Renginiai ir parodos

 

2022 M. LAPKRIČIO MĖNESĮ

 

VILKAVIŠKIO VIEŠOJI BIBLIOTEKA

BIBLIOGRAFIJOS IR INFORMACIJOS SKYRIUS
2022.11.03 d. Virtuali literatūros paroda (Facebook viešosios bibliotekos paskiroje) „Vėl mane pašaukė žemės keliai...“: Lietuvos poeto, vertėjo, žurnalisto, leidėjo Juozo Tysliavos 120-osioms gimimo metinėms.

SKAITYTOJŲ APTARNAVIMO SKYRIUS

2022.11.03-30 d. Literatūros paroda „2022 metų Nobelio literatūros premijos laureatas“.

VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUS
2022.11.03-16 d. Literatūros paroda „Lauren Oliver ir jos „Meilės karštinės“ trilogija“: Rašytojos 40-mečiui.
2022.11.14-29 d. Literatūros paroda „Brigitte Blobel - vokiečių romanų rašytoja“: Autorės 80-mečiui.
2022.11.24-12.08 d. Literatūros paroda „Didysis pasaulio pasakų kūrėjas Vilhelmas Haufas“: Vokiečių prozininko, poeto, pasakininko Vilhelmo Haufo 220-osioms gimimo metinėms.

 

KYBARTŲ M. FILIALAS

2022.11.16 d. 11.00 val. Literatūrinė valandėlė „Romantiškoji Šiaurė“: Skirta Šiaurės šalių literatūros savaitei.
2022.11.03-17 d. Literatūros paroda „Aš, paskutinis prūsų palikuonis“: Lietuvos poeto, vertėjo, žurnalisto, leidėjo Juozo Tysliavos 120-osioms gimimo metinėms.
2022.11.28-30 d. Literatūros paroda „Haufo pasakų magija“: Vokiečių prozininko, poeto, pasakininko Vilhelmo Haufo 220-osioms gimimo metinėms.

 

VIRBALIO M. FILIALAS

2022.11.04-18 d. Literatūros paroda „70-ties knygų vaikams autorė Astrida Lindgren“: Rašytojos 115-toms gimimo metinėms.
2022.11.11 d. 12.00 val. Edukacinė valandėlė vaikams „Tų juokelių iki kelių“: Linksmų etnografinių lietuvių vaikų žaidimai.
2022.11.15 d. 15.00 val. Literatūros parodos pristatymas „Žiema - geriausias metas skaitymui“: Šiaurės šalių literatūros savaitė.
2022.11.17 d. 12.00 val. Viktorina vaikams „Astrida Lindgren ir Švedija“: Šiaurės šalių literatūros savaitė.

 

ALVITO FILIALAS

2022.11.16 d. 11.00 val. Skaitymo rytmetys „ Žmogus ir gamta“.
2022.11.23 d. Teminė paroda „Lietuvos karžygiai - savanoriai“: Lietuvos kariuomenės dienai.
2022.11.17 d. 17.00 val. Teminis vakaras „ Sutemos, sutemos...“: Skirta Šiaurės šalių literatūros savaitei.
2022.11.23 d. Teminė paroda „Lietuvos karžygiai - savanoriai“: Lietuvos kariuomenės dienai.

 

BARTNINKŲ FILIALAS

2022.11.03-18 d. Literatūros paroda „Išliksiu aš gyvas paveiksle tame“: Poeto Jono Mačiulio Maironio 160-osioms gimimo metinėms.
2022.11.21-30 d. Literatūros paroda „Likimo žaismas“: Prozininko, dramaturgo, politinio veikėjo Vinco Krėvės Mickevičius 140-osios gimimo metinėms.
2022.11.16 d. 10.00 val. Teminis renginys vaikams „Gamta Šiaurėje“: Šiaurės šalių literatūros savaitė.
2022.11.17 d. 19.00 val. Teminis renginys suaugusiems „Gamta Šiaurėje“: Šiaurės šalių literatūros savaitė.

