Praėję renginiai vaikams

Rieda margučiai, džiaugias vaikučiai

Pirmąjį šių metų balandžio sekmadienio rytmetį vaikai su tėveliais ir mamytėmis rinkosi Klampučių kaimo bendruomenės namuose paminėti gražios šventės - Atvelykio, kuris dar kitaip vadinamas „Vaikų Velykėlės“. Ši diena minima praėjus septynioms dienoms po Šv. Velykų - Kristaus prisikėlimo, gamtos atbudimo, pavasario džiaugsmo ir linksmybių šventės.

Skaityti daugiau...

Literatūrinė popietė „Vaikeliai, mylėkite knygą“

Paminėti knygnešio dienos, pagerbti Vilkaviškio krašto knygnešius į Vilkaviškio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrių atvyko Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos 4-os klasės mokiniai ir jų mokytoja Vilija Vyšniauskienė. Malonu bendrauti su vaikais, kurie yra daug girdėję apie spaudos draudimo laikotarpį ir gali patys papasakoti, diskutuoti. Akimirką susirinkusieji mintimis nusikėlė į 1864-1904 m. kaip mūsų protėviai ne ginklu, o knyga rankose kovėsi dėl savo gimtojo žodžio išlikimo.

Skaityti daugiau...

Literatūrinė popietė-viktorina „Jie nešė mūsų žodį“

Literatūrinėje popietėje - viktorinoje „Jie nešė mūsų žodį“ Gražiškių biblioteka minėjo knygnešio dieną. Kuo ši diena ypatinga ir svarbi, kas yra tas knygnešys ir kodėl jo vardu paminėta kovo 16 - oji diena, Gražiškių gimnazijos 7 kl. moksleiviai sužinojo išklausę pasakojimą apie knygnešių laikus. Visus sudomino istorijos apie Gražiškiuose gyvenusį knygnešį Sebastijoną Barkauską ir knygnešių padėjėją A. Klimą, kuris padėjo Gražiškių bažnyčios bokšte slėpti uždraustus leidinius. Nuščiuvę vaikai vartė 1876 m. dailyraščiu rašytą maldaknygę, kurią bibliotekai padovanojo S. Barkausko giminaičiai ir kitus IX - XX a. pradžios leidinius.

Skaityti daugiau...

Popietė Atverkim langelį paukšteliui: 40 - ies paukščių sugrįžimui

Vilkaviškio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius kartu su pradinės mokyklos 2e klasės mokiniais paminėjo 40 - ties paukščių dieną, kuri švenčiama kovo 10 - ąją. Nuo senų laikų yra žinoma, kad šią dieną apytikriai tiek paukščių rūšių pavasarį sugrįžta į Lietuvą. Taip pat laikomasi šios dienos papročių, t. y. kepama 40 bandelių, dainuojamos dainos, žaidžiami žaidimai. Šios popietės metu vaikai buvo supažintinti su pirmaisiais pavasarį parskridusiais paukščiais, klausėsi jų skambių balsų, bandė juos pamėgdžioti, spėliojo mįsles. Jie labai noriai įsitraukė į bendrą pokalbį apie paukščius, pasakojo savo nutikimus susijusiais su jais. Taip pat vaikai mokėsi lankstyti iš popieriaus lapo varną KAR KAR, vėliau ją spalvino. Susiskirsčius į pempių ir žvirblių komandas buvo surengtos varžytuvės, kurios metu vaikai su išlankstytom varnom bandė lesti žirniukus. Pabaigai vaikams teko išspręsti kryžiažodį apie parskrendančius paukščius, kurie ir skelbia apie pavasario pradžią.

Ina Dubickaitė
Vilkaviškio viešosios bibliotekos
Vaikų literatūros skyriaus bibliotekininkė

„Gimtoji kalba - žmogaus garbė“

Gražiškių bibliotekoje buvo paminėta Tarptautinė gimtosios kalbos diena, kuri švenčiama vasario 21 d. Kalbininko J. Jablonskio žodžiai „Maža garbė svetimom kalbom kalbėti, didi gėda savos gerai nemokėti“ tapo literatūrinėje popietėje dalyvavusių Gražiškių gimnazijos 6 kl . moksleivių devizu. Popietės metu dalyviai kalbėjo ar reikia lietuvių tautai saugoti savo kalbą ir kas kelia grėsmę jai išnykti. Diskutavo ar mūsų seneliai kalbėjo vaizdžiau už mus , ar jie mokėjo pašmaikštauti , vienas iš kito nepiktai pasijuokti ,paukščio giesmelę pamėgdžioti.

