Poezijos pavasario 2018 akimirkos

Salomėjos Nėries vardo literatūrinė premija 2018-aisiais metais įteikta 46-ąjį kartą. Į Poezijos pavasario šventę atvyko poetė ir dainininkė Indrė Valantinaitė, etnologė Elena Bradūnaitė-Aglinskienė, poetas, 2002 m. Salomėjos Nėries vardo literatūrinės premijos laureatas, Viktoras Rudžianskas, poetai - Tomas Vyšniauskas, Tomas Petrulis, Ričardas Šileika bei diktorius, skaitovas, žurnalistas Juozas Šalkauskas. Poezijos pavasario renginiai prasidėjo poezijos skaitymais „Tau pirmą pavasario dainą aukoju....“/S. Nėris/ Kiršuose Salomėjos Nėries tėviškėje. Renginio metu grojo Vilkaviškio muzikos mokyklos kanklių ansamblis, vadovaujamas mokytojos Raimondos Kurauskienės, Pijus Striokas, Rusnė Bernotaitytė. Kiršuose renginio dalyvius pasveikino Laima Bučienė.Baigiamasis poezijos vakaras „Po poezijos paukštės sparnu“ vyko kultūros rūmų patalpose. Šventės metu Salomėjos Nėries vardo literatūrinė premija ir meno dirbinys (autorius Zenonas Skinkys) įteikta poetei Indrei Valantinaitei už eilėraščių knygą „Trumpametražiai“.