J. Basanavičiaus 165-osioms gimimo metinėms

Lietuvių kalbos istorijos tyrinėjimai

 

J.Basanavičius gimė 1851 m. lapkričio 23 d. Ožkabalių kaime, Bartninkų valsčiuje. Iki pat savo mirties 1927 m. vasario 16 d. dirbo savo krašto labui.
Jonas Basanavičius yra ryškiausias XIX a. pabaigos tautinio atgimimo pradininkas, pirmasis laikraščio „Aušra“ redaktorius, vienas svarbiausių valstybės nepriklausomybės siekėjų, gydytojas, tautosakininkas, antropologas, publicistas, visuomenės ir kultūros veikėjas, lietuvių tautos patriarchas.
Įvairiapusės veiklos apibūdina J.Basanavičių kaip intelektualią ir viskuo besidominčią asmenybę. Viena iš susidomėjimo sričių - tai lietuvių kalbos tyrinėjimai ir mėginimas atgaivinti ilgų spaudos draudimo metų išvargintą ir sužalotą mūsų rašytinę kalbą.
Draugystė su Jurgiu Zauerveinu lėmė tai, kad šį savo veikalą jis dedikavo būtent dainos „Lietuviais esame mes gimę“ autoriui: „Ant atminties drauge su Tavimi Lietuvoje praleistun tiek mums mielun, neužmirštinun valandun, teikies priimtie ir šitan mano menkan veikalėli, prisidedantin, kiek numanau, nors biskelin prie patobulinimo lietuviškos graphikos“.
Brangiems mūsų Vilkaviškio viešosios bibliotekos, Vilkaviškio krašto ir lietuvių kalbos mylėtojams siūlome susipažinti su Dr. Jono Basanavičiaus lietuvių kalbos istorijos veikalu, išleistu 1899 m. Tilžėje, spaudos draudimo metais.

Basanavičius, Jonas (1851-1927). Prie historijos musun rašybos/ paraše dr. J. Basanavičius. - Tilžeje: spaustuveje Otto v. Mauderodes, 1899