 

GIRĖNŲ FILIALAS

2022.11.18 d. 15.00 val. Adventinė popietė „Tu pažiūrėk už lango sninga...“: Susitikime
Bibliotekoje.
2022.11.23 d. 15.00 val. Literatūriniai skaitymai „Šiaurės šalių rašytojai“: Šiaurės šalių
Literatūros savaitei.
2022.11.12-26 d. Literatūros paroda „Vaikystės išdaigos“: Švedų vaikų rašytojos Astridos Lindgren 115-osioms gimimo metinėms.
2022.11.26-30 d. Literatūros paroda „Mano vaikystės pasakos“: Vokiečių rašytojo V. Haufo 220-osioms gimimo metinėms.

 

GIŽŲ FILIALAS

2022.11.03-30 d. Literatūros paroda „Mylimiausia vaikų rašytoja Astrida Lindgren“: Rašytojos A. Lindgren 115-osioms gimimo metinėms.
2022.11.10-30 d. Literatūros paroda „Naujienos iš šiaurės“: Naujausios šiaurės šalių rašytojų knygos, šiaurės šalių literatūros savaitė.
2022.11.16 d. 14.00 val. Literatūriniai skaitymai „Vieną kartą toli toli šiaurėje...“: Šiaurės šalių literatūros savaitė.

 

GRAŽIŠKIŲ FILIALAS

2022.11.15 d. 12.00 val. Garsiniai skaitymai „Jei sutiktum lokį“: Šiaurės šalių literatūros savaitė.
2022.11.15-30 d. Virtuali literatūros paroda (Facebook Gražiškių bibliotekos paskiroje) „Rašytoja, kuri rašė ne itin rimtai“: Švedų vaikų rašytojos Astridos Lindgren 115-osioms gimimo metinėms.
2022.11.18 d. 15.00 val. Literatūriniai skaitymai apie šiaurės šalių žmonių gyvenimą suaugusiems „Tamsiomis popietėmis su paslaptigomis istorijomis“: Šiaurės šalių literatūros savaitė.
2022.11.25-30 d. Virtualus naujų knygų pristatymas (Facebook Gražiškių bibliotekos paskiroje) „Naujos knygos atkeliavo“.

 

GUDKAIMIO FILIALAS

2022.11.03-30 d. Lieratūros paroda „Maironis-poetų lūpomis“: Kunigo, profesoriaus, XIX ir XX a. lietuvių romantizmo poeto Maironio Jono Mačiulio 160-osioms gimimo metinėms.
2022.11.21 d. 15.00 val. Garsiniai skaitymai „Pasakiškas Haufo pasaulis“: Vokiečių prozininko, poeto, pasakininko Vilhelmo Haufo 220-osioms gimimo metinėms.

 

KARKLINIŲ FILIALAS

2022.11.18 d. 09.30 val. Garsiniai skaitymai „Šviesos ir žodžio šventė“: Šiaurės šalių literatūros savaitė.
2022.11.14-20 d. Literatūros paroda „Šiaurės šalių rašytojai“: Šiaurės šalių literatūros savaitė.

 

KETURVALAKIŲ FILIALAS

2022.11.14 d. 14.00 val. Garsiniai skaitymai „Gyvatės pėdsakas ant uolos“: Vaikų rašytojos Astrid Lindgren 115-osioms gimimo metinėms.
2022.11.18 d. 15.00 val. Literatūrinė popietė „2022 Šiaurės šalių savaitė“.
2022.11.14-29 d. Literatūros paroda „Haufo pasakos“: Vokiečių prozininko, poeto, pasakininko Vilhelmo Haufo 220-osioms gimimo metinėms.
2022.11.29 d. 13:30 val. Literatūrinė-muzikinė-kūrybinė popietė „Advento vainikas“: Advento popietė kartu su bendruomenės klebonu D. Gurevičiumi.

