Vasario 16-oji - pati reikšmingiausia Lietuvos istorijos data. 1918 metais įkurta nepriklausoma moderni piliečių valstybė, kurią turėjo valdyti demokratiškai išrinkta valdžia, ir kartu simboliškai atgaivinta senojoje Lietuvoje (1253-1795 metai) puoselėta Lietuvos valstybingumo tradicija. 2018 m. vasario 16 d. švęsime modernios Lietuvos gimimą. Ši data lyg tiltas sujungia 1253 m. liepos 6 d. gimusią senąją Lietuvą ir 1990 m. kovo 11 d. atkurtą nepriklausomą Lietuvą. Be Vasario 16-osios nebūtų Kovo 11-osios ir jos sėkmės istorijos. Valstybės atkūrimo šimtmečio akivaizdoje praeitis suvokiama ne tik kaip priežastis iškilmingai paminėti svarbią sukaktį, bet ir kaip paskata susimąstyti apie praeities svarbą dabarčiai ir dabarties klausimus praeičiai: ką valstybei ir visuomenei pavyko nuveikti per Šimtmetį, kokius svarbiausius tikslus keliame sau artėjant naujam - antrajam Šimtmečiui.

Poezijos pavasario Vilkaviškyje akimirkos

Tarptautinis poezijos festivalis Lietuvoje šurmuliuos gegužės 13-27 dienomis, tai iškiliausias kasmetinis literatūrinis renginys Lietuvoje. Tarptautiniu tapęs poezijos pavasario festivalis pasklinda ne tik po visą Lietuvą, bet jau gerokai išplėtęs savo geografiją lankosi Lenkijoje, Šveicarijoje, Arijoje, Jungtinėje Karalystėje, Kaliningrade, Austrijoje ir kitose šalyse.
Vilkaviškyje poezijos pavasario renginiai turi gražias ir ilgametes tradicijas, rajoną garsina Salomėjos Nėries vardo literatūrinė premija, kuri šiais metais įteikta 46-ąjį kartą. Į Poezijos pavasario šventę atvyko svečiai:
Indrė Valantinaitė, poetė, dainininkė, Elena Bradūnaitė-Aglinskienė, etnologė, visuomenės veikėja, kuriai 2018 m. gegužės 7 d. Seimo Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija, minėdama Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną paskyrė Kalbos premiją,Viktoras Rudžianskas, poetas, 2002 m. Salomėjos Nėries vardo literatūrinės premijos laureatas, 2008 m. Poezijos pavasario laureatas, poetai -Tomas Vyšniauskas, Tomas Petrulis, Ričardas Šileika, poetas, prozininkas, Juozas Šalkauskas, žurnalistas, redaktorius, fotografas, radijo diktorius, spaudos apžvalgininkas, skaitovas, renginių vedėjas.
Poezijos pavasario šventės dalyvius atvykusius į renginius Vilkaviškyje tradiciškai priima rajono vadovai savivaldybėje. Rajono meras Algirdas Neiberka svečius supažindino su rajonu, jo pasiekimais ir problemomis, atsakė į klausimus. Iš savivaldybės svečiai išvyko į Alvitą, kur aplankė ir pagerbė Salomėjos Nėries sūnaus Sauliaus Bučo atminimą Alvito kapinaitėse.
Poezijos pavasario renginiai prasidėjo poezijos skaitymais Kiršuose, Salomėjos Nėries tėviškėje, šias metais jie pavadinti „Tau pirmą pavasario dainą aukoju....“/S. Nėris/ - , kuriuose gausiai susirenka Alvito bendruomenės žmonės ir mokyklos moksleiviai. Renginio metu meninę-muzikinę dalį atliko Vilkaviškio muzikos mokyklos kanklių ansamblis, vadovaujamas mokytojos Raimondos Kurauskienės ir jos ugdytinių, fleita grojo Pijus Striokas, vokalas Rusnė Bernotaitytė. Kiršuose renginio dalyvius pasveikino Laima Bučienė. Po renginio svečiai aplankė garsaus mūsų krašto poeto Kazio Bradūno sodybos vietą, čia Elenutė Bradūnaitė- Aglinskienė papasakojo apie savo Tėviškę, tragiškai susiklosčiusį tėvelių likimą.
Baigiamasis poezijos vakaras „Po poezijos paukštės sparnu“ subūrė poezijos ir meno gerbėjus. Tradiciškai drauge su šventės svečiais savo kūrybą skaitė šiuometinė rajono literatų mažojo poezijos pavasario laureatė Irena Šunokienė, įspūdingai koncertavo Vilkaviškio muzikos mokyklos akordioninikai, mokytojos Liucijos Bindokienės ugdytiniai. Šventės metu Salomėjos Nėries vardo literatūrinė premija ir meno dirbinys (autorius Zenonas Skinkys) įteikta poetei Indrei Valantinaitei už eilėraščių knygą „Trumpametražiai“. Premiją įteikė Vilkaviškio rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė bei vyriausiasis specialistas Artūras Blauzdžiūnas.

Vilija Gilienė
Viešosios bibliotekos direktorė