Skaitėme, aptarėme, balsavome...

Vasario 14 d. bibliotekoje lankėsi paauglių Knygos bičiulių klubo „Spindulys“ narės. Literatūros popietėje moksleivės susipažino su naujomis paaugliams ir jaunimui skirtomis knygomis: Vytauto Varaniaus „Šiltnamis“, Kimberly Brudboker Bradley „Karas, kurį galiausiai laimėjau“ ir žemaitiška knyga „Blezdingos prasklėd žeidus“. Susirinkusios bandė paskaityti žemaitiškai ir joms visai gerai pavyko. Klubo narės aktyviai dalyvavo saugaus interneto savaitės veiklose, įdėmiai apžiūrėjo bibliotekoje veikiančias literatūros parodas. Gėrėjosi įspūdinga vilkaviškietės Deimantės Čėsnaitės fotografijų paroda. Moksleivės dalyvavo Metų knygos rinkimų akcijoje ir balsavo už geriausią paauglių 2019 Metų knygą.


Irena Šapokienė
Vilkaviškio viešosios bibliotekos
Vaikų literatūros skyriaus bibliotekininkė