Suskambėjo mūza devynbalsė...

Gegužės mėnuo ne tik kvepia žydinčiais sodais ir alyvų žiedais, bet ir skamba poezija. Neįprastai žvarbią pavasario popietę sušildė jaukus poetės Dalios Milukaitės-Buragienės poezijos knygos „Skamba devynbalsė mūza“ pristatymas. Renginį vedė Vilkaviškio bibliotekos direktorė Vilija Glienė.
Poetė jau yra išleidusi 35 poezijos knygas (iš jų - keturias vaikams). D. Milukaitė-Buragienė - daugkartinė medikų poezijos pavasarių laureatė ir prizininkė, Akmenės krašto Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatė (2004m.), Vilkaviškio mažojo poezijos pavasario laureatė (2002, 2009) JAV (Los Andželas) Stasio Bataičio literatūrinės premijos laureatė (1999, 2004), Eduardo Šulaičio (Čikaga, 2004) literatūrinio fondo premijos laureatė. Išleistos dvi jos knygos Brailio raštu ir keturios garsinės poezijos knygos. Jubiliejiniame, septyniasdešimtajam poetės gimtadieniui skirtame, leidinyje sugulė eilėraščiai iš ankstesnių poezijos knygų. Renginyje svečiavosi ir kiti Vilkaviškio krašto poetai, D. Milukaitės-Buragienės draugai ir kūrybos gerbėjai - Jovita ir Algimantas Grakavinai, Vytautas Šiaudytis, poetės draugai ir kolegos. Sveikindami su gražia sukaktimi, renginio svečiai skaitė poetės eilėraščius iš naujojo rinkinio, apdovanojo jubiliatę gražiais žodžiais, linkėjimais ir gėlėmis.
Nuo 2017-ųjų metų Dalia Milukaitė-Buragienė vadovauja Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungai, tęsia savo vyro, poetų bičiulio ir globėjo Vlado Burago darbus, įgyvendina jo idėjas. Renginio metu buvo įteikta ir antroji Vlado Burago atminimo premija, atitekusi poetui Algimantui Grakavinu (pirmosios premijos laureatas - Vytautas Šiaudytis). A.Grakavino žodžiais tariant, šis apdovanojimas jam itin svarbus, nes Vl.Buragas buvo sielos draugas ir vedlys, nulėmęs jo kelią į kūrybą.
Apie D. Milukaitės-Buragienės eilėraščių skambumą liudijo ir netilstančios melodijos, sukurtos pagal poetės parašytas eiles. Skambėjo Viktoro Malinausko, Laimos Žemaitaitytės atliekamų dainų įrašai. Dainas pagal poetės sukurtus žodžius atliko Algimantas Šeronas. Renginį vainikavo dainininko Arūno Armono atliekama daina „Miela mano“.