Pabuvokime virtualiai Vilkaviškio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus 2019 m. renginiuose

2019-aisiais metais Vilkaviškio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje buvo organizuojami įvairūs renginiai: tradiciniai, literatūros popietės, viktorinos, literatūros valandėlės, savaitės renginiai bei akcijos, parodos, ekskursijos, edukacijos, paauglių Knygų klubo susitikimai, „Robotikos“ ir „Robomanijos“ būreliai, „#robomanija bibliotekoje“ vasaros užimtumo stovykla, skaitymo iššūkis „Vasara su knyga“. Populiarinant Viešąją biblioteką, knygas, skaitymą, kūrybiškumą ir bendravimą buvo surengta 145 masiniai renginiai. Iš jų: 16 kompleksinių, 20 žodinių, 64 vaizdiniai renginiai, 5 ekskursijos, 8 paauglių Knygos bičiulių susitikimai, 5 „Robotikos“ būrelio (Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos) užsiėmimai, 9 „Robomanijos“ būrelio (bibliotekos) užsiėmimai, 18 edukacinių užsiėmimų. Iš viso renginiuose dalyvavo: 1845 lankytojai. Literatūros, kūrybinių darbelių, piešinių, naujų knygų parodose eksponuota 1242 egzemplioriai, iš jų: 1031 egz. teminės literatūros, 211 kūrybiniai darbeliai ir piešiniai. Vaikų literatūros skyriuje buvo paminėtos svarbiausios Lietuvos valstybinės, kalendorinės šventės, rašytojų metinės ir jubiliejai. Tradiciškai dvyliktą kartą ruošėme vaikiškos knygos šventę „Knyga daro stebuklus“, taip pat dvyliktą kartą dalyvavome Šiaurės šalių bibliotekų savaitėje, kurios tema 2019 metais buvo „Šventės Šiaurės šalyse“ ir dvyliktą kartą dalyvavome „Metų knygos rinkimuose“ vaikų knygų kategorijoje, pažymėjome 19-ąją Nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę, dalyvavome akcijoje „Knygų Kalėdos“, penktą kartą dalyvavome miesto šventėje „Mano miestas Lietuvoj įrašytas“, trečią kartą organizavome vaikų vasaros užimtumo stovyklą „#robomanija bibliotekoje”.

Alvina Radžvilienė
Vilkaviškio viešosios bibliotekos
Vaikų literatūros skyriaus vedėja