Poezijos pavasario 2015 akimirkos

2015 metų Poezijos paukštė skraidino svečius jai vienai žinomais takais, užsukdama į Alvito apylinkes, stabtelėdama prie S.Bučo kapo, valandėlei nutūpdama Kiršuose, trumpam žvilgtelėdama pro K.Bradūno sodybos vartus, nulenkdama galvą prie kryžkelės kryžiaus. Kol pagaliau sugrįžo į svetingą Kultūros centro pastogę. Poezijos pavasario šventę drauge su Vilkaviškio poezijos gerbėjais šventė 2015 metų S.Nėries vardo literatūrinės premijos laureatas Vainius Bakas, poetė Meilė Kudarauskaitė, aktorė Dalios Michelevičiūtė, poeto K.Bradūno duktė Elena Bradūnaitė-Aglinskienė, poetas Vytautas Kaziela, poetas ir vertėjas Arvydas Valionis bei bardas Povilas Girdenis.