Biblioteka - atvira erdvė bendruomenei

Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje rugpjūčio 7 d., lydimi Kauno apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus inspektorės Linos Cicėnaitės, dirbančios Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, lankėsi priežiūroje esantys asmenys (šeši nepilnamečiai ir vienas pilnametis). Ekskursijos į viešąją biblioteką tikslas - siekti efektyvesnio priežiūroje esančių asmenų užimtumo ir reintegracijos į visuomenę.
Atvykusieji turėjo galimybę susipažinti su visais viešosios bibliotekos skyriais ir jų veikla. Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Marija Žilienė supažindino su naudojimosi biblioteka taisyklėmis, kaip įsigyti skaitytojo pažymėjimą. Vaikų literatūros skyriaus bibliotekininkė Ina Dubickaitė papasakojo apie bibliotekos istoriją, Vaikų literatūros skyriaus vedėja Alvina Radžvilienė supažindino su skyriaus veikla, papasakojo apie tradicinius skyriaus renginius: Tarptautinę vaikiškos knygos šventę, Šiaurės šalių bibliotekų savaitę, Metų knygos rinkimų akciją, literatūrines popietes, temines spaudinių parodas. Bibliografijos ir informacijos skyriaus vedėja Gitana Pumerytė - Vosylienė supažindino su naudojimosi kompiuteriais galimybėmis, čia vedamais užsiėmimais, renginiais ir mokymais. Pristatė įvairius jaunimui ir suaugusiems vykdomus projektus, savanorių veiklą. Ekskursijos dalyviams įteikė knygutes „Kelyje į pergalę“ (leidėjas Europos Komisija) bei Europos žemėlapius, probacijos tarnybai - knygutę „Septyni gyvenimai“, informacines bibliotekos skrajutes.
Susipažinę su visais bibliotekos skyriais ir jų teikiamomis paslaugomis, prižiūrimieji asmenys ir jų vadovė buvo pakviesti pasižiūrėti projekto „Bibliotekos pažangai“ filmą „1000 galimybių“, iš kurio sužinojo, kaip bibliotekos keičia žmonių gyvenimus, kad niekada nevėlu atrasti biblioteką, draugauti su ja ir atrasti save, to viešosios bibliotekos darbuotojos ir linki priežiūroje esantiems asmenims.

Alvina Radžvilienė
Vilkaviškio viešosios bibliotekos
Vaikų literatūros skyriaus vedėja