Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos visuotinis narių susirinkimas

Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje spalio 7 d. vyko savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos visuotinis narių susirinkimas. Renginyje dalyvavo LR Kultūros ministras S. Kairys, LR Seimo kultūros komiteto pirmininkas V. Juozapaitis, LSA atstovas J. Mickus, Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos gen. direktorius prof. dr. R. Gudauskas, Bibliotekų tarybos pirmininkė E. Banionytė, LBD pirmininkė J. Steponaitienė, EIFL viešųjų bibliotekų Inovacijų programos vadovė R. Petuchovaitė ir kt. Renginio metu diskutuota bei įžvalgomis pasidalinta apie bibliotekų kaip socialinio gyvenimo dėmens situaciją, problemas, perspektyvas, ateities gaires. Bibliotekos sulaukė daug gražių žodžių, pagyrimų, kad šis kultūros lauko sektorius sėkmingai susidoroja ne tik su pandemijos iššūkiais, bet drąsiai, inovatyviai dirba kasdien. Viso renginio, diskusijų metų dar kartą patvirtinta nuostata, kad kiek mūsų gyvenime yra kultūros, tiek yra ir valstybės.
Renginio metu buvo įteiktos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos Metų nominacijos. Mūsų rajono bibliotekoms įteiktos dvi padėkos - Viešajai bibliotekai bei viešosios bibliotekos Gražiškių filialui.
Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija naujai kadencijai rinko Prezidentą ir Tarybą, į kurią jau trečiai - trejų metų kadencijai išrinkta bibliotekos direktorė Vilija Gilienė.