Žemės reformos architektui Lietuvoje Albinui Rimkai - 130

„be mokslo žinių ilgiau mes apsieiti negalėsime, jeigu nenorėsime visų kitų kraštų užpakalyje palikti... Reikalinga, kad kiekvienoj apylinkėj būtų po vieną antrą žemininką, kurie... galėtų sekti visas ūkio mokslo ir technikos naujienas ir būtų visai apylinkei pavyzdžiu bei sudarytų tam tikrus sodžiaus kultūros židinius“

Albinas Rimka

Ekonomikos mokslų daktaras, profesorius, akademikas, visuomenės, kultūros ir mokslo veikėjas Rimka Albinas gimė 1886 m. vasario 16 d. Skerpieviuose (Vilkaviškio r.). Mirė 1944 m. vasario 27 d. Vilniuje.
Pradžios mokslus baigė Lankeliškiuose. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą buvo išvykęs į Olandiją, Vokietiją. 1921 - 1923 m. studijavo ekonomiką Visuomenės ir prekybos mokslų akademijoje Frankfurte prie Maino. Savo darbinę veiklą 1908 m. pradėjo laikraščio „Lietuvos ūkininkas“ redakcijoje. 1911 m. emigravo į JAV. 1918 m. grįžo į Lietuvą. Aktyviai dalyvavo spaudoje, skleisdamas valstiečių liaudininkų idėjas, redaguodamas ne vieną leidinį. Kaip liaudininkų atstovas 1920 m. buvo išrinktas į Lietuvos Steigiamąjį Seimą, buvo vienas iš pagrindinių žemės reformos kūrėjų. 1923-1926 m. dirbo akademinį darbą, Lietuvos universiteto statistikos, ekonominės politikos ir visuomeninės ūkio istorijos docentas. 1926 m. finansų ministras. 1927-1928 m. Centrinio statistikos biuro direktorius. 1928-1939 m. Lietuvos banko Statistikos ir ekonomikos skyriaus vedėjas. Svarbiausią jo mokslinį indėlį sudaro originalūs statistikos vadovėliai - „Statistikos pagrindai“ (1925); „Statistika“ (1939).
1940 m. - Vilniaus universiteto profesorius ir pirmas Ekonomikos fakulteto dekanas. 1941 m. buvo išrinktas Lietuvos MA akademiku. Buvo aktyvus Lietuvos Ekonomistų draugijos narys, nuo 1939 m. jos pirmininkas.
Jo veikalai neprarado aktualumo ir šiandien. Išliekamąją vertę turi Lietuvos ūkio ir ekonominės minties istorijai skirti darbai - „Lietuvos prekybos santykiai ligi unijos su lenkais“ (1925), „Lietuvos tautos atgimimo socialiniai pagrindai ir Auszros - Varpo gadynės (1883 - 1893m.) socialekonominiai raštai“ (1932).

Gražina Cikanavičienė
Vilkaviškio viešosios bibliotekos
Bibliografijos ir informacijos skyriaus bibliografė