Skelbiami kandidatai 2020 m. S. Nėries vardo literatūrinei premijai gauti

Artėjant tarptautiniui poezijos festivaliui Vilkaviškyje „Poezijos pavasaris 2020“ skelbiami trys kandidatai, pretenduojantys gauti Salomėjos Nėries vardo literatūrinę premiją:

1. Aldona Ruseckaitė už eilėraščių knygą „Debesiu“ (Kauko laiptai. 2019 m.)
2. Enrika Striogaitė už eilėraščių knygą „Žmonės“ (Naujasis lankas. 2019 m.)
3. Paulina Žemgulytė už eilėraščių knygą „Šiaurinio dangaus“ (Kauko laiptai. 2019 m.)

Susipažinkime iš arčiau...

1. Aldona Ruseckaitė - poetė, rašytoja, muziejininkė. Vadovauja Maironio literatūros muziejui, yra Trečiojo amžiaus universiteto Literatūros fakulteto dekanė. Parašė keletą poezijos knygų, grožinių ir biografinių romanų.

Aldona Ruseckaitė gimė Prienų rajone, Ingavangio kaime. Baigusi mokyklą įstojo į Vilniaus universiteto Kauno humanitarinį fakultetą (dabar - VU Kauno fakultetas). 1978 m. baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas, įgijo filologo kvalifikaciją. Nuo 1971 m. dirbo „Litekso“ fabriko kadrų skyriaus inspektore. Vėliau Kauno S. Žuko taikomosios dailės technikume (dab. Kauno kolegijos J. Vienožinskio menų fakultetas) dirbo pagal specialybę - dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą.

1976 m. Aldona Ruseckaitė tapo tuometinio LSSR literatūros muziejaus (dab. Maironio lietuvių literatūros muziejus) moksline bendradarbe, vėliau skyriaus vedėja, o nuo 1989 m. - muziejaus direktore.

Ji yra Lietuvos muziejų asociacijos valdybos narė bei Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) narė, Trečiojo amžiaus universiteto Literatūros fakulteto dekanė. Nuo 1999 m. - Lietuvos rašytojų sąjungos narė.

Kaip poetė debiutavo 1994 metais Prienų krašto moterų poezijos antologijoje „Gimtinės upeliai“. Po metų išleido atskirą savo lyrikos knygą „Liūdesys kaip sekmadienis“. Vėliau pasirodė ne viena jos apysaka, dar kelios poezijos knygos bei biografiniai romanai.

Nuo 2012 m. parašė keletą biografinių romanų apie didžiuosius lietuvių literatūros kūrėjus - Maironį („Šešėlis JMM: Maironio gyvenimo meniniai biografiniai etiudai“), Žemaitę („Žemaitės paslaptis“), V. Mačernį („Dūžtančios formos: romanas apie Vytautą Mačernį“), Salomėją Nėrį („Padai pilni vinių“). Maironio literatūros muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė yra sukaupusi daugybę muziejinių žinių, jau senokai domisi moterų rašytojų likimais.

Aldona Ruseckaitė yra pelniusi daugybę apdovanojimų tiek už muziejinę, tiek už literatūrinę veiklą - Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino 2-ojo laipsnio medaliu, ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ riterio kryžiumi, o 2016 metais pelnė Vyriausybės kultūros ir meno premiją.

Rašytoja mėgsta aktyvų gyvenimo būdą, įkvėpimo semiasi iš gamtos, turėdama laisvą minutę vaikštinėja po Maironio sodą, mėgsta fotografuoti. Ji teigia, kad nė vieno biografinio romano nebūtų, jei ne jos darbas muziejuje, kur ji nuolat yra arti žymiausių ir įdomiausių Lietuvos asmenybių, rašytojų.

Šiais metais rašytoja Aldona Ruseckaitė pretenduoja gauti Salomėjos Nėries vardo literatūrinę premiją už eilėraščių knygą „Debesiu“ (Kauko laiptai. 2019 m.).

