V. Pietario 165-osioms gimimo metinėms

„Kaip ta praeitis atrodo mano vaidentuvėje...“

 

 

 

•  Vinco Pietario biografija
•  Vinco Pietario bibliografija

 

 

Parodą parengė Vilkaviškio viešosios bibliotekos bibliografijos ir informacijos skyriaus vedėja Gitana Pumerytė-Vosylienė.