 

KLAMPUČIŲ FILIALAS

2022.11.03-30 d. Literatūros paroda „Jau niekas tavęs taip giliai nemylės...“: Kunigo, profesoriaus, XIX ir XX a. lietuvių romantizmo poeto Maironio Jono Mačiulio 160-osioms gimimo metinėms.
2022.11.03-30 d. Literatūros paroda „Gražiausios V. Haufo pasakos“: Vokiečių prozininko, poeto, pasakininko Vilhelmo Haufo 220-osioms gimimo metinėms.
2022.11.18 d. 15.00 val. Literatūrinė popietė „Šiaurės šalių gamta“: Šiaurės šalių literatūros savaitė.
2022.11.21-30 d. Darbelių paroda „Rudeninio lapo kelionė“: Šiaurės šalių literatūros savaitė.

 

KLAUSUČIŲ FILIALAS

2022.11.07 d. 16.00 val. Filmo peržiūra „Tiltas į paslaptingąją Terabitiją“: Vaikų rašytojos K. Paterson 90-osioms gimimo metinėms.
2022.11.16 d. 16.00 val. Literatūriniai skaitymai „Gerasis šiaurės šalių literatūrinis monstriukas“: Šiaurės šalių literatūros savaitė.

 

LAKŠTUČIŲ FILIALAS

2022.11.14 d. 16.00 val. Literatūriniai skaitymai „Mažytė planeta vardu Astrid“: Švedų vaikų rašytojos Astridos Lindgren 115-osioms gimimo metinėms.
2022.11.14-20 d. Literatūros paroda „Populiariausių šiaurės šalių rašytojų kūryba“: Šiaurės šalių literatūros savaitė.

 

OPŠRŪTŲ FILIALAS

2022.11.07-18 d. Literatūros paroda „Mijo, mano Mijo“: Švedų vaikų rašytojos Astridos Lindgren 115-osioms gimimo metinėms.

 

PAEŽERIŲ FILIALAS

2022.11.03-17 d. Literatūros paroda „Maironis - daugiau negu poetas“: Lietuvių poeto Jono Mačiulio-Maironio 160-osioms gimimo metinėms.
2022.11.14 d. 15.00 val. Literatūriniai skaitymai „Gamta Šiaurėje“: Šiaurės šalių literatūros savaitei.
2022.11.14-28 d. Literatūros paroda „Astridos Lindgren pasaulyje - neužmirštamos istorijos“: Švedų rašytojos Astridos Lindgren 115-osioms gimimo metinėms.

 

PAJEVONIO FILIALAS

2022.11.14-28 d. Piešinių paroda „Gyvenimas tarp akmenynų“.
2022.11.15 d. 09.00 val. Literatūriniai skaitymai pradinių klasių moksleiviams „Nuotykiai šiaurės miške“: Šiaurės šalių literatūros savaitė.

 

PAŠEIMENIŲ FILIALAS

2022.11.14 d. 09.00 val. Literatūros valandėlė „Šviesos ir žodžio šventė“: Šiaurės šalių literatūros savaitė.
2022.11.03-30 d. Literatūros paroda „Tysliava Juozas - Nemuno rankose“: Lietuvos poeto, vertėjo, žurnalisto, leidėjo Juozo Tysliavos 120-osioms gimimo metinėms.
2022.11.03-30 d. Literatūros paroda „Taip niekas tavęs nemylės“: Lietuvių literatūros istorikui, kritikui, rašytojui Algimanto Radzevičiaus 90-osioms gimimo metinėms.

 

PILVIŠKIŲ FILIALAS

2022.11.03-18 d. Literatūros paroda „Vincas Krėvė - reikšmingiausias XX a. pradžios lietuvių rašytojas“: Lietuvos prozininko, dramaturgo, lietuvių literatūros klasiko, profesoriaus, politinio veikėjo Vinco Krėvės - Mickevičiaus 140-osioms gimimo metinėms.
2022.11.14-30 d. Literatūros paroda „Manau, kad žmonės būtų laimingesni gavę lėlių ir pasakų knygelių“: Švedų rašytojos vaikams Astridos Lindgren 115-osioms gimimo metinėms.
2022.11.18-30 d. Literatūros paroda „Išsisupus plačiai vakarų vilnimis“.
Man krūtinę užliek savo šalta banga...“: Kunigo, profesoriaus, XIX ir XX a. lietuvių romantizmo poeto Maironio Jono Mačiulio 160-osioms gimimo metinėms.
2022.11.27-30 d. Literatūros paroda „Pasakos, gyvuojančios šimtmečiais“: Vokiečių rašytojo, pasakų kūrėjo mokytojo Vilhelmo Haufo 220-osioms gimimo metinėms.