Skaityti daugiau...

Edukacinis rytmetys „Atidarykime suvalkietiškų pasakų skrynelę“

Saulėtą vasario 26 dienos rytą, Vilkaviškio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje svečiavosi didelis vaikų būrys. Tai buvo vaikų l/d „Eglutė“ ugdytiniai „Drugeliai“ ir „Voveriukai“ su auklėtojomis. Juos pasitiko Kiškis Piškis, kuris ir pravedė edukacinį rytmetį. Pirmiausia jis džiaugėsi pristatydamas šiuos 2016 metus paskelbtais „Bibliotekų metais“ ir kvietė vaikus dažniau lankytis bibliotekoje, dalyvauti jos renginiuose ir daugiau skaityti knygučių. Vaikai buvo supažindinami su Lietuvos regionais. Žemėlapyje buvo rodoma, kur jie randasi.

Skaityti daugiau...

Popietė „Aš už geresnį internetą“

Saugaus interneto savaitę Vilkaviškio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje lankėsi   Vilkaviškio vaiko dienos centro ugdytiniai ir jų vadovė Asta. Susirinkusiems bibliotekininkė papasakojo apie Tarptautinę saugesnio interneto dieną, kuri skirta informuoti ir tėvus, ir vaikus apie interneto naudą ir kartu slypinčius pavojus. Kai kurie mokiniai nežinojo, kad 2005 metais yra sukurta svetainė „Draugiškas internetas“, kurioje vaikai skatinami pranešti apie internete pastebėtą pavojingą ar netinkamo turinio informaciją.

Skaityti daugiau...

Vaikų Metų knygų improvizacijos

Vilkaviškio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius ir Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro vaidybinių improvizacijų būrelis, vadovaujamas Ilonos Viltrakienės, vasario 2 ir 5 dienomis kvietė Vilkaviškio ikimokyklinukus ir pradinukus į biblioteką susipažinti su vaikų Metų knygelėmis ir jų autoriais. Vasario 2 dieną į biblioteką rinkosi Vilkaviškio vaikų lopšelio - darželio „Pasaka“ „Pelėdžiųkų“ ir „Ežiukų“ grupių ugdytiniai, lydimi savo auklėtojų, o vasario 5 dieną sulaukėme Vilkaviškio pradinės mokyklos 3 d ir 3 f mokinių su savo mokytojomis.

Skaityti daugiau...

Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupės viešnagė Vaikų literatūros skyriuje

Sausio 15 dieną Vaikų literatūros skyriuje viešėjo Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupė. Pirmosios ekskursijos metu buvo pravesta pamoka „Knygų įvairovė“, kurios metu vaikai sužinojo, ką bibliotekoje galima veikti ir kokių įdomių knygų čia esama. Bibliografijos ir informacijos skyriuje vaikai pamatė, kaip atrodo seniausia, mažiausia, storiausia ir brangiausia saugoma knyga. Vaikų literatūros skyriuje susipažino su žaislinėmis, grojančiomis, pažintinėmis knygelėmis, pasakomis, žiūrėjo skaidres „Istorija apie knygą“. Vaikučius pakvietėme tapti Vaikų literatūros skyriaus skaitytojais, paaiškinome įsirašymo į biblioteką taisykles. Ekskursiją - pamoką baigėme žodžiais: “Knygelė - tai geriausias draugas, ji seka pasakas, skaito eilėraščius, kalba apie žemę ir žvaigždes, miškus ir vandenis, tolimas šalis ir miestus. Draugauti su knyga įdomu“.

Alvina Radžvilienė
Vilkaviškio viešosios bibliotekos
Vaikų literatūros skyriaus vedėja

„Knygų Kalėdos“ Kybartų vaikų globos namuose

Jau penktą kartą vyksta akcija „Knygų Kalėdos“, kurią globoja Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Šioje akcijoje prasmingai dalyvauja Vilkaviškio viešoji biblioteka ir jos filialai. Šiais metais viešoji biblioteka organizavo renginį Kybartų vaikų globos namuose. Ta proga viešoji biblioteka Kybartų vaikų globos namų bendruomenei atvėrė „Metų knygų 2015“ skrynią - pristatė akcijos „Metų knygos rinkimai“ vaikų ir paauglių knygų penketukus ir autorius, vyko garsiniai skaitymai, bibliotekos darbuotojos globos namų auklėtinius ragino skaityti ir balsuoti už labiausiai patikusią knygą.

Skaityti daugiau...