Paskaita-diskusija „Prekyba žmonėmis šalia mūsų - iššūkiai ir pagalba aukoms“

2019 m. sausio 24 d. Vilkaviškio rajono viešojoje bibliotekoje lankėsi Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro (KOPŽI) vadovė Kristina Mišinienė. Buvo kalbama apie labai opią visuomenės problemą - paliesta prekybos žmonėmis tema. Paskaitoje-diskusijoje „Prekyba žmonėmis šalia mūsų - iššūkiai ir pagalba aukoms“ dalyvavo Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Daiva Riklienė, Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Šarūnė Kamaitytė, Vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovas Linas Ruseckas, socialinė darbuotoja bei kiti besidomintys šia problema asmenys.
K. Mišinienė išsamiai supažindino su Lietuvoje labiausiai paplitusiomis prekybos žmonėmis formomis. Įvardijusi prostituciją, kaip tradiciškai atpažįstamą prekybos žmonėmis formą, K. Mišinienė akcentavo šiuo metu pasireiškiančias ir kitus žmonių išnaudojimo būdus - žmogaus išnaudojimą darbui, nusikaltimams atlikti, fiktyvias santuokas, vyrų seksualinį išnaudojimą ir kt.
Išryškindama prekybos žmonėmis priežastis bei mastą, lektorė atkreipė dėmesį į tai, kad dažniausiai prekybos žmonėmis aukomis tampa asmenys patiriantys skurdą, esantys iš asocialių šeimų ar kitų socialiai jautrių visuomenės grupių. Taip pat kalbėjo, kad Lietuvoje vis dar jaučiama institucijų tarpusavio bendradarbiavimo stoka.
KOPŽI atstovė kalbėjo, kad kovoje su prekyba žmonėmis labiausiai paveiki yra prevencija, ankstyvas situacijos suvokimas ir žmonių švietimas. Pasak K. Mišinienės, mes turėtume būti labiau atidesni mus supančiai aplinkai, pastebėti žmonių išnaudojimo aukas ir stengtis joms pagelbėti.
Paskaitoje aptarta ir Vilkaviškio rajono situacija, prisimintas prieš daugiau nei 2 metus mūsų rajone įvykęs atvejis, kuriame įtariama, kad nuo prekybos žmonėmis buvo nukentėję paaugliai. Paskaitos dalyviai diskutavo, kaip tuo metu turėjo pasielgti atsakingosios institucijos ar buvo galima išvengti įvykių, kuriuose nukentėjo nepilnamečiai.
Diskusijos pabaigoje K. Mišinienė pasidžiaugė, kad Vilkaviškio rajonas rodo dideles pastangas ir pokyčius, matomas glaudesnis tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Kalbėta, kad ir toliau bus bendradarbiaujama siekiant užkirsti kelią galimai prekybai žmonėmis mūsų rajone.