Bibliotekoje lankėsi ateitininkai

Vasario 20 dieną bibliotekoje lankėsi Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos ateitininkų kuopa, kuriai vadovauja tikybos mokytoja Zita Motūzienė.
Ateitininkai - lietuviška katalikiša jaunimo organizacija, įkurta 1911 m. Į ją priimami mokiniai, studentai, nariais laikomi ir mokslus baigę organizacijos nariai (sendraugiai).
Vilkaviškyje ateitininkai atsikūrė 1989 metais kovo mėn. 1990 m. 08.28 d. davė įžodį studentai studijuojantys aukštosiose mokyklose.
Vėliau veikla nutrūko. Priežastis kūrė šeimas ar pasirinko dvasininkų kelią. Mokinių iniciatyva buvo atkurta Karaliaus Mindaugo kuopa, kurią sudaro ateitininkai kandidatai (kurie ketina tapti ateitininkais ir duoti įžodį) ir ateitininkų draugai, kurie jungiasi į veiklas su ateitininkais kandidatais.
Kadangi Zita Motūzienė pati yra ateitininkė nuo 1990 08.28 d., tapo dabartinės moksleivių kuopos globėja.
Kuopa atsikuria Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinėje mokykloje. Simboliška, nes Salomėja Nėris taip pat buvo ateitininkė.
Kuopos pirmininkė Gabija Krunkauskaitė 8 d klasės mokinė.