Galerija vaikams

Piešinių paroda „Iliustruoju vaikų Metų knygelę“

Vasario mėn. Vaikų literatūros skyriuje veikia piešinių paroda „Iliustruoju vaikų Metų knygelę“, kuri yra skirta akcijai „Metų knygos rinkimai 2019“. Iliustracijos pieštos pagal Vytauto V. Landsbergio edukacinio pobūdžio knygą „Pūkis karalius“, Pauliaus Norvilos paveikslėlių knygelę „Strykt pastrykt!“ ir Dovilės Zavedskaitės susitikimų ir pokalbių knygą „Lietus ir skafandras“. Autoriai - Vilkaviškio vaikų lopšelių - darželių „Pasaka“, „Buratinas“ ir „Eglutė“ ugdytiniai.

Žiūrėti

Kūrybinių darbelių paroda „Papuoškime Pepę Ilgakojinę“

Paroda skirta Šiaurės šalių literatūros savaitei 2019 m.
„Šventės Šiaurės šalyse“. Darbelių autoriai - Vilkaviškio pradinės mokyklos 1 b ir 1 c klasių mokiniai.

Žiūrėti

Kūrybinių darbų paroda „Tremties vaikų žaislai“

Kaip ir kasmet, Tarptautinei komisijai inicijuojant Birželio 14 - tosios - Gedulo ir vilties dienos - minėjimą, mokyklos buvo pakviestos organizuoti pilietinę iniciatyvą „Tremties vaikų žaislai“. Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla taip pat prisijungė prie šios pilietinės iniciatyvos.

Žiūrėti

„Skirtukas mylimiausiai knygai“

Paroda skirta Tarptautinei vaikiškos knygos šventei „Knyga daro stebuklus“.
Knygų skirtukų autoriai - Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos 6b ir 6d klasių mokiniai.

Žiūrėti

„Draugystė ant straublio galo“: akcijai „Metų knygos rinkimai“

Iliustracijas pagal M. Marcinkevičiaus ir A. Kiudulaitės knygą „Draugystė ant straublio galo“ piešė Vilkaviškio vaikų lopšelio - darželio „Pasaka“ ugdytiniai.

Žiūrėti

„Vaikų knygos herojus“: akcijai „Metų knygos rinkimai“

Iliustracijos pagal M. Marcinkevičiaus ir A. Kiudulaitės knygą „Draugystė ant straublio galo“.
Piešinių autoriai - Vilkaviškio vaikų lopšelių - darželių „Eglutė“ ir „Buratinas“ ugdytiniai.

Žiūrėti

Piešinių ir dailyraščio paroda „Ir aš mažas buvau“

Tarptautinė 1 - 4 klasių mokinių piešinių ir dailyraščio konkurso „Ir aš mažas buvau“ paroda, skirta Prano Mašioto 155-ioms gimimo metinėms pagal keturis rašytojo kūrinius „Pas dėdę kaime“, „Paliegusi obelis“, „Darže“, „Rasos lašelis“. Organizatoriai - Sūdavos pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojos - A. Balčiūnienė, N. Kušlienė, L. Melninkienė.

Vaikų literatūros skyrius kviečia apsilankyti net 160 piešinių parodoje!

Žiūrėti

Iliustracijos pagal Šiaurės šalių rašytojų knygeles

Autoriai - Vilkaviškio vaikų lopšelio - darželio „Pasaka“ priešmokyklinio ugdymo „Pelėdžiukų“ grupė, vadovė - meninio ugdymo pedagogė Neringa Mikulytė.

Žiūrėti

Piešinių paroda „Mano augintinis“

Piešinių paroda skirta Pasaulinei gyvūnijos dienai. Autoriai - Vilkaviškio pradinės mokyklos 2d klasės mokiniai, mokytoja Valdonė Drangauskienė.

Žiūrėti

Piešinių paroda „Vaikystė su knyga“

Piešinių autoriai - Vilkaviškio vaikų lopšelio - darželio „Pasaka“ priešmokyklinio ugdymo „Pelėdžiukų“ grupė, Vilkaviškio vaikų lopšelio - darželio „Buratinas“ priešmokyklinio ugdymo „Debesiukų“ grupė ir Vilkaviškio vaikų lopšelio - darželio „Eglutė“ ikimokyklinio ugdymo „Boružėlių“ grupė.

Žiūrėti