Poezijos pavasario 2012 akimirkos

2012 metais Lietuvos rašytojų sąjungos valdyba Salomėjos Nėries vardo literatūrinei premijai gauti pasiūlė G.Dabrišių už eilėraščių knygą „Joju vienas“, V.Gedgaudą už eilėraščių knygą „Olando kepurė“ ir G.Patacką už poezijos knygas „Manęs nebus kai kada“ bei „Širdies aikštėj jų kenotafas“. 40-ojo Poezijos pavasario Vilkaviškyje laureato vardas atiteko Gintautui Dabrišiui už eilėraščių rinkinį „Joju vienas“. Poezijos pavasario susitikimuose su kūrėjais savo poeziją skaitė premijos laureatas poetas G.Dabrišius, svečiai - O.Jautakė, D.Narkūnas, A.Spraunius, I.Gedminaitė, I.Plaušinaitytė ir D.Mitaitė.