Vienai iš svarbiausių olandų baleto kūrėjų Soniai Gaskell - 115

 „Šokis - tai poema, o kiekvienas jo judesys - žodis“.

Mata Hari

 

Lietuvos žydų kilmės Olandijos baleto šokėja ir choreografė gimė 1904 m. balandžio 14 d. Vilkaviškyje. Ji užaugo meninėje aplinkoje ir turėjo talentą šokiui ir rašymui.
Kai Soniai buvo 10 metų, prieš Pirmąjį pasaulinį karą su šeima išvyko į Charkovą, kur pradėjo mokytis šokti baleto. Pasibaigus karui vėl grįžo į Vilkaviškį, o 1921 m. gelbėdamasi nuo žydų naikinimo, išvyko į Palestiną. 1922 m. Palestinoje susituokė ir 1925 m. su vyru persikėlė gyventi į Paryžių, kur toliau mokėsi šokti baletą. Šoko įvairiuose klubuose, 1927-1929 m. šoko Ballets Russes šokių trupėje, kur taip pat dirbo choreografe. 1939 m. išsiskyrė su pirmuoju vyru ir susituokė su olandų architektu, su kuriuo išvyko gyventi į Amsterdamą. Sonia Gaskell, atvykusi į Amsterdamą, įkūrė baleto studiją, kuri liko atvira per visą karą.
Klasikinio šokio Nyderlanduose S. Gaskell įtaka buvo neįkainuojama. Pradėjusi nuo paprastos baleto studijos, ji buvo atsakinga už pirmąją po karo subsidijuojamą Olandijos nacionalinę baleto kompaniją ir klasikinio baleto mokymo mokyklą. Ponia, kaip ji buvo pavadinta, praktiškai vienašališkai atnešė šokį po pokario Nyderlandų į tarptautinį lygmenį. Su beprecedentiniu entuziazmu darbui, ji padėjo pamatus Olandijos nacionalinio baleto repertuarui.
S. Gaskell mirė 1974 m. liepos 9 d. Paryžiuje. Jos pageidavimu palaikai buvo kremuoti, pervežti į Amsterdamą ir išbarstyti. 2009 m. Amsterdamo žydų istorijos muziejus ir Olandijos nacionalinis baletas įkūrė muziejuje jos gyvenimo ir kūrybos ekspoziciją. Jos vardu yra įsteigtas prizas už pasiekimus choreografijoje.

Gražina Cikanavičienė
Vilkaviškio viešosios bibliotekos
Bibliografijos ir informacijos skyriaus bibliografė