Sėkmingi projektai bibliotekoje: mokinių laukia nauja edukacija

Besikeičiantys bendruomenės poreikiai, laikmečio aktualijos įpareigoja teikiamų paslaugų pokytį. Džiaugiamės, kad turėjome galimybę dalyvauti ir viešojoje bibliotekoje bei 26 kompiuterizuotuose filialuose sėkmingai įgyvendinti du projektus, kurie lėmė informacinių paslaugų įvairovę, inovatyvumą, suteikė naujų galimybių įvairaus amžiaus ir skirtingų socialinių grupių vartotojams operatyviai tenkinti informacinius poreikius.
 Projektas „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ oficialiai baigėsi šių metų sausio mėnesį, jo eigoje (2018-2022 m. sausis) viešojoje bibliotekoje ir filialuose atnaujinta viešosios interneto prieigos infrastruktūra, pagerintas interneto ryšys, įdiegtos apsaugos priemonės. Į rajono bibliotekas gauta nauja kompiuterinė ir programinė įranga: 105 kompiuteriai, spausdintuvai, multimedijos ir kt.
Dalyvaudami kitame - Informacinės visuomenės plėtros komiteto projekte- „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ drauge su projekto partneriais (asociacija „Langas į ateitį“, Vidaus reikalų ministerija, Ryšių reguliavimo tarnyba ir Nacionaline biblioteka) siekėme gyventojų skaitmeninio raštingumo įgūdžių plėtojimo, naujų skaitmeninių kompetencijų ugdymo. Mokymai gyventojams buvo organizuojami viešojoje bibliotekoje ir filialuose.
Viso projekto metu (2019-2021 m.) suorganizuoti 90-čiai grupių mokymai padėjo pagerinti skaitmeninio raštingumo gebėjimus 969 žmonėms: 25-ioms pradedančiųjų grupėms (250 žmonių) ir 65 pažengusiųjų grupėms (719 žmonių), iš kurių 36 grupės mokėsi nuotoliniu būdu, naudodamiesi „Microsoft Teams“ programine įranga.
Laimėta Kultūros paso edukacija „Ką mena Vilkaviškio viešosios bibliotekos istorija?“, taip pat, taps inovatyvia, informacine, mėgstama veikla jaunimui, kuri savo veiklą pradės jau nuo š. m. kovo 1 d.

Vilija Gilienė
Vilkaviškio viešosios bibliotekos direktorė