Pagalba ieškantiems teisinės informacijos

Niekas gyvenime neapsaugotas nuo sunkumų. Atsidūrus sudėtingoje teisinėje situacijoje dažnai norisi ne tik gauti teisininko patarimą, bet ir pačiam pasigilinti į problemą, suprasti, kaip ji gali būti analizuojama, sužinoti, kokie teisiniai sprendimai gali būti taikomi. Savarankiškai vertingos ir patikimos informacijos galima rasti teisinėje duomenų bazėje INFOLEX. Čia visa informacija pateikiama lietuvių kalba.
Infolex - tai lietuviška teisinė duomenų bazė, kurioje pateikiami teisės aktai ir praktika. Čia galima atlikti Lietuvos Respublikos valstybinių institucijų norminių teisės aktų su visais pakeitimais ir kitų dokumentų paiešką, susipažinti su Lietuvos teismų praktika administracinėse, civilinėse, baudžiamosiose bylose, taip pat Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimais bylose prieš Lietuvą, Europos Teisingumo Teismo dokumentais, Seimo kontrolierių pažymomis, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimais ir kt. „Infolex“ paiešką sudaro tarpusavyje integruotos dvi dalys: Teisės aktai ir Praktika. Abu šie teisės šaltinių registrai sudaro unikalią, vientisą, suderintą teisinės informacijos paieškos sistemą. „Infolex“ / Teisės aktų duomenų bazėje yra skelbiami šie dokumentai, integruoti su teismų praktika:

 • LR Seimo teisės aktų tekstai su visais pakeitimais, skelbtais oficialiuose leidiniuose ar Teisės aktų registre;
 • LR Vyriausybės aktų tekstai su visais pakeitimais, skelbtais oficialiuose leidiniuose ar Teisės aktų registre;
 • LR Prezidento aktų tekstai su visais pakeitimais, skelbtais oficialiuose leidiniuose ar Teisės aktų registre;
 • LR ministerijų ir kitų valstybės institucijų norminių teisės aktų tekstai, skelbti leidiniuose: „Valstybės žinios“, „Informaciniai pranešimai“, „Vyriausybės žinios“, „Lietuvos aidas“, su visais pakeitimais, skelbtais oficialiuose leidiniuose ar Teisės aktų registre. „Infolex“ Praktikos duomenų bazėje skelbiami šie dokumentai, integruoti su teisės aktais:
 • Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimai bylose prieš Lietuvą ir sprendimų Teismo nutarimai, sprendimai, išvados ir prašymai;
 • visa viešai paskelbta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo aprobuota ir neaprobuota praktika;
 • visa viešai paskelbta Lietuvos apeliacinio teismo praktika;
 • visa viešai paskelbta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika;
 • visa viešai paskelbta Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio apygardų teismų praktika;
 • visa viešai paskelbta Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio apygardų administracinių teismų praktika;
 • visa viešai paskelbta Lietuvos apylinkių teismų praktika;
 • Seimo kontrolierių pažymos;
 • Mokestinių ginčų komisijos dokumentai;
 • Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos dokumentai ir kt.

ES Teisingumo Teismo praktika - tai Teisingumo, Bendrojo (Pirmosios instancijos) teismo, Tarnautojų teismo praktika nuo 1954 m. Čia rasite visus Teismo sprendimus ir nutartis, generalinių advokatų išvadas ir nuomones.
Nuo ko pradėti? Ieškote teisės šaltinių, bet nežinote, kur ieškoti? Pirma išsiaiškinkite, ką norite rasti: ar teisės aktą, ar teismų praktikos dokumentą, ar kitą teisės šaltinį? Paiešką galima atlikti tik pasirinkus konkrečią paieškos sistemą. Jei ieškote teisės akto, rinkitės paiešką Teisės aktai, jei teismų praktikos dokumentų - Praktika, ir pan.
Nemokama prieiga prie duomenų bazės įmanoma tik Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje.

Vilkaviškio viešosios bibliotekos
Bibliografijos ir informacijos skyriaus bibliografė
Birutė Juškienė