INFORMACIJA APIE PASLAUGŲ TEIKIMĄ VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE IR FILIALUOSE KARANTINO LAIKOTARPIU

Vadovaujantis LR vyriausybės nutarimu Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo 2020 m. lapkričio 4 d. nr. 1226 ir LR Sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu Dėl bibliotekų darbo organizavimo būtinųjų sąlygų 2020 m. lapkričio 6 d. nr. V-2506, lapkričio 7-29 d. karantino laikotarpiu Vilkaviškio rajono viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose:

  • Vartotojai (skaitytojai) bus aptarnaujami bekontakčiu būdu;
  • Vartotojai (skaitytojai) knygas galės užsisakyti ar rezervuoti elektroniniu būdu adresu https://vilkvb.libis.lt;
  • Užsakytos knygos vartotojams (skaitytojams) bus išduotos per LIBIS SAP programą, sudėtos į plastikinį maišelį, ant jo užklijuotas skaitytojo pažymėjimo numeris ir paliktos lentynoje bibliotekos fojė;
  • Nebus teikiamos skaityklų (periodinių leidinių, kompiuterių ir interneto) paslaugos;
  • Stabdomas renginių organizavimas, tiesioginiai kompiuterinio raštingumo mokymai, edukacinių paslaugų, neformaliojo ugdymo tiesioginių užsiėmimų organizavimas. Šios veiklos nukeliamos vėlesniam laikotarpiui;
  • Vilkaviškio viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo laikas karantino laikotarpiu - pirmadienis-penktadienis nuo 9.00 iki 17.00 val. Šeštadieniais-sekmadieniais skaitytojai neaptarnaujami. Dokumentus (knygas) prašome grąžinti į knygų grąžinimo įrenginį, esantį prie įėjimo į biblioteką.

Savo kūriniais gebėjusiam sustabdyti laiką Albinui Baranauskui - 90

Ar girdite? Ar girdite tą dūžį,
pageltusių laikrodžių,
Kurį dar kartoja žiemos vėjas?
Atminkite mus atgiedotus.
O dabartės jau taip sunku
atsiminti.
Minėkite mus, pasimetusius...

Albinas Baranauskas

Išeivijos prozininkas, poetas ir vertėjas Albinas Baranauskas gimė 1924 metais birželio 3 dieną Bartninkų kaime mažažemio valstiečio šeimoje, baigė gimtojo kaimo pradžios mokyklą („Senajame Tyzenhauzo dvare ant daubos kranto, apleisto ir griūvančio, prabėgo patys šviesiausieji mano mokslo metai“), paskui Vilkaviškio J. Basanavičiaus gimnaziją. 1944 m., kartu su karo banga, turėjo palikti Lietuvą, atsidūrė Vokietijoje. Jam buvo 20 metų. Vėliau eilėraštyje jis rašė:

Aš numiriau dvidešimties metų amžiaus nuo Vištyčio
Kalvų spalvos, tada, kai dar atsigręžiau
tą paskutinį
Paskutinį kartą.

1948 m. jis išvyko į JAV, apsigyveno Konektikuto valstijos Voterberio mieste. Konektikuto universitete baigė anglų kalbos ir literatūros studijas, dirbo šio universiteto bibliotekos žurnalų, vėliau retų knygų skyriuje. Mirė A. Baranauskas 2013 metais vasario 17 dieną.
Tiek išeivijoje, tiek pas mus jis daugiau žinomas kaip prozininkas, bet gerbiamas ir kaip poezijos meistras.
A. Baranausko novelėse (rinkinys „Sniego platumos“, 1955 m., „Kalvos ir lankos“ 1959 m.) lyriškai, su humoru vaizduojama gimtojo krašto kaimo buitis ir žmonės, gausu poetiškų gamtos detalių. Romano „Karklupėnuose“ (1965 m.) pagrindinė tema - jaunuolių meilė vokiečių okupacijos metais, romane „Rudenys ir pavasariai“, arba Užplynių Pullinevičius namie ir svetur (3 t. 1976-78 m.) tragiškų istorinių įvykių fone parodomi kelių kartų žmonių likimai, išeivių gyvenimas JAV. Su šiuo kūriniu tematiškai susijęs „Vinco Mazurkevičiaus romanas“ (1980 m.). Poezijai (rinkinys „Pasaga ir vyšnios“ 1965 m., „Poezija“ 1994 m.) būdingi tėviškės prisiminimų sukelti išgyvenimai. Išvertė į anglų k. I. Šeiniaus, A. Vaičiulaičio, V. Tamulaičio kūrinių.
Žurnalistė, rašytoja Danutė Bindokienė apie jo kūrybą rašo: „A. Baranauskas, atrodo, pasiryžęs įrodyti, kad paprasto žmogaus paprastas gyvenimas, gerai pavaizduotas, yra tiek pat įdomus, kaip didelių žygdarbių ar sukrečiančių įvykių aprašymas.“

Gražina Cikanavičienė
Vilkaviškio viešosios bibliotekos
Bibliografijos ir informacijos skyriaus bibliografė