 

PŪSTAPĖDŽIŲ FILIALAS

2022.11.03 d. 15.00 val. Literatūriniai skaitymai: „Ilgesys atsiliepia dainoj“: Lietuvos poeto, vertėjo, žurnalisto, leidėjo Juozo Tysliavos 120-osioms gimimo metinėms.
2022.11.03-18 d. Literatūros paroda „Dievo meilės dainius“: Kunigo, profesoriaus, XIX ir XX a. lietuvių romantizmo poeto Maironio Jono Mačiulio 160-osioms gimimo metinėms.
2022.11.07-25 d. Literatūros paroda „Neišnykstantys dvasios gyvenimo vartai“: Rašytojo J. Lindės - Dobilo 150-osioms gimimo metinėms.
2022.11.14-25 d. Literatūros paroda „Aš, kaip rasa Viešpaties delne...“: Rašytojos D. Žilaitytės 90-osioms gimimo metinėms.
2022.11.18 d. 15.00 val. Edukacinė pamokėlė „Pasimatuok profesiją“: Profesijų pristatymas.

 

RAMONIŠKIŲ FILIALAS

2022.11.07-18 d. Literatūros paroda „Emilis iš Lionebergos“: Švedų rašytojos vaikams Astridos Lindgren 115-osioms gimimo metinėms.
2022.11.21-30 d. Literatūros paroda „Haufo pasakos“: Vokiečių rašytojo, pasakų kūrėjo mokytojo Vilhelmo Haufo 220-osioms gimimo metinėms.

 

SERDOKŲ FILIALAS

2022.11.08-22 d. Literatūros paroda „Juozas Tysliava - Suvalkijos krašto sūnus“: Poeto 120-osioms gimimo metinėms.
2022.11.15-29 d. Literatūros paroda „Algimantas Radzevičius - lietuvių literatūros istorikas, kritikas“: Rašytojo 90-ajam gimtadieniui.
2022.11.17 d. 16.00 val. Teminė popietė „Šiaurės šalių literatūros savaitė“.

 

SŪDAVOS FILIALAS

2022.11.15-16 d. 15.00 val. Teminės popietės „Šiaurės šalių literatūros savaitė“: Garsiniai skaitymai.
2022.11.23 d. 16.00 val. Kūrybinės dirbtuvės „Ant angelo sparnų“.

 

VOKIŠKĖLIŲ FILIALAS

2022.11.21-30 d. Literatūros paroda „Tautos dainius“: Kunigo, profesoriaus, XIX ir XX a. lietuvių romantizmo poeto Maironio Jono Mačiulio 160-osioms gimimo metinėms.
2022.11.29-30 d. Teminė paroda „Leiskit į Tėvynę“: Tremtį prisiminus.

 

ŽALIOSIOS FILIALAS

2022.11.03-15 d. Literatūros paroda „Gyvenimas sukasi ratu“: Žymiausio lietuvių poeto, kunigo, profesoriaus Jono Maironio-Mačiulio 160-osioms gimimo metinėms.
2022.11.09 d. 16.00 val. Teminė popietė „Vaikystė su knygomis“: Žymiausio švedų vaikų ir jaunimo rašytojos Astridos Anne Emilia Lindgren 115-osiosm gimimo metinės.
2022.11.14-29 d. Literatūros paroda „Šiaurės šalių rašytojai ir jų kūriniai“: Šiaurės šalių literatūros savaitė.
2022.11.14 d. 16.00 val. Skaitymo popietė „Gamta šiaurėje“: Šiaurės šalių literatūros savaitė.

2014. 09.27-30d. Literatūros paroda „Mylėjom Lietuvą iš tolo“: Kraštietei Genovaitei Dumčiūtei - Breichmanienei - 95