„Gimtoji žemė Tavęs ilgisi ir savo širdyje didžiai Tavęs pasigenda“

„Kūrybinis kelias atsiveria tada, kai kūrėjo vidaus gyvenimas pasidaro toks intensyvus, jis turi tiek daug pasakyti, jog, rodos, visos ligšiolinės formos to nepajėgs patenkinti. Reikia veržtis į naujas sritis - ir žodyje, ir mintyje, ir jausme...“ (A. Vaičiulaitis)
Birželio 21-ąją Vilkaviškio viešoji biblioteka pasitiko visą būrį kūrėjų, dalyvavusių tradiciniame, jau tryliktajame kūrybinių darbų konkurse „Gimtoji žemė Tavęs ilgisi ir savo širdyje didžiai Tavęs pasigenda“, skirtame Antano Vaičiulaičio atminimui. Konkurso pradžia žymi 2007-uosius metus, ir nuo to laiko jį kas antri metai inicijuoja bei organizuoja Vilkaviškio r. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius. Šiais metais įvairiose amžiaus grupėse sulaukta 18 darbų - pradedant literatūriniu žodžiu ir baigiant pasirinkta piešimo technikos iliustracija.
Viešosios bibliotekos direktorė Vilija Gilienė sveikino visus, atvykusius į šventinį renginį ir, nepaisant už lango be perstojo pliaupiančio lietaus, linkėjo šilto bei jaukaus pasibuvimo. Perduodama sveikinimus nuo šio konkurso mecenačių - Antano Vaičiulaičio dukterų, direktorė kvietė pasižiūrėti ir atsiųstus Danutės bei Aldonos Vaičiulaityčių video įrašus, kuriuose apžvelgiami konkursui pateikti darbai, išsakoma nuoširdi padėka dalyviams, jų mokytojams bei šio renginio organizatoriams. Visokeriopos sėkmės ir kūrybinio impulso linkėjo ir Vaičiulaityčių pusseserė, meiliai vadinama ketvirtąja seserimi - Zita Rimkevičienė, atvykusi į šventinį renginį su pilna pintine vaišių.
Vilkaviškio r. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Daiva Riklienė taip pat pasidžiaugė neįkainojamu mūsų krašto lobynu - kūrybingų asmenybių gausa, o visiems jauniesiems kūrėjams linkėjo ateityje dar labiau papildyti šias gretas.
Šventinį renginį vedusi bibliografijos ir informacijos skyriaus vedėja Gitana Pumerytė - Vosylienė, subtiliai „vaikštinėdama“ Antano Vaičiulaičio minčių, prisiminimų ir kadaise rašytų jo laiškų takais, supažindino su šio konkurso dalyviais bei jų atliktais darbais. „Džiugu ir prasminga sveikinti konkurso dalyvius, susirinkusius būtent šiame, buvusios „Žiburio “ gimnazijos, pastate, kuriame greta kitų garsių kūrėjų, mokėsi ir Antanas Vaičiulaitis“,- dėliodama svarbiausius Antano Vaičiulaičio gyvenimo ir kūrybos akcentus kalbėjo Gitana. Nuo mažesnių link vyresnių, tais pačiais Antano Vaičiulaičio minčių takais, papuoštais mokytojos Vilmos Anelauskienės jautriais ir skambiais gitaros akordais, keliavome visi drauge ir džiaugėmės šios gražios šventės prasme.
Renginio kulminacija - konkurso „Gimtoji žemė Tavęs ilgisi ir savo širdyje didžiai Tavęs pasigenda“ - nugalėtojų apdovanojimai, kuriuos įteikė Vilkaviškio r. savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė ir vyriausioji specialistė Elena Šventoraitienė. Šiais metais konkurso nugalėtojais, kuriems įteikta A. Vaičiulaičio premija, tapo:
Vilkaviškio vaikų lopšelio - darželio „Buratinas“ „Drugelių“ grupės ugdytiniai (mokytoja Angelė Nausėdienė).
Žygimantas Narušis - Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos 6 klasės mokinys (mokytoja Vilma Anelauskienė).
Karolis Bruožys - Virbalio pagrindinės mokyklos 9 klasės mokinys (mokytoja Inga Kardauskienė).
Lukas Rakauskas - Vilniaus universiteto II kurso studentas.
II vietos laimėtojais išrinkti:
Arvydas Černius - Vilkaviškio vaikų lopšelio - darželio „Buratinas“ „Kregždžiukų“ grupės ugdytinis (mokytoja Lina Bakaitienė).
Skaistė Gružinskaitė - Vilkaviškio S. Nėries pagrindinės mokyklos 5a klasės mokinė.
Milda Penkaitytė - Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos IIa klasės mokinė (mokytoja Reda Viktažentienė).
III vietos laimėtojai:
Elzė Andriuškevičiūtė - Vilkaviškio vaikų lopšelio - darželio „Buratinas“ „Smalsiukų“ grupės ugdytinė (mokytoja L. Benekoraitienė).
Barbora Pudzinskaitė, Isabella Siddi, Elena Roveršteinaitė - Vilkaviškio vaikų lopšelio - darželio „Buratinas“ „Debesiukų“ grupės ugdytinės (mokytojos Rita Bartuškienė ir Lina Galinaitienė).
Ugnė Kojutytė - Vilkaviškio S. Nėries pagrindinės mokyklos 5c klasės mokinė (mokytoja Vaida Kriščiūnienė).
Monika Remeikaitė - Pilviškių „Santakos“ gimnazijos Ib klasės mokinė (mokytoja Alma Urbonienė).
Visi konkurso darbų autoriai ir jų mokytojai bei šiai šventei padėję pasiruošti renginio dalyviai buvo apdovanoti Vilkaviškio savivaldybės Švietimo, sporto ir kultūros skyriaus dovanomis, dėmesiu ir nuoširdžia padėka.
„O mano rūpestis - kad lietuvių tauta ir kalba eitų iš kartos į kartą, iš amžių į amžius“, - kadaise rašė Antanas Vaičiulaitis. Tai, kad ir šiandieninė karta tam rūpesčiui nėra abejinga, įsitikino kiekvienas, atvykęs į šventinį renginį „Gimtoji žemė Tavęs ilgisi ir savo širdyje Tavęs didžiai pasigenda“.

Vilija Štreimikienė
Vilkaviškio viešosios bibliotekos metodininkė