2014 m. Nacionalinei bibliotekų savaitei pasibaigus

Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose 2014 m.balandžio 23-29 dienomis nuvilnijo 14-osios Nacionalinės bibliotekų savaitės „Biblioteka - vienas pasaulis, daug istorijų“ renginių banga, skatinanti iš naujo atrasti senas ir kurti naujas istorijas, užmezgti naujas pažintis, formuojti įpročius skaityti ir mokytis visą gyvenimą, kur visiems sukuriamos galimybės sužinoti, sugalvoti, keistis ir keisti.
Vilkaviškio rajono bibliotekose vyko renginiai, kurie glaudžiai siejasi su asmenybės ugdymu, skaitymo įpročių šeimoje formavimu, kūrybiškumo skatinimu. Skaitytojams ne kartą atsivėrė knygų, žinių, informacijos ir kultūros pasaulis, sukurtas skirtingų pažiūrų, tautybių, lyčių ir išsilavinimo žmonių.
Nacionalinė bibliotekų savaitė prasidėjo balandžio 23-iąją, UNESCO minimą Pasaulinę knygos ir autorių teisių dieną. 2014-ieji paskelbti literatūros klasiko K. Donelaičio metais. Minėdami juos, šalies miestų ir miestelių bibliotekos pakviestos skaityti šio rašytojo, lietuvių literatūros pradininko kūrinių.
Vilkaviškio rajono bibliotekose taip pat skaitėme K. Donelaičio kūrybą. Vilkaviškio vaikų literatūros skyriaus darbuotojos surengė Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos mokiniams ir ir jauniesiems savanoriaims skaitymus, skirtus K. Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms paminėti. Pirmieji K. Donelaičio „Metai“ posmai nuskambėjo bibliotekos skliautais iš Onos Birštonaitės lūpų. Skaidrių pagalba mokiniams parodyti svarbiausi didžiojo poeto gyvenimo ir kūrybos etapai. Lietuvių klasiko kūrybos kulminacija - poema „Metai“. Ji laikoma 18 a. buities ir papročių enciklopedija. Yra garsiausias ypatingos meninės vertės kūrinys ,susilaukęs pripažinimo pasaulyje. „Metai“ įtraukti į žymiausių Europos literatūros šedevrų sąrašą.
Pagerbdami poeto K. Donelaičio atminimą mokiniai poemą skaitė prie Vilkaviškio krašto muziejaus kilnojamosios parodos „Kristijonas Donelaitis - būrų dainius“ Šią parodą parengė Vilkaviškio krašto muziejaus vyriausia fondų saugotoja E. Rupeikienė ir dailininkė J. Rutkauskienė. Parodoje atsispindi poeto gimtieji vaikystės Lazdynėliai, mokslo ir studijų metai, vaizdai iš Tolminkiemio, kuriame poetas išdirbo 37 metus. Nuotraukose iškilių menininkų darbai, kraštietės kriminalistės O. Dambrauskaitės nuopelnai identifikuojant „Metus“. Įdomūs V. K. Jonyno medžio raižiniai. Keturių metų laikų ciklo iliustracijos iš poemos „Metai“ ir kt. Ypatingu hegzametru parašytą epinę poemą šeštokai skaitė su kūrybine išraiška, susikaupimu ir pagarba.
„Tik neužmirškit irgi manęs ir mano namelių“ poemoje „Metai“ lyg priesaką ateities kartoms išsakė būrų poetas.
Dar kartą įsitikinome, kad žmogus, aukštinęs kalbą ir savo šalį, išliks jaunimo prisiminimuose. Jo gimtinėje ir dabar dega žvakutės, žydi gėlės ir ryškiai spindi lietuviškos trispalvės...
Kybartų m. bibliotekoje Nacionalinę bibliotekų savaitę darbuotojos pradėjo surengdamos garsinius skaitymus „Gandras su kitais kaimynais parlėkė linksmas...“ mažiesiems skaitytojams K.Donelaičio kūrinių motyvais.
Alvito filiale taip pat prisimintas garsusis būrų dainius. Skaityta ištrauka iš „Metų“, buvo klausomasi dainos, sukurtos šio kūrinio žodžiais, kurią atliko grupė „Liūdni slibinai“.
Bibliotekose vyko ir kiti renginiai, raginantys atrasti ar atgaivinti skaitymo malonumą, dalyvauti susitikimuose su rašytojais, literatūros tyrinėtojais. Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje vyko poeto, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos nario Algimanto Grakavino poezijos knygos „Kai save į šešėlį mainai“ pristatymas, sulaukęs didelio būrio šio poeto gerbėjų.
