Viešosios bibliotekos ir jos filialų fondus papildys naujos knygos!

Kultūros ministro įsakymu 65-ioms apskričių ir savivaldybių viešosioms bibliotekoms papildomai paskirstyta 1,7 mln. eurų fondų komplektavimui - knygoms ir kitiems dokumentams įsigyti.
Knygom lėšos skiriamos pagal gyventojų skaičių, todėl Vilkaviškio rajono savivaldybės viešajai bibliotekai papildomai numatyta 25 610 eur. Metų pradžioje bibliotekai buvo skirta 34 738 eur.
Bendra 2020 m. Lietuvoje skirta suma knygoms ir spaudiniams įsigyti sudaro 4 mln. 46 tūkst. eurų, ir tai viršija Europos Sąjungos vidurkį: vienam gyventojui viešojoje bibliotekoje Lietuvoje tenka 1,45 Eur, ES šalių vidurkis - 1,22 Eur.
Lėšos dokumentams skiriamos ne iš valstybės biudžeto, o yra pasiskolintos valstybės vardu. Štai dėl šios priežasties jos turės būti išleistos iki liepos 1 d., o ataskaitos ministerijai pateiktos iki liepos 7 d. Įsisavinus gautas lėšas bus perkami ne atsitiktiniai leidinius, o tie, kurių tikrai labai reikia Vilkaviškio viešajai bibliotekai bei jos teritoriniams padaliniams.
Daugiau informacijos skaitykite - www.lrkm.lt