Ženklų pėdsaką palikusiam mokslininkui Kazimierui Baršauskui - 110

„Gyvenkite, kaip mokėsite, tik būtinai santaikoje. Gyvenimo pagrindas yra mokslas, darbas, darbštumas. Turėkite visur kantrybės. Gerbkite kitus, kitų darbą. Niekados neatidėliokite darbo kitai dienai. Darbštumu ir tvirta valia žmogus viską nugali. Padėkite nelaimėje kitiems. Būkite kuklūs.“
(iš prof. K. Baršausko laiško savo vaikams)

Rektorius, žymus mokslininkas, Lietuvos nusipelnęs mokslo veikėjas, Lietuvos mokslų akademijos akademikas, profesorius, habilituotas fizikos mokslų daktaras Kazimieras Baršauskas gimė 1904 metais gegužės 13 dieną Gižų kaime gausioje ūkininko šeimoje. 1925 m., baigęs Marijampolės realinę gimnaziją, įstojo į LU Matematikos ir gamtos fakulteto Fizikos skyrių.
K.Baršausko mokslinės kūrybos pradžią, žymi jaunesniojo laboranto pareigos Matematikos ir gamtos fakultete. K.Baršausko iniciatyva kūrėsi originali inžinierių rengimo sistema. Rektoriaus suburti instituto fizikų kolektyvai daugiausia plėtojo tris mokslines kryptis - puslaidininkių, ultragarso pritaikymo ir magnetinio branduolinio rezonanso tyrimų. Fizikų ir jų vadovo pasididžiavimu tapo ultragarso mokslinio tyrimo laboratorija.
K. Baršauskas atliko didžiulį organizacinį darbą statant KPI naujus korpusus, bendrabučius, įkuriant naujas mokymo ir mokslines laboratorijas, steigiant KPI filialus, tobulinant mokymo procesą. Jo rūpesčiu įsigyta pirmoji didžioji elektroninė skaičiavimo mašina.
Nors ir buvo labai atsidėjęs darbui, prof. Kazimieras Baršauskas visada domėjosi visuomenės reikalais, jis buvo daugelio populiarių mokslinių straipsnių autorius, aktyvus Lietuvos fizikų draugijos narys, žurnalo “„Lietuvos fizikų rinkinys“” redakcinių kolegijų narys, vienas iš „Žinijos“” draugijos steigėjų. Po dar prieš karą to meto vyriausybei liberalių mokslo ir kultūros veikėjų įteiktojo memorandumo dėl civilinės metrikacijos įvedimo buvo ir Kazimiero Baršausko parašas.
Kazimieras Baršauskas labai rūpinosi fizikos mokslo populiarinimu ir dėstymu universitete bei vidurinėse mokyklose. Pirmuosius vadovėlius išleidęs nepriklausomoje Lietuvoje, šį darbą ypač suintensyvino pokario metais. Ištisos moksleivių kartos mokėsi iš prof. Kazimiero Baršausko kartu su kolegomis parašytų vadovėlių. Mirė 1964 m. gegužės 24 d., palaidotas Kauno Petrašiūnų kapinėse.
Jis savo veikla daug prisidėjo prie mokslo raidos Lietuvoje. Vieniems Kazimieras Baršauskas - lengvai suprantamų mokyklinių fizikos vadovėlių autorius, kitiems - modernus fizikas, profesorius, akademikas, labai daug kam - mylimas Kauno politechnikos instituto rektorius, o bent kartą su juo asmeniškai susitikusiems - be galo paprastas ir nuoširdus žmogus, savo dalykiškumu ir intelektu galėjęs nuginkluoti net ir labai rūsčius oponentus, o mokėjimu bendrauti tiesiog užburti pašnekovą.

Gražina Cikanavičienė
Vilkaviškio viešosios bibliotekos
Bibliografijos ir informacijos skyriaus bibliografė