Paežerių bibliotekoje Nacionalinę bibliotekų savaitę pradėjome poezijos popiete „Žodžiai iš širdies“, bibliotekoje susirinko poezijos mylėtojai. Pasikvietėme buvusį kraštietį - poetą, dabar gyvenantį Marijampolėje, Romualdą Ivanauską. Aptarėme anksčiau išleistą poezijos knygą „Rudenyje atsigręžiu į pavasarį“, kurioje savo lyriškomis eilėmis išsako savo jausmus, mintis - tikėjimui, gamtai, jaunystės ilgesiui, artimiesiems, namams, gyvenimui, meilę savo kraštui. Ir kaip poetas rašė: „Tik kodėl sustojame, atsigręžiame atgal ir nostalgiškai žvelgiame į tolį, kur pasilikęs jaunystės pavasaris?“. Su Paežerių pagrindinės mokyklos moksleivėmis, poeto sukurtais posmais, nuo vaikystės iki dabar skaitėme jo biografiją, taip paįvairindami popietę. Šios lyriškos sielos poetas skaitė ir naujai sukurtas eiles, iš dabar jau ruošiamos išleisti naujos knygos.Labai gražiais prisiminimais, apie Romualdo Ivanausko vaikystę, jaunystę pasidalino mokytoja, Paežerių „Gulbinėlio“ bendruomenės pirmininkė Justina Kiverienė. Poezija visuomet sušildo sielą žmogaus, kuris to nori. Tada ir diena šviesesnė, ir žmonės geresni, ir darbai prasmingesni. Ir taip praturtėje dvasiškai, baigėme savo mielą poezijos popietę.
Prasminga, kad bibliotekose vyko pokalbiai, disputai , viktorinos apie skaitymą, knygas, mėgstamus rašytojus.
Nacionalinė bibliotekų savaitė sutapo su bendruomeniškumo savaite Bartninkų Jono Basanavičiaus mokykloje. Septintos klasės mokiniai su klasės auklėtoja atėjo į biblioteką, kurioje rengta netradicinė pamoka, pavadinta „Skaitymo aktualumas paauglystėje . Vyko diskusijos, bendrauta. Pamokos išvados - skaitymas visais amžiaus tarpsniais žmogui yra svarbus.
Kitas renginys - viktorina „Knygelių žinovai“ - vyko 4 klasės mokiniams . Vaikai turėjo atsakyti į viktorinos klausimus apie knygeles , skaitymą, biblioteką, atlikti įdomias užduotis. Po įtemptos kovos išrinkta komanda laimėtoja.
Vištyčio bibliotekoje vyko edukacinė valandėlė mažiesiems bibliotekos lankytojams. Vaikai buvo supažindinti su šakinės literatūros spaudiniais, enciklopedijomis, kitais informaciniais leidiniais. Renginio išvada ta, kad ne tik kompiuteryje, bet ir knygose slypi galybė įdomių ir naudingų dalykų.
Pilviškių filiale vyko viktorina „Ką žinau apie knygą?“. Vaikams reikėjo pagalvoti ir atsakyti į su knyga susijusius klausimus: „kas nešė knygas spaudos draudimo laikais?“, „kas pirmos lietuviškos knygos autorius?“, „iš kokios knygos skaitoma ištrauka?“, „kas man yra knyga?“ ir į kitus susijusius su knyga klausimus.
Gižų bibliotekoje vyko viktorina „Skaitai knygas - kaupi žinias. Dvi dalyvių komandos varžėsi atsakinėdamos į įvairiausius klausimus. Vaikai šifravo patarles, minė mįsles, iš duotų žodžių kūrė ketureilius, vaidino knygų herojus ir kt. Viktorinos dalyviai buvo paskatinti prizais ir saldumynais.
Alvito bibliotekos taip pat skaitytojai ypratę Nacionalinės bibliotekų savaitės metu dalyvauti viktorinoje. Smagiai praėjo laikas varžantis su draugais. O užduočių mažieji išminčiai norėjo dar , dar ir dar. Atsisveikinant geriausi pasakojimų kūrėjai, Ievutė ir Arnas, pasipuošė marškinėliais.Dalyvausieji viktorinoje ir neliko be dovanų.
Taip jau sutapo, kad bibliotekų savaitės metu vyko ir Vaikų Velykėlės.
