Tautodailininko-kryždirbio R. Blažaičio 50-ajam jubiliejui

„Iš miško pabėgau, bet nuo medžio tai ne...“

 

 

•  Raimundo Blažaičio biografija
•  Tautodailininko veikla 2010-2017 metais
•  Bibliografija ir videoteka

 

 

Parodą parengė Vilkaviškio viešosios bibliotekos bibliografijos ir informacijos skyriaus vedėja Gitana Pumerytė-Vosylienė. Nuotraukos iš R. Blažaičio šeimos albumo.