2. Enrika Striogaitė - poetė. Studijavo Klaipėdos universitete, Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame fakultete, įgijo lietuvių kalbos ir literatūros magistro diplomą. Kauno televizijoje kūrė ir vedė kultūros laidą „Konrado kavinė“. Rašo straipsnius kultūros tematika dienraštyje „Kauno diena“. E. Striogaitės kūryba publikuota Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų kūrybos almanache „Ligoninės priimamasis“, poezijos almanache „Kauno jaunieji“.

Lietuvos rašytojų sąjungos narė - nuo 2005 m.

Poetė parašė knygas: Lyja: eilėraščiai. - Kaunas: Nemunas, 2004.; Vienišėja: eilėraščiai. - Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005.; Žmonės: eilėraščiai. - Kaunas: Naujasis lankas, 2019. Sukūrė dokumentinius filmus: Mėlyniesiems katilėliams aidint (apie Kauno valstybinio lėlių teatro įkūrėją Stasį Ratkevičių). -2009 m.; August Varkalis (apie tapytoją Eugenijų Varkulevičių). - 2011 m.; Neužtikrintas saugumas (apie tapytoją Raimondą Gailiūną). - 2014 m.

2017 m. poetei įteiktas Kauno miesto burmistro Jono Vileišio žalvarinis medalis už nuopelnus kultūrai ir menui, Kauno miesto garsinimą.

2020 m. apdovanota Vieno lito premija už poetinį žvilgsnį ir dėmesingumą atsidūrusiems visuomenės paribiuose eilėraščių rinkinyje „Žmonės“ (Kaunas: Naujasis lankas, 2019).

Šiais metais poetė Enrika Striogaitė pretenduoja gauti Salomėjos Nėries vardo literatūrinę premiją už eilėraščių knygą „Žmonės“ (Naujasis lankas. 2019 m.).

3. Paulina Žemgulytė - poetė. 1966 m. Vilniaus universitete baigė lituanistiką. Dirbo redaktore Lietuvos kino mėgėjų draugijoje, „Literatūros ir meno” redakcijoje. Bendradarbiauja su kultūrine spauda, publikuoja eilėraščius, rašo recenzijas.
Lietuvos rašytojų sąjungos narė - nuo 1993 m.

Poetės biografijoje parašytos knygos:
Iš žilvičio šakos: eilėraščiai. - Vilnius: Vaga, 1983.
Lietūs pavasarį rudenį: eilėraščiai. - Vilnius: Vaga, 1990.
Rugsėji, šermukšnio uoga: eilėraščiai. - Vilnius: Regnum fondas, 1997.
Nubėgantys vieškeliais: eilėraščiai. - Vilnius: Vaga, 2006.
Kaip lelijos žydėjimas: eilėraščiai. - Vilnius: Žara, 2009.
Žalio lapo skėtis: eilėraščiai. - Vilnius: Gimtasis žodis, 2014.
Šiaurinio dangaus: eilėraščiai. - Kaunas: Kauko laiptai, 2019.

1998 m. poetė apdovanota Anzelmo Matučio premija už eilėraščių rinkinį vaikams „Rugsėji, šermukšnio uoga“.
1999 m. gavo Ievos Simonaitytės premiją už Klaipėdos krašto motyvus kūryboje.
1999 m. poetė apdovanota Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos premija už publicistinius kūrinius aktualiomis kultūros temomis.
2010 m. Paulinai Žemgulytei įteikta Tarptautinės vaikų ir jaunimo asociacijos (IBBY) Lietuvos skyriaus premija už geriausią 2009 metų knygą mažiausiems skaitytojams „Kaip lelijos žydėjimas“.

Šiais metais poetė Paulina Žemgulytė pretenduoja gauti Salomėjos Nėries vardo literatūrinę premiją už eilėraščių knygą „Šiaurinio dangaus“ (Kauko laiptai. 2019 m.).

Visas tris autores kviečiame palaikyti balsuojant Vilkaviškio viešosios bibliotekos internetiniame puslapyje www.vilkaviskis.rvb.lt iki balandžio 30 d.