Mirė garsus išeivijos fotomenininkas Algimantas Kezys

Vasario 23-iosios naktį Jungtinėse Amerikos Valstijose po sunkios ligos mirė garsus išeivijos fotografas Algimantas Kezys. Pastaruosius mėnesius sunkiai sirgo, gyveno pas seserį Bostone.
Kultūrinis ir meninis A. Kezio veiklos spektras labai platus: jis - fotomenininkas, parodų organizatorius, leidėjas, rašytojas, filmų kūrėjas. Atkūrus Nepriklausomybę, A. Kezys buvo pirmasis, kuris padėjo JAV burti iš Lietuvos atvykstančius vadinamuosius trečiabangius. Visa tai jis darė asmeniškai, be jokios pagalbos iš lietuviškų organizacijų: leido katalogus, savo namuose rengė literatūrinius vakarus, o „Čiurlionio galerijoje“, Jaunimo centre parodas.
A. Kezys gimė 1928 m. spalio 28 d. Vištytyje, Vilkaviškio rajone. 1932 m. visa jų šeima apsigyveno Kybartuose, čia ir pradėjo jis lankyti pradžios mokyklą. Vėliau, šeimai išsikėlus į Vilnių, mokėsi Vilniaus III-oje gimnazijoje. 1944 m. su tėvais pasitraukė į Vokietiją, mokyklos baigimo diplomą įsigijo Dypholco lietuvių gimnazijoje. 1950 m. apsigyveno JAV, įstojo į jėzuitų vienuolyną. 1959 m. baigė filosofiją Lojolos universitete Čikagoje. 1961 m. įšventintas kunigu. Dirbo jaunimo organizacijose, rūpinosi jų spauda. Redagavo laikraštį „Žvaigždė“. Jo iniciatyva 1966 m. Čikagoje įsteigtas Lietuvių fotoarchyvas (dab. Stasio Budrio archyvas), iki 2002m. jam vadovavo. Nuo 1977 m. Amerikos lietuvių bibliotekos leidyklos vienas steigėjų ir vadovas. Devintojo dešimtmečio viduryje atsisakė kunigystės. Fotografijos menu A. Kezys susidomėjo dar būdamas studentas. Kaip fotomenininkas, jis debiutavo 1963 metais, surengdamas pirmąją savo parodą Lietuvių jaunimo centre Čikagoje. Jo darbų parodos rengtos įvairiuose muziejuose JAV, Kanadoje, Pietų Amerikos, Europos šalyse. Lietuvoje surengta daugiau kaip dešimt kasmetinių jo parodų. Jis redagavo ir išleido monografijų, dailės ir fotografijų albumų. Parengė ir išleido apie 40 meno albumų, knygų. Sukūrė dokumentinių filmų apie lietuvių išeivijos žymius asmenis, kultūros įvykius. Sukaupė lietuvių dailės archyvą. Jo fotografijų turi įvairūs muziejai, iš jų - Čikagos meno institutas, Moderniojo meno muziejus, Metropolitano meno muziejus (abu Niujorke), Nacionalinė biblioteka Paryžiuje.
Už fotografijos meną A. Kezys apdovanotas JAV LB Kultūros tarybos premija bei LDK 5 laipsnio ordinu.
„Pasaulis yra pilnas grožio ir prasmės, tad jo užteks visiems. Tik reikia jį atrasti, juo grožėtis ir savaip transformuoti. Savo nuotraukose nieko nebandau įrodinėti, nieko nereklamuoju, tik dalinuosi džiaugsmu, kad atradau grožio spindulį kurioje nors žemės kertelėje." - sakė A. Kezys.

Gražina Cikanavičienė
Vilkaviškio viešosios bibliotekos
Bibliografijos ir informacijos skyriaus bibliografė