Bartninkų bibliotekoje prisiminėme senąsias tradicijas, vaikų laukė linksmos velykinės užduotys ir žaidimai. Alvito bibliotekoje karpėme ornamentus ir jais puošėme margutį. Velykų bobutė papasakojo apie tradicijas. Vaikai pasidalino savo įspūdžiais apie Velykų šventimą ir margučių marginimą savo šeimose. Žaidėme žaidimus, mynėme mįsles.
Vaikų Velykėlių šventė balandžio 25 d.vyko ir Gižuose. Šį renginį organizavome užsiregistravę dalyvauti „Naisių vasaros“ portalo paskelbtame konkurse. Šventėn susirinkusius vaikus prie kultūros namų pasitiko Velykų bobutė ir Velykų kiškis, kuris iškart vaikams davė darbo - surinkti pievelėje ir gėlyne išslapstytus margučius. Prisiminėme senuosius Velykų papročius, vaikai deklamavo eilėraščius apie pavasarį. Ant didelio kiaušinio formos lapo klijavome iš anksto bibliotekoje pasiruoštus spalvoto popieriaus ornamentus. Taip senoviniais raštais numarginto Didžiojo margučio nuotrauką išsiuntėme konkursui. Pasiskirstę komandomis vaikai rungtyniavo estafetėse, žaidė su atsineštais ir Velykų kiškio dovanotais margučiais. Paskutinė rungtis buvo tradicinė - margučių ridentuvės. Visi šventės dalyviai vaišinosi saldainiais. Šiek tiek pavėluotai sulaukėne ir Naisių vasaros konkurso organizatorių dovanėlių - Naisių vasaros teatro kompaktinio disko su muzikinio spektaklio „Pasaka apie obuolius ir kitus Obelių gyventojus“ įrašu.
 Vaikai noriai dalyvavo ekskursijose, organizuotose bibliotekose. Vilkaviškio VB į pažintinę ekskursiją „Kas yra biblioteka?“ darželinukai.
Alvito bibliotekoje apsilankė Alvito pagr. mokyklos pradinukai lydimi mokytojos Ingridos. Kadangi biblioteka - tai vieta, kur kiekvienas gali kurti savo istoriją, pilną naujų žinių, idėjų, kūrybos ir bendravimo tai mažieji lankytojai atsinešė su savo kurtas istorijas. „Bum, bum, bum - pasibeldė paštininkas Apalys tamsią naktį į žmogelio - vardu Žmogelis langą“. O kas vyko toliau? O vaikai pasakojo nuostabias istorijas, kuriose vyko neįtikinamiausi nuotykiai. O kad jūs būtumėt girdėję, kaip artistiškai jie pasakojo šias istorijas... Tikri rašytojai ir šaunūs artistai auga mūsų kaime. O jau sekančią dieną Alvito bibliotekoje lankėsi darželinukai. Jie susipažino su biblioteka, knygomis. Sužinojo kas jas rašo, iliustruoja, spausdina. Mažieji dalyvavo mini viktorinoje., kurioje šauniai pasirodė.
Nacionalinėsbibliotekų savaitės metu eksponuotos įdomios knygos, rengtos teminės ir literatūros parodos. Keletas įdomesnių iš jų:
Vištyčio bibliotekoje surengta literatūros paroda „Didieji knygų jubiliejai“.
Kybartų m. filiale fotografijų ekspozicija „Kybartai ir kybartiečiai“, kurioje pateiktos fotografo Česlovo Bacevičiaus nuotraukos.
Bartninkų filiale nuotraukų ekspozicija „Akimirkos iš bibliotekos gyvenimo“ - taip vadinosi nacionalinės bibliotekų savaitės metu mūsų bibliotekoje.
Gižų bibliotekoje pasitinkant nacionalinę bibliotekų savaitę buvo surengta literatūros paroda „Knygos, knygelės, knygutės“, kurioje eksponuojamos įvairaus dizaino vaikiškos knygelės - nuo pačios mažiausios iki didžiausios. Prisiminta knygų atsiradimo istorija, įvairių žymių žmonių mintys apie knygas.
Pilviškių bibliotekoje - „Biblioteka - pasaulio išmintis ir durys atviros kiekvienam“.
Kiekviena Nacionalinės bibliotekų savaitės diena buvo praleista skirtingai, atrandant ir išnaudojant vis kitas bibliotekų galimybes: bibliotekos kvietė į renginius visų amžiaus grupių lankytojus bendrauti, dalintis įspūdžiais apie perskaitytas knygas, aplankyti parodas, susipažinti su šiuolaikinės bibliotekos informacinėmis paslaugomis ir technologijomis.

Virginija Švedaitienė
Vilkaviškio viešosios bibliotekos
Metodininkė