Naujausios rašytojos Kotrynos Zylės knygos pristatymas bibliotekose

Balandžio 27 dieną Vilkaviškio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius ir Keturvalakių filialo biblioteka prasmingai pažymėjo nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę „Tvari biblioteka“. Ta proga Vilkaviškio viešoji biblioteka susitikti su skaitytojais pakvietė vaikų ir jaunimo rašytoją, grafikos dizainerę, iliustruotoją Kotryną Zylę pristatyti naujausią savo knygą „Siela sumuštinių dėžutėje. Nelabai baisios istorijos“. Renginį finansavo Vilkaviškio rajono savivaldybė pagal viešosios bibliotekos pateiktą projektą „Lietuvių autoriai paaugliams 2022“.

Keturvalakių filialo bibliotekoje susitikti su populiaria ir žinoma rašytoja Kotryna Zyle ir sužinoti apie naujausią jos knygą susirinko Keturvalakių mokyklos - daugiafunkcio centro 5-6 klasių mokiniai. O į Vilkaviškio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrių buvo pakviesti Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos šeštų klasių mokiniai, kurie jau buvo skaitę Kotrynos Zylės knygą „Siela sumuštinių dėžutėje. Nelabai baisios istorijos“ ir labai įdomiai ją pristatę bibliotekoje akcijos „Metų knygos rinkimai“ metu.

Kotryna Zylė - jaunosios kartos rašytoja apie mitologiją, sugebanti mistines būtybes perkelti į šiuolaikinį pasaulį. Ši autorė unikali tuo, kad pati iliustruoja savo knygas kaire ranka tuomet, kai nori, kad sukuriamos istorijos būtų dar šiurpesnės, nelygesnės ir todėl dar baugesnės. Abiejų susitikimų metu rašytoja Kotryna Zylė jaunesniuosius paauglius supažindino su savo išleistomis knygomis, pasakojo, kaip susidomėti mitologija paskatino dar vaikystėje jai tėčio papasakotos mistinės istorijos, papročių svarba. Rašytoja pasakojo, kaip šeimoje buvo švenčiamos Joninės, Kūčios, kokių papročių tuomet laikydavosi. Tik suaugusi Kotryna Zylė suvokė, kad tie šeimoje išgirsti pasakojimai yra labai svarbūs, todėl ir gimė šių dienų skaitytojui jos tėčio perpasakoti pasakojimai. Naujausioje autorės knygoje „Siela sumuštinių dėžutėje. Nelabai baisios istorijos“ galima skaitant palyginti Kotrynos ir jos tėčio parašytas istorijas.

Renginio viešnia Kotryna Zylė susirinkusius paauglius pakvietė sudalyvauti šiurpiame ir mistiniame protmūšyje apie raganas, giltines, laumes, vėles, liaudies papročius, pateikdama ganėtinai šiurpius klausimus, kurių atsakymai ir pakankamai bauginantys buvo. Vaikai ne visada teisingai atsakinėdami, bet galiausiai sužinodami tikruosius atsakymus, pasisėmė daug žinių apie senąją lietuvių mitologiją, mistines būtybes ir lietuvių liaudies papročius, drauge su Kotryna Zyle aiškinosi kokios sąsajos tarp žodžių „velnias“, „vėlu“, „vėlė“. Buvo šiurpu, bet drauge ir įdomu sužinoti: iš kur atsiranda raganos, ką raganos vagia Joninių naktį, kaip marina lietuviška giltinė, kodėl žmonės velioniui į kapą dėdavo žirkles, ar laumės pavojingos žmonių vaikams, kaip atskirti laumę nuo paprastos moters, ką daro laumės, jei verpiant baigiasi kuodelis, kokiu pavidalu žmogaus kūną palieka siela (miegant arba mirštant). Po tokio šiurpinančio protmūšio paaugliams buvo pasiūlyta sukurti savo istoriją, pasirenkant vietą, metų laiką, orą, istorijos veikėją - žmogų arba būtybę, ką veikėjas veikia, kas netikėtai įvyksta ir pateikti istorijos paslaptį. Gimė nepakartojamai šiurpi istorija apie dešrelių fabriką ir į ten patekusį močiutės vegetarės anūką ir labai daug darbo tame fabrike turėjusią valytoją, kuri ten patyrė šiurpiai jaudinantį nuotykį...

Susitikimai su rašytoja Kotryna Zyle abejingų nepaliko, visi jaunieji paaugliai vienbalsiai nutarė, kad knyga „Siela sumuštinių dėžutėje. Nelabai baisios istorijos“ yra labai „kieta“, o Keturvalakių filialo biblioteka ją gavo dovanų su rašytojos autografu ir palinkėjimais. Mes, bibliotekininkės, taip pat daug sužinojome, ko nebuvome girdėję. Rašytojos Kotrynos Zylės pasakojimų būtų galima klausytis ir klausytis, o ji galėtų pasakoti ir pasakoti, bet... viskam yra pradžia ir pabaiga. Visi labai džiaugiamės, susipažinę iš arčiau su vaikų ir jaunimo rašytoja Kotryna Zyle ir linkime jai kuo geriausios kloties gyvenime ir kūryboje. Visi labai tikime, kad būtent ši Kotrynos Zylės knyga laimės „Metų knygos rinkimuose“ paauglių kategorijoje!

Alvina Radžvilienė
Vilkaviškio viešosios bibliotekos
Vaikų literatūros skyriaus vedėja