Piešinių ir dailyraščio paroda „Ir aš mažas buvau“

Tarptautinė 1 - 4 klasių mokinių piešinių ir dailyraščio konkurso „Ir aš mažas buvau“ paroda, skirta Prano Mašioto 155-ioms gimimo metinėms pagal keturis rašytojo kūrinius „Pas dėdę kaime“, „Paliegusi obelis“, „Darže“, „Rasos lašelis“. Organizatoriai - Sūdavos pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojos - A. Balčiūnienė, N. Kušlienė, L. Melninkienė.

Vaikų literatūros skyrius kviečia apsilankyti net 160 piešinių parodoje!