Knygnešio dienos paminėjimas „Jie skleidė lietuvišką žodį“

Knygnešio dieną Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje apsilankė Vilkaviškio pradinės mokyklos knygnešiukai ir jų klasės draugai. Į renginį mokinius atlydėjo knygnešių vadovė Gema Isodienė.
Susirinkusieji pagerbė knygnešių atminimą, prie koplytstulpio uždegė atminimo žvakę, padėjo gėlių žiedus. Vaikų literatūros skyriaus bibliotekininkė renginio dalyvius pasveikino su knygnešio diena.
Šventinėje aplinkoje mokiniai išraiškingai skaitė alvitietės Bronės Vilemaitienės eilėraščio „Knygnešiai“ posmus. Iš kompiuterio Youtube tinklo sklido žemaičių folkloro ansamblio „Tyklė“ atliekamas knygnešių himnas. Susirinkusiems bibliotekininkė papasakojo apie spaudos draudimo laikotarpį Lietuvoje, apie tautos kovą už gimtąjį žodį ir jo išlikimą, knygnešystės pradininką žemaičių vyskupą Motiejų Valančių ir jo pagalbininkus - knygnešius: Jurgį Bielinį, Kazį Ūdrą, Juozą Akelaitį, Adomą Laduką, Petrą Mikolainį, Petrą Kriaučiūną ir kitus. Mokiniai sužinojo apie pirmąjį draudžiamą laikraštį „Aušra“, kurį redagavo Jonas Basanavičius, apie Vinco Kudirkos išleistą „Varpą“, slaptąsias mokyklas, raštingumo simboliu tapusią Petro Rimšos skulptūrą „Lietuvos mokykla“. Išvardinta daugybė paminklų knygnešiams, ir tai kad UNESCO knygnešystę įvertino kaip pasaulyje neturinčią atitikmenų.
Savo žinias apie knygnešius mokiniai pasitikrino viktorinoje „Jie skleidė lietuvišką žodį“.
Atsakydami į klausimus jie pasiskirstė komandomis. Sėkmingai rungėsi „Valančiukai“ nedaug nuo jų atsiliko „Kudirkiečiai“. Vaikams sekėsi išvardinti kokius vardus turėjo platinamos knygos, kur buvo slepiami uždrausti leidiniai. Sunkiau buvo atpažinti kaip kuriuos knygnešius. Galima teigti, kad mūsų jaunoji karta daug žino apie Lietuvos praeitį ir tai džiugina.
Viktorinos dalyviai savo vardus pasirašė paukščio plunksna, daugeliui tai buvo pirmoji patirtis. Kai kurie knygnešiukai pabandė paklūpėti ant žirnių, kaip tai darydavo vaikai, nubausti daraktoriaus. Mokiniams buvo smalsu pakilnoti lagaminus prikrautus pilnus knygų - po 2 pūdus (32 kilogramus), tokį svorį nešė knygnešiai spaudos draudimo metais.
Renginio pabaigoje ketvirtokai skaitė Vilkaviškio krašto knygnešių pavardes ir ieškojo „knygų lobio“. Jie pažadėjo gerai mokytis, skaityti knygas ir prisiminti žmones kurie apgynė lietuvišką raidyną.
Knygnešio dienos šventė bibliotekoje tęsėsi ir viktorinai pasibaigus. Kartu su Bibliografijos ir informacijos skyriaus darbuotojomis parengtą spaudinių parodą „Lietuvos knygnešiai - tautos dvasios gaivintojai“, kurioje eksponuojama 1864 - 1904 m. laikotarpio knygos, aplankė ir suaugusieji. Skaitytojai įdėmiai apžiūrinėjo senas, išskirtines knygas. Kai kurie išbandė paukščio plunksną parašydami žodžius, skirtus knygnešiams atminti.

Irena Šapokienė
Vilkaviškio viešosios bibliotekos
Vaikų literatūros skyriaus bibliotekininkė