimantas Baltakis už „Baladę apie vagą“
1975 m. Vilija Šulcaitė už eilėraštį iš ciklo „Poringės“
1976 m. Eugenijus Matuzevičius už eilėraštį „Pavasario naktį“
1977 m. Mykolas Karčiauskas už „Žvirgždės poemą“
1978 m. Henrikas Čigriejus už eilėraščių rinkinį „Nedylanti lauko delčia“
1979 m. Albinas Žukauskas už eilėraštį „Žieminė obelis“ iš ciklo „Poringės“
1980 m. Vytautas Rudokas už rinktinę „Tolstantis krantas“
1981 m. Robertas Keturakis už poemą „Žemės vardas“ iš eilėraščių rinkinio „Veidą matau“
1982 m. Stasys Jonauskas už eilėraščių rinkinį „Lekia kaip metai“
1983 m. Marcelijus Martinaitis už eilėraščių rinkinį „Toli nuo rugių“
1984 m. Petras Keidošius
1985 m. Jonas Kalinauskas už eilėraščius kaimo tematika
1986 m. Stasė Lygutaitė-Bucevičienė už eilėraštį „Visagali žemės dieve“ iš rinkinio „Danguje kaštonas žydi“
1986 m. Mykolas Karčiauskas už elegiją iš „Žvirgždės poemos“ „O moterys, galulaukių purienos“
1987 m. Onė Baliukonytė už eilėraštį „Ties tėviške“ iš eilėraščių rinkinio „Tėve mūsų gyvenime“
1988 m. S.Anglickis už eilėraštį „Suvalkietė“ iš eilėraščių rinkinio „Žodis auga iš žemės“
1989 m. Vitalija Bogutaitė už eilėraštį „Neša mane žemė“
1990 m. Danutė Paulauskaitė už eilėraščių rinkinį „Sezono uždarymas“
1991 m. Vytautas Skripka
1992 m. Donaldas Kajokas už eilėraščius kaimo tematika
1993 m. Petronėlė Orintaitė
1994 m. Sigitas Geda
1995 m. V.Daujotytė už S.Nėries gyvenimo ir kūrybos tyrinėjimus
1996 m. Julija Švabaitė
1997 m. Kazys Bradūnas
1998 m. Nijolė Miliauskaitė
1999 m. Vladas Braziūnas
2000 m. V.Alekna už S.Nėries gyvenimo ir kūrybos tyrinėjimus
2001 m. Elena Mezginaitė
2002 m. Viktoras Rudžianskas
2003 m. Algimantas Mikuta už kūrybos knygą „Aštuoneiliai“
2004 m. Dovilė Zelčiūtė už eilėraščių rinkinį „Lapkričio pratimėliai“
2005 m. Violeta Šoblinskaitė už eilėraščių rinkinį „Obuoliai iš meilužių sodo“
2006 m. Jonas Kalinauskas už eilėraščių rinkinį „Sapnų liudininkas“
2007 m. Dalia Jazukevičiūtė už poezijos knygą „Imperijos moteris“
2008 m. Vytautas Stulpinas už poezijos knygą „Pavėsiai“
2009 m. Erika Drungytė už eilėraščių rinkinį „Rūkas ir vėjas“
2010 m. Zita Mažeikaitė už eilėraščių knygą „Tenoriu būti“
2011 m. Aldona Elena Puišytė-Grigaliūnė už eilėraščių knygą „Begaliniam kely“ ir viso gyvenimo kūrybą
2012 m. Gintautas Dabrišius už eilėraščių knygą „Joju vienas“
2013 m. Tautvyda Marcinkevičiūtė už eilėraščių rinkinį „Greitaeigis laiko liftas“
2014 m. Sonata Paliulytė už eilėraščių knygą „Sonatos“
2015 m. Vainius Bakas už poezijos knygą „Kas vėjo - vėjui“
2016 m. Rimvydas Stankevičius už poezijos knygą „Kertinis akmuo“
2017 m. Aivaras Veiknys už poemą „Laumių vaikas“
2018 m. Indrė Valantinaitė už už eilėraščių knygą „Trumpametražiai“
2019 m. Dalia Saukaitytė už eilėraščių rinkinį „Purpurinis vakaras“
2020 m. Aldona Ruseckaitė už eilėraščių knygą „Debesiu“
2021 m. Vytautas Rubavičius už eilėraščių knygą „Smilgos šešėlis: vidurnaktis“
2022 m. Valdas Daškevičius už eilėraščių rinktinę „Visas likęs laikas“