1918 m. vasario 16-oji - ypač svarbi Lietuvos istorijos data, skelbianti naujos, nepriklausomos, valstybės pradžią.
1928 m. Vilkaviškio apskrities savivaldybė įsteigė Nepriklausomybės skaityklą. Ši data laikoma Vilkaviškio viešosios bibliotekos istorijos pradžia.
1918 m. lapkričio 15 d. Vilkaviškyje pradėjo veikti katalikiškosios „Žiburio“ draugijos gimnazija.
Garbingos sukaktys - tai ne tik priežastis iškilmingai jas paminėti, bet ir paskata susimąstyti apie praeities svarbą dabarčiai ir ateičiai: ką pavyko nuveikti ir kokius tikslus keliame sau žengdami kitą žingsnį.

Poezijos pavasario Vilkaviškyje akimirkos

Tarptautinis poezijos festivalis Lietuvoje šurmuliuos gegužės 13-27 dienomis, tai iškiliausias kasmetinis literatūrinis renginys Lietuvoje. Tarptautiniu tapęs poezijos pavasario festivalis pasklinda ne tik po visą Lietuvą, bet jau gerokai išplėtęs savo geografiją lankosi Lenkijoje, Šveicarijoje, Arijoje, Jungtinėje Karalystėje, Kaliningrade, Austrijoje ir kitose šalyse.
Vilkaviškyje poezijos pavasario renginiai turi gražias ir ilgametes tradicijas, rajoną garsina Salomėjos Nėries vardo literatūrinė premija, kuri šiais metais įteikta 46-ąjį kartą. Į Poezijos pavasario šventę atvyko svečiai:
Indrė Valantinaitė, poetė, dainininkė, Elena Bradūnaitė-Aglinskienė, etnologė, visuomenės veikėja, kuriai 2018 m. gegužės 7 d. Seimo Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija, minėdama Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną paskyrė Kalbos premiją,Viktoras Rudžianskas, poetas, 2002 m. Salomėjos Nėries vardo literatūrinės premijos laureatas, 2008 m. Poezijos pavasario laureatas, poetai -Tomas Vyšniauskas, Tomas Petrulis, Ričardas Šileika, poetas, prozininkas, Juozas Šalkauskas, žurnalistas, redaktorius, fotografas, radijo diktorius, spaudos apžvalgininkas, skaitovas, renginių vedėjas.
Poezijos pavasario šventės dalyvius atvykusius į renginius Vilkaviškyje tradiciškai priima rajono vadovai savivaldybėje. Rajono meras Algirdas Neiberka svečius supažindino su rajonu, jo pasiekimais ir problemomis, atsakė į klausimus. Iš savivaldybės svečiai išvyko į Alvitą, kur aplankė ir pagerbė Salomėjos Nėries sūnaus Sauliaus Bučo atminimą Alvito kapinaitėse.
Poezijos pavasario renginiai prasidėjo poezijos skaitymais Kiršuose, Salomėjos Nėries tėviškėje, šias metais jie pavadinti „Tau pirmą pavasario dainą aukoju....“/S. Nėris/ - , kuriuose gausiai susirenka Alvito bendruomenės žmonės ir mokyklos moksleiviai. Renginio metu meninę-muzikinę dalį atliko Vilkaviškio muzikos mokyklos kanklių ansamblis, vadovaujamas mokytojos Raimondos Kurauskienės ir jos ugdytinių, fleita grojo Pijus Striokas, vokalas Rusnė Bernotaitytė. Kiršuose renginio dalyvius pasveikino Laima Bučienė. Po renginio svečiai aplankė garsaus mūsų krašto poeto Kazio Bradūno sodybos vietą, čia Elenutė Bradūnaitė- Aglinskienė papasakojo apie savo Tėviškę, tragiškai susiklosčiusį tėvelių likimą.
Baigiamasis poezijos vakaras „Po poezijos paukštės sparnu“ subūrė poezijos ir meno gerbėjus. Tradiciškai drauge su šventės svečiais savo kūrybą skaitė šiuometinė rajono literatų mažojo poezijos pavasario laureatė Irena Šunokienė, įspūdingai koncertavo Vilkaviškio muzikos mokyklos akordioninikai, mokytojos Liucijos Bindokienės ugdytiniai. Šventės metu Salomėjos Nėries vardo literatūrinė premija ir meno dirbinys (autorius Zenonas Skinkys) įteikta poetei Indrei Valantinaitei už eilėraščių knygą „Trumpametražiai“. Premiją įteikė Vilkaviškio rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė bei vyriausiasis specialistas Artūras Blauzdžiūnas.

Vilija Gilienė
Viešosios bibliotekos direktorė